Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Để m gam bột sắt A ko kể bầu không khí,sau đó 1 thời hạn trở thành các thành phần hỗn hợp B bao gồm cân nặng 12g có Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3.Hòa tan hoàn toàn B vào dd H2SO4sệt,nóng dư thu được 3,36 lkhông nhiều khí SO2duy nhất(đktc).Xác định giá trị m


*

Coi : B có : sắt ( x mol) , O ( y mol)

(m_B=56x+16y=12left(h ight)left(1 ight))

(n_SO_2=dfrac3.3622.4=0.15left(mol ight))

Bảo toàn e :

(3x=2y+0.15cdot2left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):x=0.18,y=0.12)

(m_Fe=0.18cdot56=10.08left(g ight))


*

Quy thay đổi hỗn hợp về Fe cùng O.

Bạn đang xem: Để m gam fe ngoài không khí

Giả sử:(left{eginmatrixn_Fe=xleft(mol ight)\n_O=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ 56x + 16y = 12 (1)

Ta có:(n_SO_2=0,15left(mol ight))

Theo ĐLBT mol e, có: 3x - 2y = 0,15.2 (2)

Từ (1) với (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,18left(mol ight)\y=0,12left(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ mFe= 0,18.56 = 10,08 (g)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!


Nung lạnh 12,6 gam Fe quanh đó bầu không khí sau đó 1 thời hạn nhận được m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm sắt, FeO, Fe2O3cùng Fe3O4. Hỗn thích hợp này phản bội ứng không còn cùng với hỗn hợp H2SO4quánh rét (dư), nhận được 4,2 lkhông nhiều khí SO2(thành phầm khử tuyệt nhất, sinh hoạt đktc). Tính m?

A. 15g

B. 9g

C.18g

D. 24g


Đáp án A

Ta có, nFe= 0,225 mol cùng nSO2= 0,1875 mol

Quy lếu tất cả hổn hợp X về 2 nguyên tố Fe cùng O

Quá trình nhường:Fe0 → Fe+3+ 3e

Quá trình dấn e: O0+ 2e → O-2

S+6+ 2e→ S+4

Áp dụng định phép tắc bảo toàn electron ta có:

0,675 = 2x + 0,375→x = 0,15

Mặt không giống ta có: nên:m = 12,6 + 0,15.16 = 15(gam).


Để a gam phoi bào Fe ngoại trừ không khí một thời gian nhận được b gam hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3. Hòa rã không còn hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 quánh, nóng, dư nhận được 5,6 lkhông nhiều khí SO2 (đktc) cùng hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y làm phản ứng cùng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa Z. Đem nung Z vào không khí mang lại trọng lượng ko thay đổi thu được 24 gam chất rắn. Tìm a với b.

Help me, please quick!

Các các bạn làm cho ơn help me nhanh nhé


Để m gam bột Fe ngoại trừ không gian, sau một thời hạn đang gửi thành hỗn hợp A có trọng lượng 37,6 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp A làm phản ứng không còn cùng với H2SO4 sệt, nóng, dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 56,0.

B. 28,0

C.

Xem thêm: Dẫn 1.68 Lít Hỗn Hợp Khí X Gồm Hai

11,2.

D. 8,4.


Đáp án B

Xét tiến độ A chức năng cùng với H2SO4 đặc, lạnh, dư:

Số mol SO2 chiếm được là: n SO 2 = 0 , 15 mol

Qui thay đổi hỗn hợp A thành Fe : a mol; O : b mol

*

Sơ thứ bội nghịch ứng :

*

Các quy trình nhịn nhường, dìm electron:

*

Xét tiến độ nhằm m gam Fe kế bên ko khí:

Sơ vật làm phản ứng :

*


Để m gam sắt kế bên không khí, sau một thời hạn biến thành hỗn hợp X gồm khối lượng 12 gam bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 với sắt. Hòa chảy không còn X vào dung dịch H2SO4sệt thu được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 đo sinh sống đktC. Tính m cùng số mol H2SO4 p/ứng ?


Quy đổi hỗn hợp thành (eginmatrixFe:&xleft(mol ight)\O:&yleft(mol ight)endmatrix)

Theo đề ta có hệ pmùi hương trình:

(left{eginmatrix56x+16y=12\3x=2y+0,15.2left(BTe ight)endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixx=0,18left(mol ight)\y=0,12left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m=56x=56.0,18=10,08left(g ight))

nFe2(SO4)3=0,09(BT Fe)

nH2SO4=3nFe2(SO4)3+nSO2=3.0,09+0,15=0,42(mol)(BT S)


Để m gam bột sắt không tính không khí, sau một thời hạn chiếm được 11,936 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp X bội phản ứng hết cùng với hỗn hợp H2SO4 sệt, nóng nhận được 0,7616 lít khí SO2(đktc). Gía trị của m là:

A. 8,736 gam

B.14,448 gam

C.5,712 gam

D.7,224 gam


Đem 11,2 gam sắt nhằm không tính bầu không khí, sau một thời gian nhận được một hỗn hợp X có Fe và các oxit. Hòa tung hoàn toàn tất cả hổn hợp kia trong dung dịch H2SO4 sệt, nóng dư, nhận được hỗn hợp Y và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đang tham mê gia phản nghịch ứng là

A. 0,4

B. 0,3

C. 0,5

D. 0,45


Để m gam một phoi bào Fe bên cạnh không khí, sau một thời hạn được 12 gam chất rắn X gồm sắt,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Hòa chảy hết X vào hỗn hợp H2SO4 sệt, nóng nhận được 2,24 lkhông nhiều SO2 là sản phầm khử độc nhất ngơi nghỉ đktc. Giá trị của m là

A. 10,08

B. 9,72

C. 9,62

D. 9,52


Để m gam một phoi bào sắt bên cạnh không khí, sau đó 1 thời hạn được 12 gam hóa học rắn X bao gồm Fe,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết X vào dung dịch H2SO4 quánh, rét chiếm được 2,24 lít SO2 là sản phầm khử tốt nhất nghỉ ngơi đktc. Giá trị của m là

A. 10,08

B. 9,72

C. 9,62

D. 9,52


Oxi hóa chậm trễ m gam sắt ko kể bầu không khí sau một thời hạn nhận được 12 gam các thành phần hỗn hợp X (sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để phối hợp hết X, buộc phải trọn vẹn 300 ml hỗn hợp HCl 1M, mặt khác giải pđợi 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *