Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp Cu với sắt với tỉ lệ thành phần cân nặng tương ứng là 7 : 3 với cùng 1 lượng hỗn hợp HNO3. Sau Lúc kết thúc phản ứng thu được 0,75m gam hóa học rắn, dung dịch X và 5,6 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp thành phầm khử bao gồm NO và NO2. Biết lưọng HNO3 đã phản bội ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Ta có: mCu = 0,7m với mFe = 0,3m

Khối hận lượng chất rắn sau thời điểm chấm dứt các phản nghịch ứng là 0,75m → Chất rắn này tất cả 0,7m gam Cu cùng 0,05m gam sắt → msắt pứ = 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình dìm electron:

NO3-+ 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2+ 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta có: nNO với nNO2

Quá trình cho electron là:

Fe → Fe2+ + 2e

Áp dụng định phép tắc bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2 + 3.nNO → nsắt pứ = 0,25m/56

→ Tính được giá trị m.

Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp cu và fe


Ta có: nHNO3 = 44,1: 63 = 0,7 mol

Ta có: mCu = 0,7m với mFe = 0,3m

Khối hận lượng hóa học rắn sau khi chấm dứt các bội phản ứng là 0,75m → Chất rắn này có 0,7m gam Cu và 0,05m gam sắt → mFe pứ = 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình dìm electron:

NO3-+ 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2 + 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta có: nNO = 0,1 mol và nNO2 = 0,15 mol

Do sau bội nghịch ứng vẫn tồn tại Fe dư và Cu yêu cầu quá trình mang lại electron là:

Fe → Fe2+ + 2e

Áp dụng định điều khoản bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2 + 3.nNO = 0,15 + 3.0,1 = 0,45 mol → nFe pứ = 0,225 mol = 0,25m/56 (mol) → m = 50,4 gam


Đáp án đề nghị lựa chọn là: a


...

những bài tập tất cả liên quan


Tổng hợp bài xích tập nitơ - photpho tốt cùng nặng nề Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tung trọn vẹn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ có một hóa trị duy nhất) vào hỗn hợp axit HNO3dư, chiếm được hỗn hợp A. Chia A thành 2 phần đều bằng nhau.

- Phần 1: đến tính năng cùng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B cho khối lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit sắt kẽm kim loại.

- Phần 2: cô cạn sống điều kiện phù hợp thu được 25,6 gam một muối hạt X tốt nhất. Muối X tất cả bí quyết phân tử là


Nung các thành phần hỗn hợp rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời hạn thu được hóa học rắn B và 10,08 lít khí các thành phần hỗn hợp D gồm NO2và O2. Hòa chảy trả tòa B vào hỗn hợp chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ chứa m gam các thành phần hỗn hợp muối hạt clorua cùng 1,12 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm N2và H2bao gồm tỉ kăn năn đối với hidro là 11,4. Biết các thể tích đều làm việc đktc. Giá trị của m gần nhất với :


Lấy 240 ml hỗn hợp gồm NaOH 1,6M và KOH 1M công dụng hết với hỗn hợp H3PO4chiếm được dung dich X. Chia X thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cô cạn chiếm được 20,544 gam hỗn hợp muối bột khan.

Xem thêm: Owncloud Là Gì - Tìm Hiểu Về Owncloud

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2(dư) nhận được m gam kết tủa.

Giá trị của m là


Hòa rã trọn vẹn 3,6 gam Mg vào 500 ml dung dịch HNO30,8M, làm phản ứng xong chiếm được 448 ml một khí X (làm việc dktc) cùng hỗn hợp Y bao gồm trọng lượng lớn hơn trọng lượng hỗn hợp HNO3lúc đầu là 3,04 gam. Để làm phản ứng hết với các chất vào Y yêu cầu toàn vẹn V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là


Cho 8,64 gam Mg vào hỗn hợp hỗn hợp NaNO3cùng H2SO4, đun dịu các thành phần hỗn hợp phản ứng, lúc đầu tạo thành thành phầm khử là khí NO, tiếp nối thấy thoát ra khí ko màu X. Sau Khi các phản nghịch ứng xong xuôi thấy còn lại 4,08 gam chất rắn không rã. Biết rằng toàn diện tích của hai khí NO với X là 1,792 lkhông nhiều (đktc) cùng tổng trọng lượng là 1 trong những,84 gam. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau bội phản ứng chiếm được m gam hóa học muối khan. Giá trị như thế nào dưới đây ngay gần cùng với m nhất?


Hòa tung trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% chiếm được hỗn hợp X. Cho X chức năng trọn vẹn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc vứt kết tủa nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến cân nặng không thay đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ tỷ lệ của Cu(NO3)2vào X là:


Từ 5,299 kilogam quặng photphorit chứa 78% Ca3(PO4)2sót lại là tạp chất trơ fan ta tiến hành pha chế axit photphoric với hiệu suất cả quy trình là 75%. Lấy 0,5% axit chiếm được kết hợp vào nước rồi trộn cùng với 100 ml dung dịch NaOH xM chiếm được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp X thu được 17,2 gam chất rắn. Giá trị khoảng của x là


Nhiệt phân trọn vẹn trăng tròn,2 gam tất cả hổn hợp có Cu(NO3)2cùng Fe(NO3)2nhận được hỗn hợp khí X. Dẫn rảnh các thành phần hỗn hợp khí X vào nước (không có ko khí), sau khi những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 2 lkhông nhiều dung dịch Y và còn 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) thoát ra. pH của dung dịch Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, nhận được 13,9 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho x mol N2với 12 mol H2vào bình kín. Tại thời khắc thăng bằng thấy tất cả 6 mol NH3chế tạo thành.Tính công suất của bội nghịch ứng tổng thích hợp NH3bên trên.Biết hiệu suất thông thường của phản bội ứng là 75%. Tìm x?


Hòa tung không còn hỗn hợp X bao gồm Al, Mg với Al(NO3)3 trong dung dịch cất NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 115,28 gam các muối hạt dung hòa cùng V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí T có H2 cùng N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y công dụng về tối nhiều với 36,8 gam NaOH trong hỗn hợp với nhận được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe cùng với tỉ lệ thành phần trọng lượng tương ứng là 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Sau Khi hoàn thành phản ứng thu được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X với 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp thành phầm khử bao gồm NO cùng NO2. Biết lưọng HNO3 đang phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong các số đó nguyên tố oxi chiếm 16,71% cân nặng láo hợp) nung trong bình đựng 0,16 mol O2, sau làm phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp rắn X không cất nguim tố sulfur với tất cả hổn hợp khí Y (tất cả tỉ khối đối với H2là 27). Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy hỗn hợp chiếm được chỉ chứa muối clorua với 1,12 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp nhì khí thoát ra bao gồm cân nặng là 0,66 gam (trong số ấy tất cả một khí hóa nâu ngoại trừ ko khí). Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào dưới đây?


Hòa tung trọn vẹn 16,4g các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4 , Cu (trong các số ấy FeO chỉ chiếm 1/3 tổng cộng mol các thành phần hỗn hợp X) trong hỗn hợp NaNO3 cùng HCl, nhận được hỗn hợp Y chỉ đựng các muối clorua với 0,896 lit NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, dktc). Mặt khác hòa hợp hoàn toàn 16,4g các thành phần hỗn hợp X trên trong hỗn hợp HCl thu được hỗn hợp Z chỉ chứa 3 muối có tổng trọng lượng là 29,6g. Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z thì nhận được dung dịch T. Cho hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vào dung dịch T chiếm được m gam kết tủa . Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất cùng với :


Cho m1 gam hỗn hợp X đựng Al, Fe(NO3)2 cùng 0,1 mol Fe3O4 tan hết trong dung dịch cất 1,025 mol H2SO4. Sau làm phản ứng chiếm được 5,04 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm nhì khí trong số ấy có một khí hóa nâu ko kể bầu không khí với hỗn hợp Z chỉ đựng các muối hạt trung hòa có khối lượng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 31/3. Cho một lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau khi những bội nghịch ứng xảy ra hoàn thành cho tiếp tục AgNO3 dư vào thì nhận được m2 gam kết tủa. Biết những bội phản ứng trọn vẹn. Giá trị của tổng m1 + m2 là


Hòa chảy trọn vẹn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được hỗn hợp X. Cho m gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg, Al, MgO cùng Al2O3( trong các số đó oxi chỉ chiếm 30% về kăn năn lượng) tung không còn vào X. Sau khi những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được dung dịch chỉ đựng muối trung hòa cùng 2,016 lít tất cả hổn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam tất cả 5 khí đktc, trong số ấy H2,N2O, NO2 lần lượt bao gồm số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Cho BaCl2 dư vào Z nhận được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Hòa chảy hết một tất cả hổn hợp Q chứa 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào trong 1 dung dịch tất cả hổn hợp tất cả HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau Lúc phản nghịch ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp Y trong những số đó chỉ cất muối Fe3+ cùng muối hạt Cu2+với khí NO (là thành phầm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối vào hỗn hợp Y là


Hòa tung 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm sắt với Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khoản thời gian kim loại tan hết thu được hỗn hợp X với V lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí gồm tỉ lệ thành phần số mol 3:2). Cho 500 ml hỗn hợp KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong không gian đến khối lượng ko đổi chiếm được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z chiếm được chất rắn T. Nung T cho khối lượng ko thay đổi nhận được 41,05 gam hóa học rắn. Biết những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 vào X là


Hỗn thích hợp X tất cả Mg, Al, MgO, Al2O3. Hòa chảy m gam các thành phần hỗn hợp X bằng hỗn hợp HCl trọn vẹn thì nhận được dung dịch cất m + 70,295 gam muối. Cho 2m gam X tính năng với dung dịch H2SO4 quánh, rét, dư chiếm được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu mang đến 3m gam X chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được 11,424 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) tất cả tỉ khối hận đối với H2 là 318/17 cùng hỗn hợp Y chứa 486,45 gam muối bột. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Hòa tung hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch đựng NaNO3 (0,045 mol) và hỗn hợp H2SO4 nhận được dung dịch Y chỉ đựng 62,605 gam muối bột hòa hợp (không có ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong các số đó có 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z đối với O2 là 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y cho đến lúc thu được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, đến Y chức năng toàn diện cùng với hỗn hợp BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào T thu được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là


Hòa chảy hết 7,44 gam các thành phần hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X chứa 22,47 gam muối bột với 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả NO, N2 gồm tỉ kăn năn so với H2 bởi 14,5. Cho hỗn hợp NaOH (dư) vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí mang lại khối lượng không đổi nhận được 9,6 gam chất rắn. Mặt khác, nếu như cho dung dịch X tính năng với hỗn hợp AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết hóa học chảy trong X chỉ chứa các thành phần hỗn hợp những muối bột. Giá trị của m là


Cho hỗn hợp A gồm sắt với Fe2O3 tác dụng cùng với hỗn hợp X gồm H2SO4 và NaNO3, sau phản bội ứng thu được 0,896 lkhông nhiều khí NO (đktc) cùng dung dịch Y chỉ chứa những muối bột. Cho dung dịch Y tác dụng cùng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 69,13 gam kết tủa. Cho dung dịch Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,224 lkhông nhiều khí NO và hỗn hợp Z. Biết hỗn hợp Z ko có chức năng bội phản ứng cùng với hỗn hợp X, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Phần trăm khối lượng của sắt vào hỗn hợp ban sơ sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Hòa chảy không còn 16,58 gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, Mg, sắt, FeCO3 vào hỗn hợp cất 1,16 mol NaHSO4 cùng 0,24 mol HNO3, chiếm được hỗn hợp Z (chỉ đựng muối hạt trung hòa) với 6,89 gam các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, N2, NO, H2 (vào Y có 0,035 mol H2 và tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản bội ứng tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa lấy nung vào bầu không khí cho tới khối lượng không đổi chiếm được 8,8 gam chất rắn. Biết những bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Phần trăm khối lượng sắt đối kháng hóa học vào X là:


Cho 3,5a gam hỗn hợp X tất cả C với S chức năng với lượng dư dung dịch HNO3 sệt, lạnh, thu được hỗn hợp khí Y gồm NO2 cùng CO2 rất có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn cục Y qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:


Hòa tan không còn 2,72 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS cùng Cu vào 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau thời điểm chấm dứt những làm phản ứng nhận được dung dịch Y với 0,07 mol một hóa học khí. Cho Y tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y hoàn toàn có thể tổng hợp buổi tối nhiều m gam Cu. Biết trong các quá trình bên trên, thành phầm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là


Hòa tan không còn 11,02 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào hỗn hợp Y cất KNO3 và 0,4 mol HCl, thu được hỗn hợp Z với 2,688 lít (đktc) khí T tất cả CO2, H2 với NO (gồm tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z phản ứng được tối nhiều cùng với 0,45 mol NaOH. Nếu mang lại Z tác dụng cùng với hỗn hợp AgNO3 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn cùng NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5 trong các phản ứng trên. Cho các kết luận liên quan đến bài xích toán thù gồm:

(a) Khi Z công dụng cùng với hỗn hợp KOH thì gồm khí bay ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) Khối lượng Al vào X là 1 trong những,62 gam.

(d) Thành phần tỷ lệ về cân nặng của AgCl vào m gam kết tủa là 92,75%. 

Số Kết luận đúng


*

Cơ quan tiền nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Sở tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *