Bạn đang coi bạn dạng rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng tải ngay lập tức phiên bản không hề thiếu của tài liệu tại đây (82.95 KB, 8 trang )


BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 4ĐỀ 1

1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:

2/ Số lớn nhất trong những số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số phù hợp buộc phải điền vào chỗ chấm là:4/ 2 tiếng 1/2 tiếng = …… phút. Số thích hợp buộc phải điền vào địa điểm chấm là:5/ Trung bình cùng của những số 10; 30; 50; 70 là:

a. 40 b. 30 c. đôi mươi d. 10Phần II:

Câu 1: 1 điểm) Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4

a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251

...............

Câu 2: Cho hình tứ đọng giác ABCD

a/ Cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên là:………b/ Các cặp cạnh vng góc là:………………c/ Góc tù hãm là góc: ………d/ Góc nhọn là góc: ………


Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng 15 centimet.

..................

Câu 4: Hiện nay tổng cộng tuổi người mẹ và tuổi bé là 45 tuổi. Con thấp hơn bà bầu 27 tuổi. Tính tuổinhỏ và tuổi bà mẹ.

.....................

ĐỀ 2Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm tư mươi triệu bố trăm nghìn bốn trăm: ………

b) Chín trăm triệu khơng trăm linh chín nghìn tám trăm mười: ...

A

D

B


(2)

Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:

a) 75 485 = ………b) 855 036 =………

Câu 3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:1

2 a) 1 phút ít =………..giây ᄃ phút ít = …………giây

1

4 b) 1 chũm kỉ =………..năm ᄃ cầm cố kỉ =…………nămCâu 4. Viết số thích hợp vào nơi chấm:

a) 4 yến = ………..kilogam 1 tạ 5kg =………..kg

b) 8 tạ =…………kilogam 1 tấn 65kilogam =………..kg

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

............
...

Câu 6. Trong sân vườn đơn vị Nam tất cả 1trăng tròn cây cam và cây bưởi, trong những số ấy số kilomet cam nhiềuhơn số lượng km bưởi là đôi mươi cây. Hỏi trong sân vườn nhà Nam bao gồm bao nhiêu cây cam, bao nhiêucây bưởi?

.....................

ĐỀ 3Bài1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng

A. 6kg5g = ...g. Số điền vào vị trí chnóng là:a, 6005 b, 605 c, 65

B. 1 phút ít 5 giây = ...giây. Số điền vào địa điểm chnóng là:a, 650 b, 65 c, 56

C. Một mảnh sân vườn hình vng có cạnh 8 m . Diện tích hình vng là:a, 32m2 b, 64m2 c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:a, 45 b, 55 c, 50


(3)

- 46 307:...

- 125 317: ...

Xem thêm: Từ Hà Nội Đi Cao Bằng Bao Nhiêu Km, Khoảng Cách Hà Nội Cao Bằng Bao Nhiêu Km

Viết những số sau:

- Ba mươi sáu nghìn tứ trăm: ...

- Tám trăm linc sáu ngàn, chín trăm bảy mươi bảy: ...

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào nơi chấm:

89 999...90 000 89 800 ...89 786Bài 4: Xếp những số theo sản phẩm công nghệ tự tự mập mang đến bé xíu.

6750, 7650, 6507, 7560

... Phần 2: Tự luận

Bài1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021 b, 89 743 – 11 599

... ...... ...... ...

Bài 2: Một lớp học tập gồm 36 học sinh , trong các số ấy số học sinh đàn bà nhiều hơn số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học tập kia bao gồm từng nào học sinh con gái, từng nào học viên nam?


.....................

ĐỀ 4

Phần I: Hãy khoanh vào chỗ đặt trước những câu trả lời đúng. Bài 1:

a) Số “ Ba triệu không trăm nhì mươi tám ngàn sáu trăm linch bốn” viết là:A 300028604 B 30028604 C 3028604 D 30286040b) Số lớn nhất trong số số 5571; 6571; 5971; 6570

A 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570 Bài 2: (1điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 +... + 30+1. Số thích hợp để viết vào khu vực trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000

b) Bác Hồ ra đi kiếm mặt đường cứu giúp nước vào thời điểm năm 1911. Năm đó trực thuộc rứa kỷ nào?A. XVIII B XVI C. XXI D. XX

Bài 3:


a) 4 tấn 29 kilogam =...kg ? Số thích hợp nhằm viết vào địa điểm chấm là:

A. 429 kg B. 4029 kg C. 4290kilogam D. 40029 kgb) 2 ngày 18 giờ đồng hồ =...giờ


(4)

a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 5……….... ………. …………... ………....……… ………. …………... ….

……… ………. …………... ………....2) Tìm x:

a) x - 363 = 975 b) 815 – x = 207

………... ………. ………... ………. ………... ……….3) Tìm bằng cách thuận tiện duy nhất.

a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 1

………... ………. ………... ………... ………... ……….Phần III:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 10 m. Tính diệntích hình chữ nhật kia.

ĐỀ 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng duy nhất.Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linh ba ngàn sáu trăm hai mươi

A. 18 003 6đôi mươi B. 10083 6đôi mươi C. 10 803 6trăng tròn D. 10 620 803b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm bố mươi kiểu mẫu.

A. 6 045 731 B. 6 450 731 C. 6 504 731 D. 6 450 317c. Giá trị của chữ số 5 trong các 35 161 là:

A. 5 000 B. 500 C. 50000 D. 50Bài 2:

a) 3 tấn 5kilogam. Số điền vào khu vực …..là:

A. 350kg B. 3050kg C. 3005kilogam D. 30050kgb) 2 tiếng 15 phút ít =………. Số điền vào vị trí ……..là:

A. 215 B. 17 C. 35 D. 135 c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 với 636 là:

A. 430 B. 463 C. 327 D. 360II. Phần từ luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592 368517 – 74639


(5)

……… ………. ……….Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng đồ vật nhì là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

………………………

ĐỀ 6

I . Trắc nghiệm: Đánh vệt nhân vào ô trống em cho rằng đúng:1) Chu vi hình vng bao gồm cạnh 5 centimet là:

a. 10cm b. 15 cm c. trăng tròn cm d. 25 cm2) Số gồm 10 nghìn 5chục 3 đơn vị là:

a. 1053 b. 10503 c. 10053 d . 100053 3) Số phù hợp điền vào khu vực (…): 5 tạ 3 kilogam = … kg là:

a. 53 kg b. 503 kilogam c. 5003 kg d. 50003 kg4) 9 cố kỉnh kỉ 70 năm là:

a. 97 năm b. 970 năm c. 907 năm5)Tổng hai số là 8 với hiệu nhị số là 2 vậy số bé bỏng là:

a. 1 b. 2 c. 3 II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính: 63723 – 59875 43697 + 1987

………..………..……….……….……….2) Tính x:

X – 987 = 437 X + 9625 = 9700

……………….……….……….……….3) Một xí nghiệp 2 tuần đầu hàng tuần cung cấp được 1250 thành phầm, 3 tuần sau mỗi tuần cung cấp 1000 sản phẩm. Hỏi mức độ vừa phải mỗi tuần chế tạo bao nhiêu sản phẩm?


(6)

……………….……….……………………….……….………

ĐỀ 7

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200 B. 72 000 000 C. 7 200 000 D. 72 000

2. Trong số 1 056 900, chữ số 5 có mức giá trị là:

A. 500 000 B. 50 000 C. 5000 D. 500

3. 6 phút ít 36 giây = ... giây.

A. 360 B. 376 C. 380 D. 396

4. Trung bình cùng của: 220; 240; 260 và 280 là:

A. 250 B. 260 C. 270 D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610 2) Chu vi của hình tam giác mặt là 108 cm.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy đề tên các cặp song tuy vậy cùng nhau.Trả lời:...

......Bài 4: Tìm X:


a) X + 537 = 5250 b) 90532 – X = 26735

Bài 5: 1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352; 74328 – 5942; 5034 x 8; 14100 : 6

……………….……………….………

25 cm 35 cm

48 cm

A B


(7)

Bài 3: Một ngôi trường Tiểu học tất cả 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn thế nữa số học sinh gái27 em. Hỏi trường Tiểu học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học viên gái ? ……………….………

ĐỀ 8

PHẦN I: Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời chuẩn cho mỗibài xích tập bên dưới đây:

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn khơng trăm tứ mươi hai” viết là:
A. 3 515 042 B. 3 515 4trăng tròn C. 3 155 042 D. 3 515 024Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng triệu D. Hàng trăm ngàn Bài 3: Số 176 715 638 bao gồm mấy lớp?

A. 1 lớp B. 2 lớp C. 3 lớp D. 4 lớp

Bài 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 1 yến 7 kg = …..kilogam là: A. 107 B. 17 C. 170 D. 1700Bài 5: Số thích hợp viết vào địa điểm chnóng của 3 giờ 40 phút = ……phút là:A. 70 B. 340 C. 100 D. 220

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội Thủ Đô được tổ chức vào nạm kỉ nào?

A. X B. XXI C. 15 XIX D. XX

Bài 7: Một hình vng tất cả chu vi là 24centimet, diện tích của hình vng kia là:

A. 36centimet B. 24centimet C. 36cm2 D. 24cm2

Bài 8: Cho hình bên: A

Cạnh AD song tuy nhiên với cạnh nào sau đây ? BA. BC B. AB

C. CD D. DA

D CPHẦN II: Tự luận:

Bài 1: Thực hiện tại những phép tính sau (gồm đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652 45000 – 21306 2570 x 5 41272 : 4


(8)

xăng- ti mét.

……….……………….………Bài 3: Tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ cùng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn bé 27 tuổi. Hỏi chị em từng nào tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi?


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu Đề cương cứng ôn tập thi cuối học kỳ Môn Xác suất - Thống kê pdf 12 2 36
*
Tải Sở đề kiếm tra giờ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 2019 - 20trăng tròn 10 73 4
*
Tải Sở đề khám nghiệm học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 7 có file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án + file nghe mp3 17 129 1
*
Tải Sở đề bình chọn học sinh xuất sắc môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề thi học viên giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 7 27 0
*
Tải Bộ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì hai năm 2019 - 20đôi mươi - Đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh bao gồm đáp án 35 73 0
*
Tải Sở đề kiểm tra 15 phút ít môn Tiếng Anh lớp 11 - Ôn tập tiếng Anh lớp 11 6 26 0
*
Tải Bộ đề khám nghiệm giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 11 năm học tập năm trước - năm ngoái - Đề thi thân kì I môn Toán thù lớp 11 7 24 0
*
bài xích 2 khoanh tròn vào vần âm đứng trước thương hiệu những loại hân oán dụ 12 25 0
*
Tải Sở đề kiểm tra 1 máu lần 4 học kì 2 lớp 8 môn giờ Anh trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, Nghệ An năm học tập 2017-2018 có câu trả lời - Đề ôn thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh 8 90 2
*
Tải Sở đề khám nghiệm 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 trường THCS Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học tập 2015 - 2016 - Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 6 tất cả giải đáp 9 60 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm vẫn chuẩn bị cài về


(22.27 KB - 8 trang) - Tải Bộ đề ôn tập thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề kiểm tra giữa học tập kỳ 1 môn Tân oán lớp 4
Tải bạn dạng vừa đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *