Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Elegant là gì

*
*
*

elegant
*

elegant /"eligənt/ tính từ tkhô nóng kế hoạch, thanh nhã (người, cách ăn mặc...); nhã (văn) cùi lách hạng độc nhất, chiến, cừ danh từ người thanh hao lịch, fan tao nhã
nhã nhặnphong nhãLĩnh vực: toán thù & tintao nhãelegant breadboardphong cách thu bé dại đẹp mắt mắtelegant programminglập trình sẵn elegantelegant programminglập trình khéo léo
*

Xem thêm: Tiamo Là Gì ? Ý Nghĩa Của Tiamo Đối Với Giới Trẻ Hiện Nay Tiamo Nghĩa Là Gì

*

*

elegant

Từ điển Collocation

elegant adj.

VERBS be, feel, look

ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris khách sạn

Từ điển WordNet


adj.

refined và tasteful in appearance or behavior or style

elegant handwriting

an elegant dark suit

she was elegant to her fingertips

small churches with elegant Trắng spires

an elegant mathematical solution--simple & precise và lucid

displaying effortless beauty and simplicity in movement or execution

an elegant dancer

an elegant mathematical solution -- simple & precise


Microsoft Computer Dictionary

adj. Combining simplicity, terseness, efficiency, & subtlety. On the academic side of computer science, elegant thiết kế (say, of programs, algorithms, or hardware) is a priority, but in the frenetic pace of the computer industry, elegant kiến thiết may be sacrificed for the sake of speeding a product’s development, sometimes resulting in bugs that are difficult khổng lồ correct.

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: cultured fine polished refined superior tastefulant.: inelegant
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *