Sở đề thi học kì 2 môn Hóa học tập lớp 11 năm học tập 2021 - 2022 bao hàm 6 đề kiểm tra gồm lời giải chi tiết dĩ nhiên bảng ma trận đề thi. Qua kia góp các bạn có thêm các nhắc nhở tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm quen với cấu tạo đề thi học kì 2 tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 2


Bộ đề thi học kì 2 Hóa học 1một năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Hóa học tập 11

Nội dung con kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Cmùi hương 5: Hiđrocacbon no

- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, điểm sáng cấu tạo phân tử cùng danh pháp.

- Tính chất hoá học tập (làm phản ứng nuốm, làm phản ứng cháy, bội phản ứng bóc hiđro,

- Xác định cách làm phân tử, viết công thức cấu tạo cùng call thương hiệu.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương thơm 6: Hidrocacbon ko no

- Tính hóa học hoá học tập : Phản ứng cộng brom vào hỗn hợp, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản nghịch ứng trùng vừa lòng ; bội phản ứng oxi hoá.

- Xác định cách làm phân tử, viết phương pháp cấu trúc, gọi tên anken.

- Tính yếu tố phần trăm về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí tất cả một anken ví dụ.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương thơm 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

- Cấu chế tạo phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

- Viết được những phương thơm trình hoá học tập biểu diễn đặc điểm hoá học tập của benzen, áp dụng nguyên tắc vậy để tham gia đân oán sản phẩm bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- Tính chất hoá học: Phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol tsay mê gia với tạo thành thành vào phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- điểm sáng cấu tạo phân tử của anđehit.

- Tính chất hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính cân nặng hoặc nồng độ dung dịch axit vào phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1. Tính chất hoá học tập đặc thù của ankan là

A. bội phản ứng chũm.

B. làm phản ứng tách

C. bội phản ứng phân huỷ.

D. phản bội ứng cùng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A thu được 17,6 gam CO2 với 9,0 gam H2O. Xác định dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Lúc đến anken CH2= CH-CH3 tính năng cùng với HCl nhận được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y thường xuyên trong hàng đồng đẳng chiếm được 8,4 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y nằm trong hàng đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với bí quyết phân tử C8H10 tất cả từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. Phản ứng của benzen cùng với chất như thế nào tiếp sau đây gọi là phản nghịch ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. Lúc thoái hóa ancol A bằng CuO, ánh sáng, thu được andehit, vậy ancol A là:

A. ancol bậc 1

B. ancol bậc 2

C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. ancol bậc 3

Câu 8. Cho 11 gam hỗn hợp có 2 rượu đối kháng chức tác dụng không còn với natri sắt kẽm kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Kân hận lượng phân tử trung bình của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là đúng theo hóa học hưu cơ:

A. Chỉ tất cả tính Oxi hoá

B. Chỉ gồm tính khử

C. Chỉ có tính axit

D. Vừa bao gồm tính Oxi hoá, vừa có tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axkhông nhiều axetic cùng với lượng dư ancol etylic (bao gồm H2SO4 đặc làm xúc tác), công suất làm phản ứng 75%. Kân hận lượng este nhận được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các hóa học vô cơ cùng ĐK bội phản ứng bao gồm đủ), hãy viết các phản bội ứng điều chế vật liệu nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp bao gồm 2 ankin là đồng đẳng thường xuyên vày oxi dư, sau phản bội ứng chiếm được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Xác định cách làm phân tử, viết CTCT những ankin. gọi thương hiệu.

Câu 3

Chia các thành phần hỗn hợp A tất cả axit axetic cùng ancol etylic thành 2 phần đều bằng nhau. Phần 1 đến tính năng với Na (dư) chiếm được 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc). Để trung hòa hết phần 2 cần 200 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a. Viết các bội nghịch ứng xảy ra?

b. Tính % khối lượng từng chất vào hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm khả quan (từng câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 tất cả từng nào đồng phân phản ứng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 chế tác kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất bao gồm nhiệt độ sôi tăng nhiều là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. khi đến 2-metylbut-2-en phản bội ứng cộng cùng với HCl thì thành phầm chính nhận được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn vừa lòng X gồm metung cùng anken, đến 5,6 lkhông nhiều X qua hỗn hợp brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam cùng bao gồm 2,688 lkhông nhiều khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Xem thêm: Cài Ultraview Là Gì ? Chỉ Cách Sử Dụng Phần Mềm Kết Nối Máy Tính

Câu 6. Dãy bao gồm các hóa học đầy đủ chức năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Lúc mang lại 2-metylbuchảy tác dụng với clo (ánh nắng, tỉ lệ 1:1) thì nhận được bao nhiêu sản phẩm cụ monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho đôi mươi gam dung dịch fomalin 33% chức năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. Phản ứng nào sau đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hầu như với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) chức năng được cùng với tất cả những hóa học vào dãy nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương trình phản bội ứng xẩy ra trong sơ đồ sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. Trình bày giải pháp minh bạch những chất riêng biệt biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit hỗn hợp khí X gồm propan, propilen và propin qua dung dịch nước brom dư, thấy cân nặng bình đựng brom tăng thêm m gam cùng còn 2,8 lit một khí thoát ra. Nếu dẫn cục bộ khí X sống trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo nên 22,05 gam kết tủa. Tính m cùng Phần Trăm thể tích của từng khí trong X (biết những khí đo ở đktc).


Bài 4: Cho 26,8 gam hỗn hợp X có ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hsống no đối kháng chức công dụng cùng với Na dư thì hình thành 4,48 lkhông nhiều khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng hỗn hợp ban đầu Khi chức năng với cùng 1 lượng dư dung dịch Na2CO3 thi sinh ra 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định khối lượng từng chất trong các thành phần hỗn hợp ban đầu (1,5đ)

2/ Xác định phương pháp kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu nấu nóng lượng các thành phần hỗn hợp X ban đầu cùng với H2SO4 thì sau thời điểm bội phản ứng đạt tâm lý cân đối nhận được 7,65gam este. Tính công suất phản bội ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa học 11

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích mẫu mã demo với đánh số sản phẩm công nghệ tự

Thuốc test nhằm nhận thấy các Hóa chất sống đấy là AgNO3/NH3 với quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận biết được CH3COOH làm cho quỳ tím đổi màu đỏ

Các chấtsót lại đến chức năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không bội phản ứng cùng với AgNO3/NH3

Phản ứng xuất hiện sinh sản kết tủa Trắng thì chất ban sơ C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện tạo thành kết tủa trắng bạc dính vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích chủng loại demo và viết số sản phẩm tự

Thuốc thử nhằm nhận thấy các hóa chất ở đây là hỗn hợp Brom, CuO và quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận ra được dung dịch CH3COOH là axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom nhằm nhận biết

C6H5OH phản nghịch ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản bội ứng là 2 hóa học còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận ra C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

điện thoại tư vấn phương pháp cấu tạo của axít cacboxylic mạch hsinh sống no đơn chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *