Cho các hóa học : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4­OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các hóa học đồng đẳng của nhau là


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol một ancol x

Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO3 0,5M, kế tiếp thêm 500 ml hỗn hợp HCl 2M nhận được hỗn hợp X cùng bao gồm khí NO bay ra. Thể tích khí NO cất cánh ra (đktc) và thể tích hỗn hợp NaOH 0,5M tối thiểu nên dùng làm kết tủa không còn Cu2+ vào X thứu tự là


Hiđro hoá trọn vẹn m gam trioleoylglixerol (triolein) thì chiếm được 89 gam tristearoylglixerol (tristearin). Giá trị m là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau:Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là

*


Hợp hóa học hữu cơ X tác dụng được cùng với hỗn hợp KOH cùng dung dịch brom tuy vậy không công dụng với dung dịch KHCO3. Tên Gọi của X là


Xà chống hóa trọn vẹn 3,98 gam các thành phần hỗn hợp nhị este bởi hỗn hợp NaOH toàn diện, nhận được 4,1 gam muối hạt của một axit cacboxylic cùng 1,88 gam hỗn hợp nhì ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của nhì este đó là


Xà chống hoá trọn vẹn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Xem thêm: Lượt Thruplay Là Gì - Các Thông Tin Cơ Bản

Cho trăng tròn gam tất cả hổn hợp gồm nhì amin no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi tính năng trọn vẹn với V ml dung dịch HCl 1M, chiếm được hỗn hợp chứa 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Giá trị của V là


Hòa chảy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp có FeS2 cùng Fe3O4 bởi 100 gam hỗn hợp HNO3 a% toàn diện chiếm được 15,344 lkhông nhiều hỗn hợp khí bao gồm NO và NO2 gồm khối lượng 31,35 gam cùng dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là


Cấu hình electron của ngulặng tử nguim tố X (ZX 2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:


Cho X, Y là nhị hóa học thuộc hàng đồng đẳng của axit acrylic với MX Y; Z là ancol gồm cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi vì X, Y cùng Z. Đốt cháy trọn vẹn 11,16 gam tất cả hổn hợp E tất cả X, Y, Z, T buộc phải đầy đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), nhận được khí CO2 với 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E chức năng buổi tối nhiều với hỗn hợp cất 0,04 mol Br2. Kân hận lượng muối bột nhận được lúc cho thuộc lượng E bên trên tính năng không còn với hỗn hợp KOH dư là


Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp A có Cu(NO3)2 0,4M với NaHSO4 1,2M. Sau khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn B và khí NO (thành phầm khử tốt nhất, sinh hoạt đktc). Giá trị của m là:


Hấp trúc trọn vẹn a mol khí CO2 vào hỗn hợp cất b mol Ca(OH)2 thì chiếm được các thành phần hỗn hợp 2 muối bột CaCO3 với Ca(HCO3)2. Quan hệ thân a và b là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố thủ đô hà nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *