Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, nhận được 15,68 lkhông nhiều khí C O 2 (đktc) với 17,1 gam nước. Mặt không giống, tiến hành phản bội ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất làm phản ứng este hóa của hai ancol gần như bởi 60%. Giá trị của a là

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D.14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 ancol solo chức, nằm trong thuộc dãy đồng đẳng thu được 15,68 lít CO2, với 17,1 gam H2O. Mặt khác triển khai phản bội ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic chiếm được a gam este. Biết hiệu suất phản nghịch ứng của cả 2 ancol là 60%. Giá trị của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C.24,80.

D. 14,88.


Hỗn phù hợp X có một axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hsinh sống với một ancol đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, chiếm được đôi mươi,16 lít khí C O 2 (đktc) và 18,9 gam H 2 O . Thực hiện tại làm phản ứng este hóa X với công suất 60%, nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D.

Xem thêm: Băng Kép Là Gì - Nêu Đặc Điểm Và Ứng Dụng Của Băng Kép

9,18


Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam tất cả hổn hợp A gồm một axit no đối kháng chức mạch hngơi nghỉ và một ancol no solo chức mạch hlàm việc nhận được 9,408 lít CO2 (đktc) với 9,36 gam nước. Nếu rước 5,12 gam A sinh sống bên trên thực hiện phản bội ứng este hóa với năng suất 75% thì thu được m gam este. Giá trị sấp xỉ tốt nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

D. 3,85


Hỗn đúng theo E bao gồm axit cacboxylic 1-1 chức X, axit cacboxylic hai chức Y (XY đông đảo mạch hở, tất cả thuộc số liên kết π) và nhì ancol solo chức Z, T nằm trong thuộc dãy đồng đẳng, tiếp tục (MZ T). Đốt cháy trọn vẹn m gam E, thu được 1,3 mol CO2 cùng 1,5 mol H2O. Mặt không giống, thực hiện phản nghịch ứng este hóa m gam E (mang sử công suất các phản ứng là 100%), thu được 33,6 gam thành phầm hữu cơ chỉ cất este. Phần trăm cân nặng của T vào hỗn hợp E ngay sát quý giá như thế nào nhất sau đây?

A. 12%.

B. 10%.

C. 21%.

D. 26%.


Hỗn vừa lòng X tất cả một ancol và một axit cacboxylic số đông no đối kháng chức với mạch hở bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 13,6 gam X nhận được lít khí CO2 1nửa lít (đktc). Đun rét 13,6 gam X cùng với xúc tác H2SO4 quánh nhận được m gam este (đưa sử hiệu suất bội nghịch ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m sớm nhất với cái giá trị làm sao sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn thích hợp Z gồm ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ (X cùng Y tất cả cùng số nguyên ổn tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z đề xuất 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lkhông nhiều (đktc) khí CO2 với 25,92 gam H2O. Mặt không giống, nếu như đun cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt nhằm thực hiện phản bội ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn phù hợp Z gồm ancol X no, mạch hsinh sống với axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hnghỉ ngơi (X với Y gồm thuộc số nguim tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z yêu cầu 31,36 lkhông nhiều (đktc) khí O2, chiếm được 26,88 lkhông nhiều (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Mặt không giống, nếu như đun cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì chiếm được m gam este. Giá trị của m là

A. 36,72 gam

B. 10,32 gam

C. 10,4 gam

D. 12,34 gam


Cho tất cả hổn hợp A tất cả một este hai chức, mạch hlàm việc và 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong hàng đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối bột hữu cơ độc nhất cùng hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn bộ B với H2SO4 đặc sinh sống 140° nhận được m gam các thành phần hỗn hợp ete. Biết hiệu suất bội phản ứng ete hóa của 2 ancol trong B phần lớn là 80%. Biết rắng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A yêu cầu dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C. 10

D. 11


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Cho các thành phần hỗn hợp A có một este nhì chức, mạch hsống cùng 2 ancol đơn chức, mạch hsinh sống, kế tiếp vào hàng đồng đẳng. Đun nóng 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, nhận được 5,36 gam một muối bột hữu cơ độc nhất vô nhị cùng tất cả hổn hợp nhị ancol B. Đun rét toàn bộ B cùng với H2SO4quánh làm việc 140° thu được m gam tất cả hổn hợp ete. Biết công suất phản bội ứng ete hóa của 2 ancol trong B phần lớn là 80%. Biết rắng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A cần dùng 5,152 lkhông nhiều khí O2(đktc), thu được 7,48 gam CO2và 4,5 gam H2O. Giá trị sớm nhất của m là

A.9

B.4

C.10

D.11


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *