Dẫn V lít (nghỉ ngơi đktc) tất cả hổn hợp X tất cả axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung rét, nhận được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào hỗn hợp NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch phản nghịch ứng vừa đủ cùng với 16 gam brom cùng còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Bạn đang xem: Dẫn v lít hỗn hợp x gồm axetilen và hidro

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ C2Ag2 + 2NH4NO3

=> nC2H2 dư = 0,05 mol

+) nC2H4 = nBr2 phản bội ứng

+)Bảo toàn C: nC2H6 = ½.nCO2

+) Bảo toàn H: nH2O = 3.nC2H6 + nH2

+) Bảo toàn nguim tố C trong hỗn hợp X: nC2H2 ban đầu = nC2H2 dư + nC2H2 pứ = nC2H2 dư + nC2H4 + nC2H6

+) nH2 bđ = nH2 pđọng + nH2 dư = nC2H4 + 2.nC2H6 + nH2 dư


hh X tất cả C2H2 + H2 → hh Y có C2H2 dư, C2H4, C2H6, H2 dư

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ C2Ag2 + 2NH4NO3

0,05 nC2H2 dư = 0,05 mol

Khí đi thoát ra khỏi bình là C2H4, C2H6, H2

=> nC2H4 = nBr2 làm phản ứng = 0,1 mol

Khí Z: C2H6 và H2

Bảo toàn C: nC2H6 = ½.nCO2 = 0,05 mol

Bảo toàn H: nH2O = 3.nC2H6 + nH2 => nH2 = 0,25 – 3.0,05 = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố C trong hỗn hợp X: nC2H2 thuở đầu = nC2H2 dư + nC2H2 pứ đọng = nC2H2 dư + nC2H4 + nC2H6

=> nC2H2= 0,05 + 0,1+ 0,05 = 0,2 mol

nH2 bđ = nH2 pứ đọng + nH2 dư = nC2H4 + 2.nC2H6 + nH2 dư = 0,3 mol

=> V = (0,2 + 0,3).22,4 = 11,2 (l)


Đáp án bắt buộc lựa chọn là: a


*


Chọn nhầm B vày quên tính số mol C2H2 dư


...

những bài tập tất cả liên quan


những bài tập phản bội ứng cùng của ankin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho etin phản bội ứng cùng với hỗn hợp brom dư thu được sản phẩm là


Cho propin qua nước có HgSO4 sống 80oC tạo thành thành phầm là


Cho các thành phần hỗn hợp but-1-in và hiđro dư qua xúc tác Pd/PbCO3 nấu nóng, sản phẩm tạo ra là


Cho phản nghịch ứng C2H2 + H2O → A. Chất A là


Cho propen, propin, đivinyl công dụng với HCl (tỉ trọng 1 : 1), số sản phẩm thu được lần lượt là


khi đến brom hóa trọn vẹn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp có một ankin cùng một anken phải hoàn toản 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin vào hỗn hợp là:


Hỗn phù hợp X tất cả một ankan và một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích tất cả hổn hợp giảm xuống một phần. Tính thể tích O2 (đktc) yêu cầu dùng làm đốt cháy hết 3,5 gam các thành phần hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam hỗn hợp X có 3 ankin đồng đẳng tiếp nối qua một lượng dư H2 (khổng lồ, Ni) để phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là


Xem thêm: Social Circle Là Gì ? Social Circle Definition And Meaning Social Circle Nghĩa Là Gì

Hỗn đúng theo X gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 cho vào bình kín đáo khoảng không 8,96 lít (đktc) đựng bột Ni, nung lạnh bình một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ kăn năn của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tmê man gia phản nghịch ứng là:


Hỗn thích hợp X bao gồm ankin B với H2 có tỉ kăn năn khá so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản bội ứng xảy ra trọn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp Y có tỉ kân hận tương đối so với CH4 là một. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì trọng lượng bình đựng sẽ:


Đun rét hỗn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau đó 1 thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục tất cả hổn hợp Y lội rảnh rỗi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì sót lại 0,448 lkhông nhiều hỗn hợp khí Z (nghỉ ngơi đktc) tất cả tỉ kăn năn so với O2 là 0,5. Khối hận lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn phù hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời gian nhận được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được số gam CO2 và H2O thứu tự là:


Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp X gồm C2H2, C2H4, Và H2 với xúc tác Ni cho phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp Y (có tỉ khối hận đối với H2 bởi 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi đến thành phầm cháy dung nạp trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối hận lượng kết tủa tạo nên thành là


Hỗn thích hợp X tất cả C2H2 cùng H2 mang thuộc số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X mang đến trải qua chất xúc tác tương thích, làm cho nóng được các thành phần hỗn hợp Y tất cả 4 hóa học. Dẫn Y qua chai nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam và bay ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) tất cả tỉ kân hận so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) nên để đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp Y là


Hỗn phù hợp khí X gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với không khí là một. Nếu mang đến tổng thể Y sục ung dung vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom tmê mệt gia làm phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm 0,4 mol H2 cùng 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian cùng với xúc tác Ni nhận được tất cả hổn hợp B tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 12. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng brom tmê mẩn gia làm phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn thích hợp X bao gồm một ankan và một ankin tất cả Phần Trăm mol 1 : 1. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy hỗn hợp mất màu, cân nặng dung dịch tăng 1,6 gam cùng khí thoát ra gồm tỷ khối hận đối với H2 là 12,5. Vậy phương pháp của những chất vào các thành phần hỗn hợp X là:


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B gồm cùng số nguim tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X với 4,48 lkhông nhiều H2 và để được tất cả hổn hợp Y. Khi mang đến Y qua Pt nung rét cho phản nghịch ứng trọn vẹn thì nhận được khí Z bao gồm tỉ khối so với CO2 bằng 1. CTPT với số mol A, B trong tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đkc)


Hỗn hợp thuở đầu bao gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình cùng với Ni xúc tác nhằm triển khai phản bội ứng cộng sau đó chuyển bình về ánh nắng mặt trời thuở đầu được hỗn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối tất cả hổn hợp X với Y đối với H2 lần lượt là 24 với x. Giá trị của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín đáo, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng hoàn toản cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E bao gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung rét, sau một thời hạn phản nghịch ứng thì thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội đủng đỉnh vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy có 80 gam brom phản bội ứng. Giá trị x cùng y thứu tự là


Trong một bình bí mật đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung rét bình một thời hạn, chiếm được hỗn hợp khí X bao gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 mang đến phản bội ứng hoàn toàn, chiếm được tất cả hổn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Hỗn thích hợp khí Y làm phản ứng đầy đủ cùng với từng nào mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (ngơi nghỉ đktc) hỗn hợp X gồm axetilen cùng hiđro đi qua ống sđọng đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi hỗn hợp phản bội ứng vừa đủ cùng với 16 gam brom và sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho tất cả hổn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X công dụng hết với dung dịch brom dư thì cân nặng brom bội phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu cho 13,44 lkhông nhiều (làm việc đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 tất cả trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon sinh hoạt thể khí, khối lượng nhẹ hơn không gian, mạch hnghỉ ngơi thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư cho làm phản ứng hoàn toàn, thấy tất cả 25,6 gam brom phản bội ứng. Giá trị của m là


*

Cơ quan tiền chủ quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *