Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí có 0,06 mol C2H2với 0,04 mol H2cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian nhận được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục tất cả hổn hợp Y lội nhàn qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (sinh sống đktc) có tỉ khối so với O2là 0,5. Kân hận lượng bình dung dịch brom tăng là

A.1,04 gam.Quý khách hàng vẫn xem: Đun lạnh hỗn hợp khí có 0 06 mol c2h2 và 0 04 mol h2

B.1,64 gam.

Bạn đang xem: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0 06 mol c2h2 và 0 04 mol h2

C.1,đôi mươi gam.

D.1,32 gam.


*

*

*

Đun lạnh tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn chiếm được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục các thành phần hỗn hợp Y lội thong thả qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (nghỉ ngơi đktc) tất cả tỉ kăn năn đối với O2 là 0,5. Kân hận lượng bình hỗn hợp brom tăng là:

A. 1,04 gam

B. 1,64 gam

C. 1,20 gam

D.1,32 gam

Đun rét tất cả hổn hợp khí có 0,06 mol C2H2và 0,04 mol H2cùng với xúc tác Ni, sau đó 1 thời gian nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể tất cả hổn hợp Y lội nhàn rỗi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z (làm việc đktc) có tỉ khối hận so với O2là 0,5. Khối hận lượng bình hỗn hợp brom tăng là

A. 1,04 gam.

B. 1,64 gam.

C. 1,trăng tròn gam.

D. 1,32 gam.

Hỗn thích hợp X tất cả C2H2 với H2 (bao gồm tỉ trọng mol tương ứng là một : 2). Đun lạnh 10,08 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp X cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua hỗn hợp nước brom dư, thấy bình brom tăng 3 gam và sót lại V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z không trở nên kêt nạp. Tỉ kăn năn của Z so với heli bởi 5/3. Giá trị của V là

A. 13,44 lít

B.4,48 lít

C.10,08 lít

D.5,04 lít

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, cùng 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau đó 1 thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z cất cánh ra. Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 4,5. Vậy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng lên là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

Cho tất cả hổn hợp khí X gồm: 0,1 mol C2H2, 0,2 mol C2H4, 0,1 mol C2H6 và 0,36 mol H2 qua ống sđọng đựng Ni là xúc tác,nấu nóng nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tất cả hổn hợp khí Y qua bình đựng brom dư thấy cân nặng của bình tăng 1,64 gam với tất cả tất cả hổn hợp khí Z bay ra khỏi bình đựng brom. Kăn năn lượng tất cả hổn hợp khí Z bởi bao nhiêu ?

A.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là 156Cm, Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Bằng 158Cm

13,26 gam.

B.10,28 gam.

C.9,58 gam.

D.8,20 gam.

Đun nóng tất cả hổn hợp khí X tất cả 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình bí mật (xúc tác Ni), chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Cho Y lội khoan thai vào bình đựng nước brom(dư), sau khoản thời gian dứt những làm phản ứng, khối lượng bình tăng m gam với bao gồm 280ml các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối hận của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là:

A. 0,328

B. 0,205

C. 0,585

D. 0,620

Hỗn thích hợp X gồm C2H2 và H2 tất cả thuộc số mol. Lấy một lượng các thành phần hỗn hợp X mang lại qua hóa học xúc tác nung rét, chiếm được tất cả hổn hợp Y tất cả C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào hỗn hợp brom (dư) thì cân nặng bình brom tăng 19 gam với thoát ra 4,48 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 8,5. Thể tích O2 (đktc) buộc phải để đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp Y là:

A. 26,88 lkhông nhiều.

B. 53,76 lít.

C. 58,24 lkhông nhiều.

D.22,4 lít.

Hỗn phù hợp X bao gồm C2H2 và H2 tất cả thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X đến qua chất xúc tác nung rét, nhận được tất cả hổn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 với H2. Sục Y vào hỗn hợp brom dư thì cân nặng bình brom tăng 21,6 gam với thoát ra 5,04 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 8. Thể tích O2 ngơi nghỉ đktc cần để đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp Y là

A. 22,4 lít

B.44,8 lít

C.60,48 lít

D.33,6 lít

Hỗn hòa hợp X gồm C2H2 với H2 gồm cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X mang lại qua hóa học xúc tác nung nóng, thu được tất cả hổn hợp Y tất cả C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào hỗn hợp brom ( dư) thì trọng lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (đktc) gồm tỉ khối với H2 là 8. Thể tích khí O2 (đktc) cần nhằm đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp Y là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *