Đề cương ôn tập thân học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Lê Quang Cường 3 10 0

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 6

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 năm học 2020-2021 thông qua tài liệu này chúng ta học sinh thuận tiện khối hệ thống kỹ năng đã được học tập vào học tập kì 1, tự kia chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức nhằm quá qua kì thi lượm lặt các thành công. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn giá thành ĐỀ ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 MƠN TỐN - KHỐI Thời gian: 90 phút ít PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM) Câu Cho A  a; b;1;2;3 A a  A D  A C 1 A B a  A Câu Liệt kê số phần tử tập hợp C   x   |  x  8 A 0;1;2;3;4;5;6;7;8 B 3;4;5;6;7 C 3;4;5;6;7;8 D 2;3;4;5;6;7;8 Câu Viết kết phxay tính 75 : dạng lũy thừa A B 75 C D Câu Thứ đọng trường đoản cú thực phnghiền tính biểu thức khơng bao gồm vệt ngoặc sau: A Nhân phân chia  Cộng trừ  Lũy vượt B Lũy thừa  Cộng trừ  Nhân chia C Nhân phân tách  Lũy quá  Cộng trừ D Lũy quá  Nhân phân chia  Cộng trừ Câu Giá trị 26.63 + 26.37 là: A 6300 B 2600 C 3700 D 3600 C XI D XIX Câu 6: Số viết số La Mã là: A VIIII B IX Câu 7: Số sau phân tách hết đến 2, 9? A 120 B 230 C 340 D 450 Câu 8: Tổng (hiệu) phân tách không còn mang lại 2? A 12+14 +1 B 10+ 24 – 11 C 16 + 18 – 10 D 400 – 15 Câu 9: BCNN (10, 20, 30) là: A 24 B C 22.3.5 D 24 Câu 10: Cho hai tập hợp: Ư(10) Ư(15) giao hai tập đúng theo là: Trang chủ: https://vndoc.com/ | E-Mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí A 0; 1; 2; 3; 5.B 5 C 0; 1; 5 D 1; 5 Câu 11 Kết xếp số 78; 50; 14; 80; 16 theo sản phẩm trường đoản cú tăng vọt là: A 14; 16; 50; 78; 80 B 80; 78; 50; 16; 14 C 80; 78; 50; 14; 16 D 14; 16; 78; 50; 80 Câu 12: Kết phnghiền tính 154  54 là: A 208 B -100 C 100 D -208 Câu 13: Cho điểm B ở nhị điểm A C Tia đối tia BA tia A Tia AB B Tia CA C Tia AC D Tia BC Câu 14: Đường trực tiếp có điểm lưu ý đặc điểm sau? A Giới hạn đầu B Kéo nhiều năm phía C Giới hạn hai đầu D Kéo nhiều năm nhị phía Câu 15: M điểm nằm E, F Biết ME=3cm, MF=7cm Độ lâu năm EF là: A 10 cm B 4cm C 3cm D 7cm Câu 16: Điểm I trung điểm đoạn thẳng MN khi: A IM = IN B IM  IN  MN C IM + IN = MN D IM = 2IN I PHẦN TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM) Câu 17 (1,5 điểm): Thực phnghiền tính : a) 178 25 – 78 25   b) 240  76  9    : 50 c) 3200  ( 4000)  ( 800) Câu 18 (1,0 điểm): Tìm x a) 159  215  x   52 b) 45 x 120 x Câu 19 (2,5 điểm): Trên tia Ax lấy nhị điểm B, C mang đến AB = 5cm, AC = 10cm a) Trong ba điểm A, B, C điểm ở nhì điểm cịn lại? Vì b) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng BC Điểm B tất cả trung điểm đoạn trực tiếp AC khơng? Vì sao? c) Điện thoại tư vấn M N trung điểm AB BC Tính độ dài đoạn trực tiếp MN Trang chủ: https://vndoc.com/ | Thư điện tử hỗ trợ: hotro

Xem thêm: Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm Người Ta Điều Chế Oxi Bằng Cách Nào Sau Đâ

vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí tổn Câu 20 (1,0 điểm): Một căn hộ chung cư cao cấp bao gồm 25 tầng tầng hầm dưới đất (tầng đặt tầng G, tầng viết số trường đoản cú tầng 1,2,3, ,12,13,14,15,… mang đến tầng cao 24 Tầng hầm đặt số trường đoản cú xuống B1, B2) Một thang thiết bị tầng 12, sau lên tầng xuống 21 tầng lên tầng Hỏi cuối thang thứ tạm dừng tầng nào? -HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu, - Giám thị khơng giải thích thêm Trang chủ: https://vndoc.com/ | Thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn chi phí ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM TỐN Câu Câu 17 (1,5 điểm) Đáp án Thang điểm a) 178 25 – 78 25 = 25 (178-78) 0,25 = 3200 0,25   b) 240  76  9    : 50  240  (76  36) : 50  200 : 50  0,25 0,25 c) 3200  ( 4000)  ( 800)  3200  4000  (800) 0,25  7200  800  6400 Câu 18 (1,0 điểm) 0,25 a) 159   215  x   52 215  x  159  25 215  x  134 x  215  134 x  81 0,25 0,25 b) 45 x; 120 x  x Ö C (45;120) Ö CLN (45;120)  15 C (45;120)  (15)  1;3;5;15 Câu 19 (2,5 điểm) 0,25 0,25 0,25 a) Trên tia Ax có AB
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *