Đề thi Violympic Toán thù Đề thi Violympic Tân oán lớp 4 Đề thi Violympic Tân oán lớp 4 vòng 16 Đề thi Toán thù Violympic Giải Toán lớp 4

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 16 năm 2015

*
pdf

Đề thi Violpympic Quốc gia năm học tập 2012-2013 môn Toán thù 5 vòng 19


*
doc

Đề thi Violympic vòng 13 môn: Toán thù - Lớp 3


Xem thêm: Quy Cách Là Gì Và Một Số Vấn Đề Xoay Quanh Ít Ai Biết, Quy Cách Là Gì, Nghĩa Của Từ Quy Cách

*
doc

Đề thi Violympic vòng 9 môn: Tân oán - Lớp 1


Nội dung

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 16 NĂM 2015-2016Bài 1: Điền hiệu quả thích hợp vào vị trí (...):Câu 1.1: Một gai dây khá dài 8/5 m được bổ thành các đoạn đều nhau từng đoạn nhiều năm 2/5m.Hỏi giảm được mấy đoạn dâgiống hệt như vậy?Cậu 1.2: Tính: 34884 :68 = ............Câu 1.3: Tính: 2376+14582 = ...........Câu 1.4: Trong kho chứa 3570 kg thóc. Người ta vẫn mang ra 2/7 số thóc vào kho. Hỏi đãlấy bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Câu 1.5: Tìm x, biết: 14586 : x = 36 (dư 6)Câu 1.6: 3/8 của 640 là ..............Câu 1.7: Tìm x, biết:x  145 5224570Câu 1.8: Tìm x, biết:3437443 x  32Câu 1.9: Tính: 75 x 8 x 16 9 x 125 = ............Câu 1.10: Cho số tự nhiên và thoải mái A phân chia mang đến 4 dư 2; phân tách đến 5 dư 1. Hỏi A chia mang đến đôi mươi dư baonhiêu?Trả lời: Số dư Lúc chia A cho đôi mươi là ................Bài 2: Đỉnh núi trí tuệCâu 2.1: Tính: 6/7 : 3/2 = ……………..Câu 2.2: Tính: 5/6 – 2/9 = …………………….Câu 2.3: Tìm x biết: 9/10 – x = 1/3Câu 2.4: Tính: 4/7 x 5/3 = …………Câu 2.5: Tính: 25/27 – 5/6 x 2/3 = ……….. Câu 2.6: Tính:Câu 2.7: Cho A = 32 x 56 x 34 – 35 x 11. Chữ số tận cùng của A là: …………Câu 2.8: Tính: 2/3 + 3 phần tư + 1/6 = …………….Câu 2.9: Tìm một phân số, hiểu được nếu như rước phân số kia nhân cùng với 3/5 rồi trừ đi 1/5 thìđược hiệu quả là 1/15.Câu 2.10: Một vòi nước tan vào một trong những bể không tồn tại nước. Giờ trước tiên rã được 1/8 bể;giờ đồng hồ trang bị hai chảy được 5/24 bể. Sau nhì giờ đồng hồ thì cần tan thêm 600 lít nước nữa đã đầy bể.Hỏi bể đầy thì đựng được từng nào lít nước?Bài 3: Đi tìm kho báuCâu 3.1: 6/5 của 125 là: .............Câu 3.2: Tính: 21/35 - 16/40 = .............Câu 3.3: Tính: 3/10 + 4/7 + 6/14 + 14/trăng tròn = ……………Câu 3.4: Tìm số tự nhiên và thoải mái abc, biết rằng: 2abc = 9 x abc.Câu 3.5: Tìm x biết: ĐÁPhường ÁNBài 1: Điền tác dụng phù hợp vào khu vực chấmCâu 1.1: 4Câu 1.2: 513Câu 1.3: 16958Câu 1.4: 1020Câu 1.5: 405Câu 1.6: 240Câu 1.7: 37Câu 1.8: 505Câu 1.9: 1200000Câu 1.10: 11Bài 2: Đỉnh núi trí tuệCâu 2.1: 4/7Câu 2.2: 11/18Câu 2.3: 17/30Câu 2.4: 20/21Câu 2.5: 10/27Câu 2.6: 3/4Câu 2.7: 3Câu 2.8: 19/12Câu 2.9: 4/9 Câu 2.10: 900Bài 3: Đi tìm kiếm kho báuCâu 3.1: 150Câu 3.2: 1/5Câu 3.3: 2Câu 3.4: 250Câu 3.5: 1/8
Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *