Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn độc nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối học kì 2 lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thời sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phxay tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đến lớp những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Phân Loại Và So Sánh Chất Rắn Kết Tinh Và Chất Rắn Vô Định Hình Và Tinh Thể

Thứ bảy, chủ nhật

B. Thứ nhị, đồ vật cha, thiết bị tư

C. Thứ đọng nhị, thứ bố, lắp thêm bốn, sản phẩm năm

D. Thđọng hai, lắp thêm ba, sản phẩm công nghệ tứ, sản phẩm công nghệ năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính cùng với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác toán (Mức 3)

Cây bòng bên Nam tất cả 65 quả, tía vẫn hái xuống 34 quả nhằm buôn bán. Hỏi bên trên cây bòng bên Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *