Bài 3( 0,5ñ): Một ñội tdragon rừng 5 ngày trồng ñược 300 cây keo dán. Hỏi team đủ trồng trong 6 ngày được bao

nhiêu cây keo dán giấy (mức trồng nhỏng nhau)?

A. 240 cây B. 9000 cây C. 360 cây D.10 cây

Bài 4( 0,5ñ): Số phù hợp điền vào khu vực chnóng : 1

1 2

tiếng = .phút

A. 60 phút ít B. 100 phút C. 15 phút D. 90 phút


Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 lên lớp 6 môn toán

*
28 trang
*
hang30
*
*
611
*
0Download

Xem thêm: Hbsag Định Lượng (Qhbsag): Một Dấu Ấn Sinh Học Có Giá Trị Được Sử Dụng Để Phân Loại, Theo Dõi Điều Trị Và Tiên Lượng Bệnh Nhân Viêm Gan Virus B Mạn

Quý khách hàng đang coi đôi mươi trang mẫu mã của tư liệu "Sở đề ôn thi lớp 5 lên lớp 6 môn Toán", nhằm mua tài liệu nơi bắt đầu về đồ vật chúng ta cliông xã vào nút ít DOWNLOAD sống trên

Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Tdiệt Upload by Xilon_89 1 Môn toán- Lớp 5-ñề 1 Họ và tên:..Lớp 5.Trường Tiểu học tập A/. Phần trắc nghiệm(2 ñiểm) :Khoanh vào chữ ñặt trước câu vấn đáp ñúng: Bài 1( 0,5ñ): Dãy số nào bên dưới ñây ñược viết theo đồ vật trường đoản cú từ to ñến bé: A. 21 ; 31 ; 83 B. 31 ;21 ; 83 C. 31 ; 83 ; 21 D. 21 ;83 ;31Bài 2( 0,5ñ): Số thích hợp ñiền vào nơi chấm : 45 ha 50 dam2 =.................... m2 A. 4550 m2 B. 455000 mét vuông C. 450000 m2 D.4550000 m2 Bài 3( 0,5ñ): Một ñội tLong rừng 5 ngày tdragon ñược 300 cây keo. Hỏi ñội ñủ tLong vào 6 ngày ñược từng nào cây keo (nút tdragon như nhau)? A. 240 cây B. 9000 cây C. 360 cây D.10 cây Bài 4( 0,5ñ): Số tương thích ñiền vào nơi chnóng : 121 giờ đồng hồ = .........................phút ít A. 60 phút B. 100 phút ít C. 15 phút D. 90 phút B/. Phần vận dông với tự luận(8 ñiểm) Bài 1( 1ñ): Tính a) 641533 + b) 1598145xxBài 2( 2ñ): Viết thành số thập phân? .................1003= ; ....................10001231 = ; ......................10345= ; ..........................100456= Bài 3( 2ñ): 74số học viên có ngôi trường Tiểu học Klặng ðồng là 240 em. Hỏi ngôi trường ñủ có bao nhiêu em? Bài 4( 1ñ): Viết các số thập phân sau theo sản phẩm trường đoản cú từ bỏ Khủng ñến bé: 12,3 ; 1,23 ; 12,4 ; 12,356 ; 13,1 ; 14,76. .............................................................................................................................................. Bài 5( 1ñ): Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết : a) 0,23 0,57 .. .. Bài 6( 2ñ): Tính: a. 431212 X b. 353:53 c. trăng tròn,57 x 416 d. 27,đôi mươi : 32 Bài 7( 2ñ): Cho mẫu vẽ sau ñây biết diện tích S hình tam giác MCD là 1500cm2. 1/ Tìm diện tích S hình chữ nhật ABCD? 2/ Tìm diện tích hình tđọng Giác AMCB? . . . . . . A B M D C 15cm 25centimet Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy Upload by Xilon_89 9 Môn toán- Lớp 5-ñề 9 Họ và tên:..Lớp 5.TrườngTiểu học tập PHẦN 1 ( 3ñiểm) : Chọn câu ñúng: Bài1( 1ñ): Chữ số gạch ốp chân trong các thập phân 2,574 bao gồm Giá trị là A.7 B. 0,7 C. 0,07 D.0,007 Bài 2( 1ñ): Hình tam Giác bao gồm ñộ nhiều năm ñày 15cm, chiều cao 8cm thì diện tích S là: A.12cm2 B. 6cmét vuông C.120cmét vuông D.60cmét vuông Bài 3( 1ñ): Gởi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 000 000 ñồng cùng với lời suất 0,6% một mon thì từng tháng nhận ñược chi phí lời là A. 6000 ñồng B. 600 ñồng C.60000ñồng D. 60 ñồng PHẦN 2 ( 7ñiểm) Bài 1( 2ñ): ðặt Tính rồi Tính A. 263,72 + 54,96 B. 312,5-42,56 C. 42,37X 3,04 D. 35,28 : 2,4 Bài 2( 1ñ): Tìm x, biết x là số thoải mái và tự nhiên và (1,2 + 3,7)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *