Sở đề tổng đúng theo Top 28 Đề kiểm tra Tin học tập lớp 11 Học kì 1 & Học kì 2 tinh lọc, tất cả đáp án, rất ngay cạnh đề phê chuẩn tất cả các đề soát sổ 15 phút ít, đề soát sổ thân kì, đề thi học tập kì. Hi vọng cỗ đề đánh giá này sẽ giúp các bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác thi, bài bác kiểm tra môn Tin học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11 hk1 có đáp án


Mục lục Đề khám nghiệm Tin học 11

Đề kiểm soát 15 phút Tin học 11 Học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 Giữa học kì 1 tất cả đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút ít Tin học tập 11 Học kì 1 có câu trả lời (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 Học kì 1 có lời giải (4 đề)Đề chất vấn 15 phút ít Tin học 11 Học kì 2 bao gồm đáp án (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 2 bao gồm câu trả lời (4 đề)Đề thi Tin học tập 11 Học kì 2 gồm đáp án (4 đề)Top 16 Đề chất vấn Tin học tập 11 Học kì 1 bao gồm câu trả lời, cực hayTop 12 Đề chất vấn Tin học tập 11 Học kì 2 bao gồm lời giải, cực hay

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo …..

Xem thêm: Hoạch Định Là Gì - Và Những Đặc Điểm Của Hoạch Định

Liên quan: kiểm tra 1 ngày tiết tin học 11 trắc nghiệm

Đề đánh giá 15 phút Tin học tập 11 Học kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên thích hợp ?

 A. Là thương hiệu được dùng cùng với ý nghĩa sâu sắc riêng, xác định bằng phương pháp knhì báo trước lúc sử dụng

 B. Là tên được NNLT qui định dùng với chân thành và ý nghĩa riêng rẽ xác minh, ko được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc không giống

 C. Là tên được NNLT sử dụng cùng với chân thành và ý nghĩa nhất thiết như thế nào đó

 D. Là những hằng hay biến

Câu 2: Chọn trình diễn tên không đúng trong số biểu diễn bên dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: Giá trị nào bên dưới đấy là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Tất cả mọi sai

Câu 4: Trong đông đảo trình diễn dưới đây, trình diễn nào chưa phải là từ khóa trong Pascal?

 A. over

 B. begin

 C. sqr

 D. program

Câu 5: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, tự khóa USES sử dụng để:

 A. Knhị báo đổi thay

 B. Knhì báo tlỗi viện

 C. Khai báo tên lịch trình

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, cú pháp nhằm knhì báo thương hiệu công tác là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để knhị báo đổi mới a là hình dạng lôgic, ta chọn lựa cách knhì báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Trong những hình dáng tài liệu sau, hình dạng nào đề xuất bộ nhớ lưu trữ bự nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X hoàn toàn có thể nhấn những cực hiếm trường đoản cú ‘A’ mang đến ‘Z’, chọn knhì báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X rất có thể nhấn những giá chỉ trị: 5; 10; 15; đôi mươi cùng biến hóa Y hoàn toàn có thể thừa nhận những quý hiếm là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Knhị báo nào trong các khai báo sau đấy là đúng cùng không nhiều tốn dung tích bộ nhớ lưu trữ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án & Thang điểm

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác …..

Liên quan: bình chọn 1 máu tin học 11 trắc nghiệm

Đề kiểm tra Tin học 11 Giữa học tập kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Pascal, các đoạn ghi chú được đặt giữa cặp lốt làm sao ?

 A. cùng

 B. < với >

 C. ( với )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn trình diễn tên không nên trong các trình diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinch Tong

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây chưa phải là màn trình diễn hằng trong Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: Trong Pascal, knhì báo nào tiếp sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết công tác giải phương trình bậc hai bao gồm dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em cần phải triển khai lệnh nhtràn vào trường đoản cú bàn phím những thay đổi nào sau đây:

 A. readln(a, b, c, x1, x2);

 B. readln(a, b, c);

 C. readln(x1, x2);

 D. readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét knhị báo biến sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ nhớ lưu trữ dành riêng cho những vươn lên là đang khai báo là từng nào byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 D. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:

*

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều khiếu nại là biểu thức logic như thế nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x hack 2 = 1

 C. x > 0

 D. x y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array <đẳng cấp chỉ số> of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: Giả sử mảng a bao gồm những thành phần a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết hiệu quả sau khi thực hiện đoạn công tác sau:

D:=0;

FOR i:=1 lớn 5 DO

IF a thủ thuật 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây có thể đem có tác dụng biểu thức ĐK trong cấu tạo rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A thủ thuật B

 D. A:= B

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang trọng dạng tương xứng trong Pascal:

*

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban tởm r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy đã cho thấy tư lỗi bao gồm trong chương trình, kế tiếp hãy sửa lại đến đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết công tác tính tổng các cực hiếm là bội của 3 trong phạm vi từ là 1 đến N

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *