Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe tất cả tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Lúc những bội phản ứng hoàn thành, nhận được 0,75m gam hóa học rắn, dung dịch X cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm NO và NO2 (không có thành phầm khử như thế nào khác). Biết lượng HNO3 vẫn phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A.Quý Khách đang xem: Đun rét m gam hỗn hợp cu và fe có tỉ lệ khối lượng khớp ứng 7 3 với cùng một lượng hỗn hợp hno3

50,4

B.

Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp cu và fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 3 với một lượng dung dịch hno3

40,5

C. 44,8

D. 33,6


*

*

Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp Cu với Fe bao gồm tỉ trọng trọng lượng tương ứng 7 : 3 với 1 lượng hỗn hợp HNO3. Lúc các phản ứng chấm dứt, thu được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) có NO và NO2 (không có sản phẩm khử làm sao khác). Biết lượng HNO3 vẫn làm phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là:

A. 50,4.

B. 40,5.

C. 44,8.

D. 33,6.

Đun nóng m gam tất cả hổn hợp Cu cùng sắt gồm tỉ trọng khối lượng tương ứng 7: 3 với cùng một lượng dung dịch HNO3. Khi những làm phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X và 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 vẫn phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 40,5.

C. 33,6.

D. 44,8.

Đun lạnh m gam hh Cu cùng sắt tất cả tỉ lệ cân nặng khớp ứng 7:3 với cùng một lượng dung dịch HNO3. Lúc các phản bội ứng hoàn thành, nhận được 0,75m gam hóa học rắn, dung dịch X và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) có NO cùng NO2 (không có sản phẩm khử không giống của N+5 ). Biết lượng HNO3 sẽ bội phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A. 50,4

B.40,5

C. 44,8

D.33,6

Đun rét m gam hỗn hợp Cu, Fe bao gồm tỉ trọng trọng lượng tương xứng 3:7 với cùng một lượng hỗn hợp HNO3. Lúc các phản nghịch ứng xong, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lthấp hơn đúng theo khí (đktc) gồm NO với N2O (không có thành phầm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đang làm phản ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là

A.

Xem thêm: How Many Family Members Are There In Your Family? ? How Many People Are There In Your Family

133

B. 105

C. 98

D. 112

Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp Cu, Fe bao gồm tỉ lệ khối lượng khớp ứng 3 : 7 với 1 lượng dung dịch HNO3 . Khi các phản bội ứng xong, nhận được 0,8m gam hóa học rắn, hỗn hợp X và 3,36 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (đktc) tất cả NO với N2O (không tồn tại sản phẩm khử của N). Biết lượt HNO3 vẫn bội nghịch ứng là 56.7 g. Giá trị của m là

133

B. 105

C. 98

D. 112

làm cho nóng m(g) hỗn hợp Cu và Fe tất cả tỉ lệ cân nặng tương xứng 7:3 với một lượng dd HNO3 , lúc những pư dứt thu được 0,75m(g) hóa học rắn ,dd X với 5,6lhoonx thích hợp khí NO cùng NO2(không có sp khử khác).biết lượng HNO3 đã pư là 44,1(g). m=?

A.44,8

B.40,5

C.33,6

D.50,4

Cho 41,68 gam các thành phần hỗn hợp F bao gồm Fe3O4 cùng sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HNO3 50,4% làm cho nóng khuấy hầu hết các thành phần hỗn hợp nhằm làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 4,032 lít NO2 (đktc), hỗn hợp G cùng 17,28 gam sắt kẽm kim loại M. Cho hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp G thu được kết tủa K. Nung K trong không khí mang đến trọng lượng không thay đổi chiếm được 24,72 gam chất rắn R. Biết M tất cả hóa trị không đổi trong số phản nghịch ứng bên trên, khí NO2 là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Khối hận lượng hỗn hợp HNO3 50,4% tối tphát âm để kết hợp hoàn toàn 41,68 gam hỗn hợp F là

A. 85,0 gam

B. 112,5 gam

C. 125,0 gam

D. 95,0 gam

Lớp 0 Hóa học tập 1 0

Hòa rã không còn 3,264 gam hỗn hợp X tất cả FeS2, FeS, sắt, CuS và Cu vào 600ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi xong xuôi những phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 chiếm được 5,592 gam kết tủa. Mặt không giống, hỗn hợp Y có thể hòa hợp tối nhiều m gam Fe. Biết vào quá trình bên trên, sản phẩm khử độc nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 9,240

B. 11,536

C. 12,040

D. 11,256

Lớp 0 Hóa học 1 0

Hòa tan hết 3,264 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS với Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi chấm dứt các phản nghịch ứng thu được dung dịch Y với 1,8816 lkhông nhiều (đktc) một hóa học khí bay ra. Cho Y tính năng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y có thể hòa hợp buổi tối nhiều m gam sắt. Biết vào quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 12,040.

B.11,536.

C.11,256.

9,240. Lớp 0 Hóa học 1 0

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *