Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 tất cả đáp án

Với Top 40 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 2 có câu trả lời được tổng vừa lòng chọn lọc từ bỏ đề thi môn Toán 4 của những ngôi trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm trên cao trong những bài bác thi Toán thù lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kỳ 2 lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn giải đáp đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 kmét vuông 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút ít 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB bên trên bản thứ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 dài 12 centimet. Độ nhiều năm thiệt của đoạn AB là:

A. 1đôi mươi cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia không còn cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi greed color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color đối với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm đường chéo cánh đầu tiên là 9 dm. Độ dài con đường chéo máy nhì bằng độ nhiều năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dmét vuông C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn cùng rộng chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b) Người ta tdragon lúa trên thửa ruộng đó, cđọng 1 mét vuông nhận được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số lớn vội vàng 3 lần số bé bỏng. Tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ thiết bị

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = đôi mươi (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé nhỏ là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm tía mươi nghìn tám trăm linch năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm nhằm 11dmét vuông 6cmét vuông = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 ở trong chũm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Trong thời điểm này tuổi bà bầu vội 4 lần tuổi nhỏ.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây giờ toàn bô tuổi của nhị mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô lâu năm con đường chéo cánh nđính thêm là 18centimet. Độ lâu năm mặt đường chéo lâu năm bởi 5/3 độ nhiều năm mặt đường chéo cánh ngắn thêm.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ đồ vật tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Liên Kết Xích Ma, Cách Tính Liên Kết Xích Ma

Độ lâu năm mặt đường chéo cánh nhiều năm là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi màu xanh lá cây với 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi greed color đối với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ nhiều năm các mặt đường chéo là 60dm với 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12mét vuông D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo trang bị từ từ bỏ bé xíu đến béo là:

*
*

Câu 4: Bản đồ dùng sân vận chuyển thị thành Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1centimet trên bản thứ này ứng cùng với độ dài thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

8mét vuông 9dmét vuông = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có nhì rổ cam, nếu như thêm vào rổ trước tiên 4 trái thì sau đó số cam làm việc hai rổ đều nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam làm việc rổ đầu tiên vội vàng 3 lần số cam ở rổ sản phẩm công nghệ nhì. Hỏi lúc đầu từng rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả những số bao gồm 3 chữ số làm thế nào cho giả dụ rước từng số cùng với 543 thì được số gồm 3 chữ số tương tự nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ đều nhau.

Suy ra rổ lắp thêm nhì nhiều hơn nữa rổ đầu tiên 4 trái.

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên vội vàng 3 lần số cam rổ sản phẩm nhì.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

Số cam ở rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ vật dụng nhì là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang đến 2, vừa chia hết mang lại 5 bao gồm tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: Trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia không còn cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật tất cả diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn sót lại là nhiều loại vừa đủ. Hỏi lớp có từng nào em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp một số loại Giỏi cùng Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại vừa phải là

*

Số em xếp một số loại mức độ vừa phải là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành tất cả chu vi đều nhau (cùng bởi 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 centimet, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và đề tên hình thoi vào trong 1 trong nhị hình kia.

Bài 5. Một tnóng kính hình chữ nhật tất cả chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích tnóng kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng lớn 1500mét vuông. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp cùng sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi buổi chiều ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số m2 buổi sáng sớm ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 sót lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông chiều tối ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dmét vuông C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng của 32dmét vuông 49dmét vuông =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: Trong những phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m với n sao cho

*
, m và n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2 chiều. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao mặt đường. Lần đồ vật hai bán được bằng
*
lần đầu tiên. Sau hai lần chào bán bao mặt đường còn sót lại 12kilogam. Hỏi thuở đầu bao con đường gồm từng nào kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *