Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam tất cả hổn hợp tất cả một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hlàm việc với một ancol đối kháng chức (bao gồm số nguyên tử cacbon vào phân từ bỏ khác nhau) chiếm được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Thực hiện nay phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp bên trên cùng với hiệu suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm một axit

8,16

B.4,08

C. 2,04

D.6,12


*

Đáp án B


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ cùng một ancol 1-1 chức (tất cả số ngulặng tử cacbon trong phân tử khác nhau) chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện nay phản ứng este hóa 7,6 gam X cùng với H = 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là:

A. 6,12 gam.

B. 3,52 gam.

C. 8,16 gam.

D. 4,08 gam.


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no đơn chức cùng một ancol đơn chức Y, chiếm được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Thực hiện tại phản bội ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no đơn chức với một ancol 1-1 chức Y, nhận được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Thực hiện tại làm phản ứng este hóa 5,4 gam X cùng với công suất 80% thu được m gam este. Giá trị củam là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam tất cả hổn hợp X gồm một axit cacboxylic no đối kháng chức và một ancol đơn chức Y, nhận được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Thực hiện nay phản ứng este hóa 5,4 gam X với năng suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no 1-1 chức với một ancol đơn chức Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Thực hiện nay bội nghịch ứng este hóa 5,4 gam X cùng với công suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04 gam

B.2,55 gam

C. 1,86 gam

D. 2,20 gam.


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no solo chức với một ancol 1-1 chức Y, nhận được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Thực hiện nay phản nghịch ứng este hóa 5,4 gam X cùng với công suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04.

B. 2,55.

Xem thêm:

C. 1,86.

D. 2,trăng tròn.


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X có một axit cacboxylic no, đơn chức với một ancol 1-1 chức, sau phản ứng thu được 0,4 mol CO2với 0,6 mol H2O. Thực hiện tại bội phản ứng este hóa 5,4 gam X cùng với công suất 60% chiếm được m gam este. Giá trị của m là

A. 3,06

B. 4,25

C. 1,53.

D. 8,5.


Lớp 0Hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả một axit cacboxylic no, 1-1 chức và một ancol 1-1 chức, sau phản ứng nhận được 0,4 mol CO2 cùng 0,6 mol H2O. Thực hiện tại phản bội ứng este hóa 5,4 gam X cùng với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 1,53.

B. 3,06.

C. 4,25.

D. 8,5.


Lớp 0Hóa học
1
0

Hỗn hòa hợp Z gồm ancol X no, mạch hlàm việc cùng axit cacboxylic Y no, 1-1 chức, mạch hlàm việc (X cùng Y có thuộc số nguyên ổn tử C trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O2, chiếm được 26,88 lkhông nhiều (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Mặt không giống, nếu như nấu nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để triển khai bội nghịch ứng este hóa (công suất 75%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 10,4.

B.36,72 gam.

C.10,32 gam.

D.12,34 gam.


Lớp 0Hóa học
1
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *