Tra Từ Điển Anh Việt "Division", Tra Từ Division

English - Vietnamese

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "division"

Vietnamese - English
Vietnam-English-Vietnam
English-Vietnam-English
English - Vietnamese 2Vietnamese
English-Vietnam Technical
Vietnam-English Technical
English-Vietnam Business
Vietnam-English Business
Ee-Vi-En Technical
Vietnam-English Petro
OXFORD LEARNER 8th
OXFORD THESAURUSLONGMAN New Edition
WORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH Britannica
ENGLISH Heritage 4th
Cambridge Learners
Oxford Wordfinder
Jukuu Sentence Finder
Computer Foldoc
Từ điển Phật học
Phật học tập Việt Anh
Phật học Anh Việt
Thiền Tông Hán Việt
Phạn Pali Việt
Phật quang quẻ Hán + Việt
English Medical

Xem thêm: Top 50 mẫu tượng đá cẩm thạch của mi ken lăng giơ đẹp nhất, theo em, tác phẩm “tượng đa

English Vietnamese Medical
En-Vi Medication Tablets
Japanese - Vietnamese
Vietnamese - Japanese
Japanese - Vietnamese (NAME)Japanese - English
English - Japanese
Japanese - English - Japanese
Nhật Hán Việt
Japanese Daijirin
CHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse Multidico
ENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
division
*
division
*
divisionDivision is an operation that divides a number into portions.danh từ sự chia; sự phân chia division of labour sự phân loại lao đụng division of wealth sự phân chia của cải a fair/unfair division of money việc chia tiền sòng phẳng/bất công bất cứ phần như thế nào được chia nhỏ ra từ mẫu gì; phần; đoạn (viết tắt) là Div đơn vị chức năng hay thành phần chủ yếu ớt của một tổ chức the sales division of our company cỗ phận bán sản phẩm của công ty công ty chúng tôi our team plays in the first division (of the football league) team của chúng tôi chơi trong đơn vị số một (của Liên đoàn bóng đá) (toán học) phép phân tách sự sự không tương đồng hay sự khác biệt về tư tưởng, lối sống...; sự phân hoá the deep/widening divisions in society today sự phân hoá sâu sắc/lan rộng lớn trong làng mạc hội thời nay sự chia thành hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện...) lớn come lớn a division đi mang lại chỗ chia làm hai phe nhằm biểu quyết without a division độc nhất vô nhị trí (không phải đưa ra biểu quyết) to challenge a division đòi đưa ra biểu quyết phân khu, khu vực hành chủ yếu đường phân chia, nhãi giới; vách ngăn a hedge forms the division between her land & mine một sản phẩm rào làm ranh giới giữa khu đất của bà ấy và tôi (quân sự) sư đoàn parachute division sư đoàn nhảy dù phép phân chia d. By a decimal chia một trong những thập phân d. By use of logarithms lôga của một yêu đương d. In a proportion phép chuyển phần trăm thức d c b a thành d d - c b b - a = d. Of a fraction by an integer phân tách một phân số cho một số trong những nguyên d. Of mixednumbers chia một trong những hỗn tạp abridged d. Phép phân tách tắt arithmetic d. Phép phân tách số học tập exact d. Phép chia đúng, phép phân chia hết external d. Of a segment (hình học) chia không tính một đoạn trực tiếp harmonic d. Phân loại điều hoà internal d. Of a segment (hình học) phân tách trong một đoạn thẳng long d. Chia trên chứng từ short d. Phép phân chia nhẩm
*
/di"viʤn/ danh từ sự chia; sự phân chia division of labour sự phân chia lao đụng (toán học) phép phân tách sự chia rẽ, sự ly gián; sự bất hoà, sự phân tranh to lớn cause a division between... gây phân chia rẽ giữa... lôgic sự phân loại, sự sắp đến loại, sự phân nghĩa sự chia làm hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện...) khổng lồ come to a division đi mang đến chỗ chia làm hai phe để biểu quyết khổng lồ carry a division chiếm phần lớn biểu quyết without a division tuyệt nhất trí (không đề xuất đưa ra biểu quyết) lớn challenge a division đòi giới thiệu biểu quyết phân khu, quanh vùng (hành chính) con đường phân chia, nhóc giới; vách ngăn phần đoạn; (sinh đồ vật học) nhóm (quân sự) sư đoàn parachute division sư đoàn nhảy dù trên không (pháp lý) chính sách nhà tù túng (do quan toà quy định) 1st (2nd, 3rd) division chính sách nhẹ (trung bình, nặng) (ở công ty tù)
*

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt
Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer
Việt-Việt
*
*
*

division
*

division /di"viʤn/ danh từ sự chia; sự phân chiadivision of labour: sự phân loại lao động (toán học) phép chia sự phân chia rẽ, sự ly gián; sự bất hoà, sự phân tranhto cause a division between...: gây chia rẽ giữa... lôgic sự phân loại, sự sắp đến loại, sự phân nghĩa sự chia làm hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện...)to come to a division: đi mang lại chỗ chia làm hai phe để biểu quyếtto carry a division: chiếm phần lớn biểu quyếtwithout a division: độc nhất trí (không đề xuất đưa ra biểu quyết)to challenge a division: đòi chỉ dẫn biểu quyết phân khu, khu vực (hành chính) đường phân chia, oắt con giới; vách ngăn phần đoạn; (sinh thiết bị học) nhóm (quân sự) sư đoànparachute division: sư đoàn nhảy dù (pháp lý) chính sách nhà tội phạm (do thẩm phán quy định) 1st (2nd, 3rd) division: chính sách nhẹ (trung bình, nặng) (ở nhà tù)đường nhãi ranh giớikhucogwheel division: phân khu vực cogwheelphân chia
CDMA (code division multiple access): sự đa truy vấn phân phân chia mã
ETDMA (enhance time division multiple access): đa truy vấn phân chia thời gian nâng cao
Statistical frequency division multiplexing (SFDM): ghép kênh phân chia tần số theo thống kêcode division: phân chia mãcode division multiple access: đa truy nhập phân chia mãcode division multiplexing: dồn kênh phân chia mãcompleting division: sự phân chia hoàn toàndivision (of a scale): sự phân loại thang biểudivision wall: tường phân chiafrequency division: sự phân loại tần sốfunction division system: hệ phân chia chức năngharmonic division: phân chia điều hòamanuscript division: sự phân chia bạn dạng thảoorbit division: sự phân chia quỹ đạoscale division: phân chia độspace division: phân loại không gianspectrum division: sự phân chia phổstratigraphic division: phân chia địa tầngtime division: phân loại thời giantime division: sự phân chia thời giantime division multiple access: đa truy vấn phân chia thời gian-TDMAtime division multiplexing: dồn theo phân loại thời giantraffic division system: hệ phân chia lưu lượngvoltage division: sự phân loại điện ápphân khucogwheel division: phân khu cogwheelsự chiafrequency division: sự chia tần sốfrequency division: sự chia tầnscale division: sự phân chia độ thang đosheet division: sự phân chia nhánhsự chia rasự ngănsự phânadministrative division: sự phân vùng hành chínhcompleting division: sự phân chia hoàn toàndivision (of a scale): sự phân loại thang biểudivision (of discharge): sự phân bổ lưu lượngdivision (of labour): sự phân công trạng độngdivision into building region: sự phân vùng xây dựngdivision into climatic region: sự phân vùng khí hậudivision of labor: sự phân công tích độngfrequency division: sự phân chia tần sốmanuscript division: sự phân chia bạn dạng thảoorbit division: sự phân chia quỹ đạoscale division: sự phân khoảng chừng tỉ lệspectrum division: sự phân chia phổtime division: sự phân chia thời giantime division: sự phân thờivoltage division: sự phân loại điện ápsự phân chiacompleting division: sự phân chia hoàn toàndivision (of a scale): sự phân loại thang biểufrequency division: sự phân chia tần sốmanuscript division: sự phân chia bản thảoorbit division: sự phân loại quỹ đạospectrum division: sự phân loại phổtime division: sự phân loại thời gianvoltage division: sự phân chia điện ápsự phân đoạnthi côngvạch phân tách độ
Lĩnh vực: năng lượng điện lạnhkhoảng chiaphép chiaabridged division: phép phân chia tắtarithmetic division: phép chia số họcbinary division: phép phân tách nhị phândivision in an euclidian ring: phép phân chia trong vành ơclitdivision of integers: phép chia các số nguyêndivision of polynomials: phép chia những đa thứcdivision ring: vành có phép chiaexact division: phép chia đúngexact division: phép phân tách hếtexternal (internal) division of a segment: phép chia quanh đó (trong) vào một hình ước phâniterative division: phép phân tách lặpproportional division: phép chia tỉ lệshort division: phép phân chia nhẩmvạch chiascale division: vạch phân chia độvalue of division: cực hiếm một gạch chia
Lĩnh vực: xây dựngtoán chiadivision algorithm: thuật toán chia
Lĩnh vực: điệnvạch đo
FDD (frequency division duplex)dồn kênh bởi chia tần số
FDM (frequency division multiplexing)sự dồn kênh phân tần
FDMA (frequency division multiple access)đa tầm nã nhập phân tầnbộ mônbộ phậnmanufacturing division: thành phần chế tạokhu vựcmanufacturing division: khu vực chế tạoregional division of labour: phân công tích động khu vực vựcphòng bansự phân chiadivision in a succession: sự phân chia di sảnbudget divisionban ngân sáchcooperation based on division of labourhợp tác phân côngdivision of budget và financephòng giá cả và tài vụdivision of businessphòng kinh doanhdivision of chargesự chia chịu chi phídivision of exportphòng xuất khẩudivision of external relationsphòng quan hệ tình dục đối ngoạidivision of general servicesphòng tổng vụdivision of importphòng nhập khẩudivision of incomephân chia thu nhậpdivision of labourphân công sức độngdivision of laboursự cắt cử (lao động)division of operationphòng nghiệp vụdivision of profitssự phân tách lờidivision of public informationphòng tin tứcemployment divisionphòng tuyển dụnghorizontal division of labourphân công tích động hàng nganginternational division of labourphân công (lao động) quốc tếinternational division of labour. Phân cần lao động quốc tếintra-branch division of labourphân công nội bộ giữa những ngànhsocialist division of labourphân công lao động xã hội chủ nghĩasubstantive divisioncục kỹ thuậtsubstantive divisioncục nghiệp vụsubstantive divisioncục tổ chứcsubstantive divisionngành chủ yếu o sự phân chia, phân khu, khu § stratigraphic division : sự phân loại địa tầng § division-order opinion : quan tiền điểm phân loại quan liêu điểm về quyền danh vày người được ủy quyền trước tòa thiết lập để phân phối việc đưa ra trả lợi nhuận § division-orders : chỉ dẫn về phân phối Những chỉ dẫn về phân phối việc đưa ra trả Những chỉ dẫn này còn có thể nói về lợi nhuận hoặc lợi tức trả muộn mang đến người chủ quyền lợi các chỉ dẫn này được những người có quyền lợi cũng chuẩn bị cùng đều ký kết trước khi cung cấp dầu hoặc khí

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): divide, division, subdivision, divide, subdivide, divided, undivided, divisible, divisive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.