When conditions vày not enable growth lớn take place, molds may remain alive sầu in a dormant state depending on the species, within a large range of temperatures.

Bạn đang xem: Dormant là gì


lúc các ĐK không có thể chấp nhận được sự cách tân và phát triển diễn ra, mốc rất có thể trường tồn sống tâm lý tiềm sinch tùy theo chủng loài, trong tầm nhiệt độ khá mập.
Cisneros intended this work “to lớn revive the hitherto dormant study of the scriptures,” yet he had no desire khổng lồ make the Bible available to the public at large.
Ý định của Cisneros là công trình xây dựng này “làm sinh sống lại vấn đề nghiên cứu Kinh Thánh”, song ông lại không thích Kinch Thánh mang lại tay công chúng.
It"s almost like being exposed to lớn all this media over the years had instilled a kind of dormant thiết kế literacy in me.
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rochồng surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.
Chúng trailer hình thái Trái Đất dịp sơ sinc, khu đất đá nung chảy trồi lên trường đoản cú lòng sâu, đặc lại, nứt gãy, phù lên với bao trùm lớp mặt phẳng mỏng mảnh, trước ghi chìm vào câm im một thời gian.
The idea was raised at the founding of the League of Nations in the 1920s và again following the end of World War II in 1945, but remained dormant throughout the Cold War.
Ý tưởng này được giới thiệu lúc Hội Quốc liên được Ra đời vào trong thời hạn 1920 cùng lại nổi lên một lần nữa sau khi Chiến tranh nhân loại máy hai chấm dứt năm 1945, nhưng lại sau đó số đông chìm xuống trong suốt Chiến toắt con Lạnh.
Some plants produce varying numbers of seeds that laông chồng embryos; these are called dormant seeds which never germinate.
Vài giống cây có mặt một lượng hạt tương đương nhưng mà không có phôi; bọn chúng được gọi là phân tử lép cùng không lúc nào nảy mầm.
Now, the Panic Monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too cthua or there"s danger of public embarrassment, a career disaster or some other scary consequence.
Con quái thú này thường xuyên ngủ xuyên suốt, tuy vậy nó thình lình thức dậy vào mức các bước hết thời hạn tốt là thời điểm có nguy cơ bị bẽ mặt, một gian nguy nghề nghiệp hay một hệ trái kinh sợ.
These spring from the countless seeds that lie dormant in the soil —sometimes for decades— waiting for just the right combination of rainfall and temperature khổng lồ germinate.
Những bông hoa này mọc lên trường đoản cú rất nhiều hồ hết phân tử tương đương đôi khi nằm hàng chục năm trong lòng khu đất. Những phân tử giống như kia ở hóng cho tới khi có đủ mưa và đúng nhiệt độ thì mới nảy mầm.
It turned out that more than 100 years of research on spinal cord physiology, starting with the Nobel Prize Sherrington, had shown that the spinal cord, below most injuries, contained all the necessary & sufficient neural networks to coordinate locomotion, but because đầu vào from the brain is interrupted, they are in a nonfunctional state, lượt thích kind of dormant.

Xem thêm: Điểm Mặt Top 5 Tòa Nhà Lotte Cao Bao Nhiêu Tầng, Có Gì Đặc Biệt?


Hơn 100 năm nghiên cứu và phân tích sinh lý học tập tủy sinh sống, ban đầu cùng với giải Nobel của Sherrington, đang cho rằng tủy sinh sống, bên dưới phần nhiều các gặp chấn thương, bao gồm toàn bộ rất nhiều màng lưới thần khiếp quan trọng nhằm phối hợp vận tải nhưng lại phần tiếp nhận trường đoản cú óc bị gián đoạn, chúng ngơi nghỉ chứng trạng ko hoạt động.
Between 1991 and 2006, the top single/album/artist(s) in each of those charts was/were awarded in the form of the annual Billboard Music Awards, which were held in December until the awards went dormant in 2007.
Từ 1991 cho 2006, đĩa đơn/album/(các) nghệ sỹ dẫn đầu trong những bảng xếp hạng trên được Tặng Ngay phần thưởng hàng năm Billboard Music Awards, được tổ chức triển khai thường xuyên niên vào thời điểm tháng 11.
There is a race of long-dormant, gigantic robots called Arks, which have suddenly awakened khổng lồ find their galaxy being ruled by the evil Chaos.
Các robot mập được Điện thoại tư vấn là Arks đã biết thành đánh thức cùng đi tìm kiếm ngoài hành tinh của họ bị giai cấp vày các Chaos bóng buổi tối.
Dormant seeds are ripe seeds that vày not germinate because they are subject khổng lồ external environmental conditions that prevent the initiation of metabolic processes & cell growth.
Những hạt tương đương tiềm sinc là hạt vẫn chín tuy vậy lại không nảy mầm chính vì chúng nhờ vào vào các ĐK môi trường thiên nhiên bên phía ngoài mà ngăn cản sự khởi đầu quy trình chuyển hóa và cải cách và phát triển tế bào.
In the late game, crisis events can occur that have galaxy-wide implications—for example, an awakening of dormant sentient AI or an invasion by extra-dimensional or extra-galactic forces, the former two always being triggered by careless empires.
Vào cuối game, các sự khiếu nại khủng hoảng rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra hầu hết tương quan cho quy mô thiên hà—đem ví như một cuộc nổi dậy của các AI robot tất cả tri giác hoặc một cuộc xâm lăng của các quyền lực siêu thiên hà tốt hết sức không gian, nhì nguyên nhân trước này thường là vì các đế chế bất cẩn tạo ra.
Four degrees Celsius is cool enough lớn over dormancy for most cool dormant seeds, but some groups, especially within the family Ranunculaceae and others, need conditions cooler than -5 C. Some seeds will only germinate after hot temperatures during a forest fire which cracks their seed coats; this is a type of physical dormancy.
Bốn độ C là đủ lạnh nhằm xong xuôi sự tiềm sinh cho số đông các phân tử giống tiềm sinch rét mướt, tuy thế sinh sống một số nhóm cây, nhất là trong họ Mao lương và những loại không giống, bọn chúng buộc phải nhiệt độ thấp rộng âm 5 độ C. Một số phân tử kiểu như vẫn chỉ nảy mầm sau thời điểm trải qua ánh sáng cao nhìn trong suốt một trận cháy rừng nhưng đã làm cho nứt lớp áo hạt của chúng; dạng này là tiềm sinch trang bị lý.
This previous Super Cup competition was taken less seriously than the current competition and made dormant after 8 years.
After the final defeat of CABAL và his cyborg forces, the Nod ending shows Kane"s dormant toàn thân hooked inkhổng lồ the CABAL system core and being kept alive in a cryonic capsule, apparently recovering from his grave sầu injury sustained at the kết thúc of the second conflict at the hands of Michael McNeil.
Sau thua cuộc sau cuối của CABAL và lực số lượng người lắp thêm của nó, chấm dứt của Nod cho thấy khung hình ko hoạt động của Kane được nối vào hệ thống lõi của CABAL và được giữ sống vào một cái bình hình con con con, dường như là đang phục sinh sau chấn thương rất lớn của ông nghỉ ngơi cuối cuộc xung bỗng nhiên lần thiết bị hai dưới bàn tay của McNeil Michael.
The theory remained dormant until Fischer Blaông chồng và Myron Scholes, along with fundamental contributions by Robert C. Merton, applied the second most influential process, the geometric Brownian motion, to option pricing.
Lý tmáu vẫn ko hoạt động cho đến Lúc Fischer Blaông chồng cùng Myron Scholes, với các đóng góp cơ bạn dạng của Robert C. Merton, được áp dụng tiến trình có ảnh hưởng thiết bị hai, vận động Bờ-rao hình học, đối với định giá quyền lựa chọn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *