Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam hóa học cơ học A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (đktc) thu được CO2 và khá nước theo tỉ trọng thể tích 4 : 3. Biết tỉ khối hận của A đối với không gian nhỏ dại rộng 7. Công thức phân tử của A là

Quý khách hàng sẽ xem: Đốt cháy trọn vẹn 1.88 gam chất cơ học a

Phương thơm pháp giải

+) Bảo toàn kăn năn lượng: $m_CO_2+m_H_2O=m_A+m_O_2$

+) Bảo toàn nguyên ổn tố C: nC = nCO2

+) Bảo toàn nguim tố H: nH = 2.nH2O

+) Bảo toàn nguyên tố O: nO (trong A) + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

=> nC : nH : nO

Lời giải của GV xemlienminh360.net

Bảo toàn khối lượng: $m_CO_2+m_H_2O=m_A+m_O_2=1,88+0,085.32=46,,gam$

=> 44.4a + 18.3a = 46 => a = 0,02 mol

Bảo toàn nguyên tố C: nC = nCO2 = 4a = 0,08 mol

Bảo toàn nguim tố H: nH = 2.nH2O = 3a.2 = 0,12 mol

Bảo toàn nguyên tố O: nO (trong A) + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O => nO (trong A) = 4a.2 + 3a - 0,085.2 = 0,05 mol

Þ nC : nH : nO = 0,08 : 0,12 : 0,05 = 8 : 12 : 5

Vậy cách làm của chất hữu cơ A là C8H12O5 bao gồm MA Đáp án cần lựa chọn là: a

...

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 1.88 gam chất hữu cơ a

*

*

Xem thêm: Tại Sao Sử Cũ Gọi Giai Đoạn, Lịch Sử Nước Ta Từ Năm 179 Tcn

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Phát biểu làm sao sau được dùng để có mang công thức dễ dàng và đơn giản nhấtcủa đúng theo chất hữu cơ?

Cho hóa học axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy lựa chọn nhấn xét đúng trong số nhấn xét sau :

Đốt cháy một thích hợp chất hữu cơ X trong oxi đầy đủ, fan ta thấy bay ra khí CO2, khá H2O cùng khí N2. Chọn Kết luận đúng mực độc nhất vô nhị trong những Tóm lại sau :

Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào tiếp sau đây ứng cùng với X ?

Hợp hóa học X gồm CTĐGN là C4H9ClO. CTPT nào tiếp sau đây ứng cùng với X ?

Một chất hữu cơ A gồm 51,3% C ; 9,4% H ; 12% N ; 27,3% O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 4,034. CTPT của A là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *