Download Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù - Bài thi môn Toán thù lớp 1 học kì 2


Sở đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu bổ ích có thiết kế theo công tác học tập Tân oán lớp 1 học kì 2 theo công cụ của bộ Giáo dục với Đào chế tạo ra. Các gia sư cùng phụ huynh có thể tham khảo, mang đến học viên ôn tập cân xứng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra lớp 1 học kì 2


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài về cộng, trừ, nhân, phân tách. Sau đây, xemlienminh360.net đang tổng hòa hợp những cỗ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán bao gồm các kiến thức trên, những phú huynh hoàn toàn có thể download về cho các em có tác dụng, củng chũm và nâng cao kỹ năng và kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả hai bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 hoa lá.

----- Hết giải đáp đề thi 1 -----

2. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + đôi mươi =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + trăng tròn =

66 + 30 =

2. Tính:

đôi mươi +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - 20 +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vết hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

 

 

*

3. Trong vườn nhà em gồm 26 cây cam, Bố em chào bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn cửa công ty em còn sót lại tất cả bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- Hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

trăng tròn + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + 20 = 70

37 + 40 = 77

58 + 20 = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

trăng tròn +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền dấu hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

*

3. Giải

Trong vườn bên em còn tất cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết câu trả lời đề thi 2 -----

3. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số to nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số tức khắc sau của 23 là 24 ....

Số tức thì sau của 84 là 83 ....

Số lập tức sau của 79 là 70 ....

Số liền sau của 98 là 99 ....

Số tức thời sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An bao gồm 19 trái táo, An cho em 7 trái. Hỏi An còn từng nào trái táo bị cắn ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18centimet + 41cm + 20centimet = ……………………………

97centimet – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con con gà với vịt, trong các số đó gồm 4 chục bé con gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào bé vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Mỗi hình mẫu vẽ sau đây bao gồm từng nào đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- Hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số lập tức sau của 84 là 85

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 (Sai)

Số lập tức sau của 79 là 80

Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay tức khắc sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An tất cả 19 quả hãng apple, An mang đến em 7 trái. Hỏi An còn từng nào trái táo bị cắn ?

Bài giải

An còn sót lại số quả táo khuyết là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18centimet + 41centimet + 20centimet = 59centimet + 20centimet = 79centimet 97centimet – 32centimet – 2centimet = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a. Các số rất có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Các số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé gà cùng vịt, trong những số ấy bao gồm 4 chục con con gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục bé con gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số bé vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 con vịt

Bài 8.

- Hình sản phẩm nhất: Có 5 đoạn thẳng

- Hình trang bị hai: Có 3 đoạn thẳng

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tư : ……… Mười : ………

Bảy mươi mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé nhỏ nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo vật dụng từ bỏ từ nhỏ xíu mang đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính thích hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28centimet + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6centimet + 7centimet = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên cô gái, 21 học sinh phái nam. Hỏi lớp em có tất cả từng nào học sinh?

Bài 7. Một gai dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi tua dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhđộ ẩm :

43 + 6 = …………… 60 – 20 = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số khác biệt.

----- Hết đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tư : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mẫu : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé bỏng độc nhất vô nhị : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ từ từ bỏ bé nhỏ mang lại lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28centimet + 25cm + 14cm = 67cm

56centimet – 6centimet + 7centimet = 57cm

Bài 3. 2 tiếng đồng hồ ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em bao gồm số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số gồm nhì chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết câu trả lời đề thi 4 ----

5. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào chỗ chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58centimet + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + trăng tròn + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + 20 + 3 = ...........

Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ vẫn cung cấp 60 quả hồng. Hỏi chị em sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nêm thêm 3 cái nữa. Hoa cho mình 2 mẫu. Hỏi Hoa còn bao nhiêu mẫu kẹo?

Bài 7. Tìm số gồm nhì chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 bao gồm một chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị kém nhẹm chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn trực tiếp để có: Một hình vuông vắn cùng một hình tam giác ?

*

----- Hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58centimet + 40cm = 98centimet 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền dấu >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + đôi mươi + 3 = 79

Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà bầu đang chào bán 60 trái hồng. Hỏi bà bầu sót lại từng nào quả hồng ?

Bài giải

Mẹ sót lại số trái hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan có số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 dòng kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng trăm là: 9

Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số nên search là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết giải đáp đề thi 5 -----

6. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay lập tức trước tiên phong hàng đầu.

Bài 5. Nhà Mai tất cả 30 mẫu bút, chị em cài thêm 1 chục mẫu nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?

Bài 6. Hai vỏ hộp cây viết chì gồm tất cả 7 chục dòng. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi vỏ hộp thứ nhị có bao nhiêu mẫu cây viết chì?

Bài 7. Cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phxay tính đúng gồm chứa cả tư số trên.

----- Hết đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + trăng tròn + 20 = 50

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = trăng tròn + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay tắp lự sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng lập tức trước tiên phong hàng đầu.

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số bắt buộc tìm là: 65

Bài 5. Nhà Mai bao gồm 30 loại bút, bà bầu thiết lập thêm một chục mẫu nữa. Hỏi bên Mai gồm tất cả từng nào dòng bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai bao gồm tất cả số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 mẫu bút

Bài 6. Hai vỏ hộp cây bút chì bao gồm toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên tất cả 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm công nghệ nhì có bao nhiêu chiếc cây viết chì?

Bài giải

7 chục mẫu = 70 cái

Hộp đồ vật nhị gồm số cây bút chì là:

70 – 25 = 45 (cây bút chì)

Đáp số: 45 cây viết chì

Bài 7. Các phxay tính rất có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết giải đáp đề thi 6 -----

7. Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. Cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số bé dại tuyệt nhất trong hàng số trên là số làm sao ?

b) Số lớn số 1 vào hàng số trên là số làm sao ?

c) Sắp xếp những số theo đồ vật trường đoản cú tăng mạnh ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào chỗ chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào những tờ lịch và điền vào nơi trống :

*

a) Nếu lúc này là vật dụng tư thì: Ngày ngày qua là lắp thêm ………..

Xem thêm: Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha Sinh Cháu Giữ Nhà Rồi Mới Sinh Ông

Ngày mai là máy ………………………………………………………………………..

Ngày hôm tê là thiết bị ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là vật dụng ………………………………………………………………………..

b) Thứ năm , ngày ..............., tháng .............

Thđọng .............., ngày 11 , tháng ................

Bài 4. Kì ngủ hè cổ, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan vẫn ngơi nghỉ quê toàn bộ mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ lâu năm bởi 10 centimet.

Bài 6. Số ?

Hình mặt có :

…….. hình tam giác

…….. hình vuông

Bài 7. Nam có một trong những bi là số lớn số 1 có nhì chữ số giống nhau. Hải gồm thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi gồm toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. Trên Sảnh đơn vị Lan gồm một số con gà cùng một vài chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy nhỏ con kê, mấy con chó?

----- Hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ duy nhất vào hàng số bên trên là 10

b) Số lớn nhất vào hàng số bên trên là số nào 90

c) Sắp xếp những số theo đồ vật trường đoản cú tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – 20 = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số tương thích vào nơi chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy chú ý vào các tờ định kỳ cùng điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu từ bây giờ là lắp thêm bốn thì: Ngày ngày hôm qua là sản phẩm ba

Ngày mai là sản phẩm công nghệ năm

Ngày hôm tê là thiết bị hai

Ngày tê là thiết bị sáu

b) Thứ năm , ngày 13, tháng 5

Thđọng cha, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan đã sinh sống quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên có :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. Nam tất cả một số bi là số lớn nhất tất cả hai chữ số giống như nhau. Hải tất cả thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải bao gồm từng nào viên bi?

Bài giải.

Số lớn số 1 gồm nhì chữ số như là nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải tất cả số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 nên sảnh công ty Lan có 1 nhỏ chó cùng 2 bé gà.

----- Hết câu trả lời đề thi 7 -----

8. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục và … đối kháng vị

Số ngay thức thì sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … đối chọi vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ mặt gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. Trong sân vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong những số ấy tất cả 15 cây cam. Hỏi vào vườn cửa công ty em tất cả từng nào cây bưởi?

Bài 6. Viết các số tất cả nhị chữ số nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai tất cả 25 chiếc kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho chính mình 6 chiếc. Hỏi Mai gồm toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?

----- Hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số ngay tức khắc trước của 99 là 98 ; 70 tất cả 7 chục cùng 0 solo vị

Số tức thì sau của 99 là 100 ; 81 có 8 chục cùng 1 đơn vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bòng, trong số ấy bao gồm 15 cây cam. Hỏi vào vườn cửa nhà em tất cả từng nào cây bưởi?

Bài giải

Trong sân vườn tất cả số lượng km bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số có nhị chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng rộng chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 dòng kẹo

----- Hết đáp án đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 9

Bài 1. Điền vào địa điểm chnóng :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn nhất bao gồm 2 chữ số là…………………………………………

c) Các số tất cả 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục cùng …………đơn vị

Số ngay thức thì sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục cùng …………solo vị

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10centimet = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. Thđọng năm của một tuần là ngày 21 trong thời điểm tháng. Hỏi lắp thêm sau của tuần ngay thức thì sau là ngày như thế nào trong tháng?

----- Hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 9

Bài 1. Điền vào khu vực chnóng :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất bao gồm 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số có 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số ngay tức thì trước của 90 là 89; 17 bao gồm 1 chục cùng 7 đối kháng vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ; 50 gồm 5 chục và 0 đối chọi vị

e) Viết những số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – trăng tròn = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38centimet – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại nhiều năm số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vlàm việc. Sau lúc cho chính mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vsinh sống. Hỏi Dũng đang cho bạn từng nào mẫu nhãn vở?

Bài giải

Dũng đang cho mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ dại tuyệt nhất tất cả hai chữ số như là nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = trăng tròn (điểm 10)

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: đôi mươi điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ tiếp sau đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Có 10 đoạn trực tiếp với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần tức thời sau là ngày 28 hồi tháng.

Thđọng sáu của tuần ngay tắp lự sau là ngày 29 trong thời điểm tháng.

----- Hết lời giải đề thi 9 -----

10. Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số bé nhỏ tốt nhất tất cả nhì chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số ngay thức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức thì sau của số nhỏ tuổi độc nhất có nhì chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất bao gồm nhị chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56centimet – 6centimet + 7centimet = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi tất cả bi xanh và bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop tất cả 95 quyển vnghỉ ngơi , shop đang buôn bán tư chục quyển vsinh sống . Hỏi cửa hàng còn sót lại bao nhiêu quyển vsinh hoạt ?

Bài 6. Một cuốn sách gồm 65 trang, Lan đang hiểu hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải gọi bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ những số có nhị chữ số khác biệt ?

Bài 8. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên những điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên những đoạn thẳng là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- Hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 10

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:

a) Số bé xíu nhất gồm hai chữ số là: 10

b) Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 tất cả một chữ số là: 8

c) Số liền sau của số nhỏ tốt nhất tất cả nhị chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn số 1 tất cả hai chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25centimet + 14cm = 39centimet 56centimet – 6cm + 7centimet = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74centimet – 4cm + 3centimet = 73cm

Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi gồm bi xanh cùng bi đỏ, trong các số ấy tất cả 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam gồm số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Thương hiệu còn sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn đề xuất hiểu số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số bao gồm hai chữ số khác nhau được lập trường đoản cú 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết đáp án đề thi 10 -----

11. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 11

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên và thoải mái bao gồm hai chữ số giống nhau.

b) Số lớn nhất, bé xíu nhất có 2 chữ số kiểu như nhau là số nào?

c) Số lớn số 1, bé độc nhất vô nhị tất cả nhị chữ số khác nhau là số nào?

Bài 2. Cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) Sắp xếp những số bên trên theo sản phẩm từ bỏ tăng nhiều.

b) Sắp xếp những số bên trên theo vật dụng từ bỏ sút dần dần.

Bài 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay tắp lự sau số 28 là: ………

- Số tức tốc sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục tức thời trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng vết +; - để viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – 20 =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số ít biết rằng lấy số đó cộng cùng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?

Bài 8.

Hình vẽ mặt có bao nhiêu hình tam giác?

----- Hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên và thoải mái gồm hai số tương đương nhau.

Các số tự nhiên gồm hai chữ số tương đương nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên lớn số 1 bao gồm nhì chữ số kiểu như nhau là: 99

Số tự nhiên và thoải mái nhỏ nhắn tốt nhất bao gồm hai chữ số tương đương nhau là: 11

c) Số tự nhiên lớn số 1 có nhì chữ số không giống nhau là: 98

Số tự nhiên và thoải mái nhỏ bé độc nhất bao gồm nhì chữ số khác biệt là: 10

Bài 2.

a) Sắp xếp theo sản phẩm từ bỏ tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) Sắp xếp theo thứ tự bớt dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

- Số ngay tắp lự trước số 24 là: 23

- Số tròn chục ngay thức thì sau số 28 là: 30

- Số tức thì sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay tức khắc trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng lốt +; - để viết thành các phxay tính đúng.

Các phnghiền tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + đôi mươi = 30 + 20 = 70

34 + 5 – trăng tròn = 39 – đôi mươi = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số đề xuất tìm kiếm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết lời giải đề thi 11 -----

Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán gồm giải mã lựa chọn lọc

Hy vọng cùng với bộ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù đã là tư liệu có lợi nhằm những nhỏ xíu tham khảo, luyện tập nhằm mục đích ôn luyện kiến thức và kỹ năng cực tốt. Dường như, những em đọc thêm đề thi Tân oán lớp 1 học tập kì 2 năm 2019 trsinh sống đi nhằm ôn tập kiến thức tốt nhất, làm cho bài bác thi sắp tới đây đạt kết quả cao.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 cũng rất được xemlienminh360.net tổng hòa hợp, những bậc phụ huynh có thể thuộc cài đặt về trang bị cùng cho những nhỏ nhắn của bản thân nấu thử đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 để củng cố kiến thức và kỹ năng hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *