ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP X GỒM HAI ANCOL ĐƠN CHỨC THUỘC CÙNG DÃY ĐỒNG ĐẲNG, THU ĐƯỢC 12,32 LÍT KHÍ CO2 (ĐKTC) VÀ 14,4 GAM H2O

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai ancol 1-1 chức đồng đẳng liên tiếp thu được 11,648 lít CO2(đktc) và 12,06 gam nước.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 12,32 lít khí co2 (đktc) và 14,4 gam h2o

a) kiếm tìm m ?

b) xác định CTPT và tính % cân nặng mỗi ancol

c) Viết CTCT(và phản bội ứng xảy ra) các đồng phân của X mà lại khi đun cùng với H2SO4 đặc,170 độ C chỉ thu được 1 sản phẩm.


*

*

n
CO2= 11,648:22,4 = 0,52 mol, n
H2O = 0,67 mol

Ta thấy n
H2O > n
CO2=> hh X bao gồm 2 ancol no, đơn chức ,kế tiếp.

n
X = n
H2O - n
CO2= 0,15 mol

a) Cn
H2n+2O + 3n/2O2→ n
CO2 + (n + 1)H2O

n
O2= 1,5n
CO2= 0,52.1,5 = 0,78 mol

Áp dụng ĐLBT cân nặng => m
X = m
CO2+ m
H2O - m
O2

m
X = 0,52.44 + 0,67.18 - 0,78.32 = 9,98 gam

b)

Số nguyên tử Ctb =(dfracn
CO_2n
X)=(dfrac0,520,15)= 3,47

=> 2 ancol là C3H7OH và C4H9OH.

Gọi số mol
C3H7OH là x và
C4H9OH là y ta có:

(left{eginmatrixx+y=0,15\60x+74y=9,98endmatrix ight.)=> x= 0,08 và y = 0,07

=> %m
C3H7OH =(dfrac0,07.609,98.100\%)= 42,08%

%m
C4H9OH = 100 - 42,08 = 57,92%

c)

CH3-CH2-CH2-OH + H2SO4 đặc (170o
C)→CH3-CH=CH2 + H2O

CH3-CH(OH)-CH3+ H2SO4 sệt (170o
C)→CH3-CH=CH2 + H2O

CH3-CH2-CH2-CH2-OH+ H2SO4 quánh (170o
C)→CH3-CH2-CH=CH2 + H2O

(CH3)3-C-OH+ H2SO4 sệt (170o
C)→CH3-C(CH3)=CH2 + H2O


Đúng(1)
Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, bao gồm cùng sỗ link p) với hai ancol đối chọi chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 2,912 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O. Tiến hành phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất những phản ứng phần lớn bang 100%), nhận được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ đựng este. Tỷ lệ khối lượng...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp X gồm một axit cacboxylic 1-1 chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit rất nhiều mạch hở, tất cả cùng sỗ link p) cùng hai ancol đối chọi chức thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, chiếm được 2,912 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất những phản ứng số đông bang 100%), nhận được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm cân nặng của axit cacboxylic đơn chức vào X là

A. 14,08%.

B. 20,19%.

C. 16,90%.

D. 17,37%.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba Ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng cân nặng ete buổi tối đa chiếm được là: A.5,60 gam. B. 6,50 gam. C. 7,85 gam. D. 7,40...
Đọc tiếp

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm tía Ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun nóng m gam X cùng với H2SO4 sệt thì tổng khối lượng ete buổi tối đa nhận được là:

A.5,60 gam.

B. 6,50 gam.

C. 7,85 gam.

D. 7,40 gam.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Lời giải:

n
CO2= 0,4

n
H2O = 0,65

n
H2O > n
CO2⇒2 Ancol no đơn chức.

⇒n
OH-/X= n
X= n
H2O–n
CO2= 0,65 – 0,4 = 0,25

m
X= m
C+ m
H+ m
O= 0,4 .12 + 0,65 .2 + 0,25.16 = 10,1g

Ancol→ ete + H2O

n
H2O sp= n
OH-/2 = 0,25 : 2 = 0,125

Áp dụngđịnh pháp luật bảo toàn cân nặng có :

m
Ancol làm phản ứng= mete+ m
H2O sp

⇒mete= 10,1 – 0,125. 18 =7,85g

Đáp án C.


Đúng(0)
Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm bố ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu nấu nóng m gam X với H2SO4 quánh thì tổng trọng lượng ete về tối đa nhận được là: A. 6,59 gam B. 7,85 gam C. 7,40 gam D. 5,60...
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 quánh thì tổng cân nặng ete buổi tối đa nhận được là:

A. 6,59 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Hướng dẫn

*


Đúng(0)
Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu nấu nóng m gam X cùng với H2SO4 sệt thì tổng cân nặng ete về tối đa nhận được là A.5,60 gam. B. 7,85 gam. C.6,50 gam. D.7,40...
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun cho nóng m gam X cùng với H2SO4 quánh thì tổng trọng lượng ete về tối đa thu được là

A.

Xem thêm: Top 50 mẫu tượng đá cẩm thạch của mi ken lăng giơ đẹp nhất, theo em, tác phẩm “tượng đa

5,60 gam.

B. 7,85 gam.

C.6,50 gam.

D.7,40 gam.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án B

n
H2O = 0,65 mol > n
CO2 = 0,4 mol

=> 3 ancol no đối chọi chức mạch hở

=> nancol = n
H2O – n
CO2 = 0,25 mol

Bảo toàn Oxi : nancol + 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O

=> n
O2 = 0,6 mol

Bảo toàn khối lượng : mancol = m
CO2 + m
H2O – m
O2 = 10,1g

TQ : 2ROH -> ROR + H2O

Mol 0,25 → 0,125ROR + H2O

Mol 0,25 → 0,125

Bảo toàn khối lượng : mete = mancol – m
H2O = 7,85g


Đúng(0)
Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí C O 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O . Khía cạnh khác, nếu làm cho nóng m gam X với H 2 S O 4 sệt thì tổng khối lượng ete về tối đa nhận được là A. 6,59 gam B. 7,85 gam C. 7,40 gam D. 5,60...
Đọc tiếp

Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí C O 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O . Khía cạnh khác, nếu đun nóng m gam X cùng với H 2 S O 4 đặc thì tổng cân nặng ete buổi tối đa thu được là

A. 6,59 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn B

*


Đúng(0)
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm tía ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là A. 6,50 gam. B. 7,85 gam. C. 7,40 gam. D. 5,60...
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Phương diện khác, nếu làm cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng cân nặng ete tối đa chiếm được là

A. 6,50 gam.

B. 7,85 gam.

C. 7,40 gam.

D. 5,60 gam.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
Hỗn phù hợp T bao gồm hai ancol no, đối chọi chức X, Y (MX các thành phần hỗn hợp T bao gồm hai ancol no, 1-1 chức X, Y (MX Y), đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 27,2 gam T cùng với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất cơ học Z gồm: 0,08 mol cha ete (có cân nặng 6,76 gam) với một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z yêu cầu vừa đầy đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng chế tác ete của X với Y theo lần lượt là

A. 1/2 và 20%

B. 20% với 40%

C. 40% và 30%

D. 30% cùng 30%


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn giải đáp A


Đúng(0)
hỗn vừa lòng t gồm hai ancol solo chức là x cùng y (mx các thành phần hỗn hợp t gồm hai ancol đối kháng chức là x cùng y (mx y), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun rét 27,2 gam t cùng với h2so4 đặc, thu được hỗn hợp những chất hữu cơ z gồm: 0,08 mol tía ete (có trọng lượng 6,76 gam) cùng một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn z nên vừa đủ 43,68 lít o2 (đktc). Năng suất phản ứng chế tạo ra ete của x và y theo lần lượt là

A. một nửa và 20%.

B.20% cùng 40%.

C.40% cùng 30%.

D.30% và 30%.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn A

*
*

*

*


Đúng(0)
Hỗn thích hợp T gồm hai ancol đối kháng chức là X cùng Y (Mx tất cả hổn hợp T tất cả hai ancol đối kháng chức là X và Y (Mx 2SO4 đặc, thu được lếu hợp các chất cơ học Z gồm: 0,085 mol tía ete (có trọng lượng 7,55 gam) với một lượng ancol dư. Đốt cháy trọn vẹn Z cần vừa đầy đủ 43,68 lít O2 (ở đktc). Năng suất phản ứng tạo thành ete của X và Y thứu tự là

A. 20% và 40%

B. 30% và 30%

C. 1/2 và 20%

D. 40% và 30%


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh
Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn thân thương ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng
Câu hỏi:

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 ancol đối kháng chức, thuộc dãy đồng đẳng, chiếm được 15,68 lít khí CO2(đkc) cùng 17,1 gam nước. Phương diện khác, triển khai phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, chiếm được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của 2 ancol đều bởi 70%. Quý giá của a là:


(n_CO_2=0,7mol;n_H_2O=0,95mol)

(Rightarrow n_2,,ancol=n_H_2O-n_CO_2=0,25mol)

(eginarray*20l ar C = frac0,70,25 = 2,8\ n_CH_3 mCOOH = 0,26mol\ Rightarrow E mste:CH_3 mCOO mC_overline n H_2ar n + 1:0,25mol\ m_ meste = (15 + 44 + (14.2,8 + 1)).0,25.0,7 = 17,36g endarray)


*


PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:30440

Loại bài:Bài tập

Mức độ:Vận dụng cao

Dạng bài:Este

Chủ đề:Este, lipit

Môn học:Hóa học


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 10

Đề thi HK2 môn giờ đồng hồ Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ dùng Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ Lý 12

Ôn tập thứ lý 12 Chương 7

Đề thi HK2 môn thứ Lý 12


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học tập 12 Chương 9

Đề thi HK2 môn Hóa 12


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10

Đề thi HK2 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN

Đề thi HK2 môn lịch sử vẻ vang 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài xích tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học tập kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề thi HK2 môn technology 12


Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài tập SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học tập 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học 12


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn vật lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho loại sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền quanh đó xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến cụ kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

xemlienminh360.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.