Câu hỏi :

Este X là phù hợp chất thơm gồm bí quyết phân tử là C9H10O2 . Cho X công dụng với hỗn hợp NaOH, tạo nên hai muối bột đều phải có phân tử khối to hơn 80. Công thức kết cấu thu gọn của X là:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *