Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông tư 22 đưa đến 3 đề thi môn Tiếng Anh 3, bao gồm file nghe với bảng ma trận 4 mức độ kèm theo, góp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm phát hành đề thi cuối học kì 2 cho học sinh của chính bản thân mình.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 3

Dường như, cũng góp những em học sinh luyện giải đề thật thuần thục, có tác dụng quen thuộc cùng với những dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3. Vậy mời thầy cô với những em học viên cùng cài đặt miễn chi phí 3 đề chất vấn học kì 2 môn Tiếng Anh 3 theo Thông tư 22 trong nội dung bài viết bên dưới đây:


Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ tấn công giá/kỹ năng và kiến thức nên Review Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, Tỷ Lệ %
M1M2M3M4
NgheListen and number.13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen & tiông xã the picture122
0.250,50,5
Listen & chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook & read then put a tiông xã (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read & match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting lớn know each other What’s your name ?; How bởi vì you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often bởi vì in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22

PART 1. LISTENING

quý khách hàng vẫn xem: Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông tư 22


Question 1: Listen và number. (Nghe cùng đánh số)

*

Question 2: Listen & tiông xã the picture. (Nghe cùng lựa chọn bức tranh đúng)

*

Question 3: Listen và chose the best answer. (Nghe và lựa chọn đáp án đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. Do you have sầu a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. young B. handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING AND WRITING

Question 4. Look and read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

*

Question 5: Read and match

ABKey
1. Who’s that?a. Yes, I vị.

Xem thêm: 1 Chọi 29 Để Vào Lớp 10 Đã Phải Là Tỉ Lệ Chọi Là Gì, Tỷ Lệ Chọi Là Gì

2. Do you have sầu any toys?b. Yes, there is.
3. How old is your father?c. He’s thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom?d. It’s my sister.

Question 6: Fill in the gaps (điền vào địa điểm trống)

near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. a book. My mother & I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. with her cat (5) the TV. My (6) ……………….. is under the table.

Question 7: Put the words in order (Xếp những từ thành câu hoàn chỉnh)

1. My / Hello. / Mary/ name’s/

– …………………………………………………………………………………….

2. old / How / your father? / is

– …………………………………………………………………………………….

3. many / How /fans/there? /are

– ……………………………………………………………………………………..

PART III. SPEAKING (2.5pt) (5’)

Question 8.

1.getting khổng lồ know each other

-greetings

What’s your name?

How bởi you spell your name?

How are you today?………………….

2. talking about school objects

What’s this/that?

What color is this? …….

3. describing picture.

….

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên ổn mục: Giáo Dục


Bản quyền bài viết nằm trong ngôi trường trung học thêm Sóc Trăng. Mọi hành động sao chép rất nhiều là gian lận.
Nguồn phân chia sẻ: Trường THPT TP Sóc Trăng (xemlienminh360.net)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *