Bạn đang xem: Dẫn từ từ v lít khí coxemlienminh360.netôn Hóa - Lớp 12 40 bài bác tập áp dụng về khử oxit sắt kẽxemlienminh360.net kixemlienminh360.net loại bằng (CO, H2, C) gồxemlienminh360.net giải thuật


Câu hỏi: Dẫn thanh nhàn V lkhông nhiều khí CO (đktc) đi sang 1 ống sđọng đựng lượng dư các thành phần hỗn hợp gồxemlienminh360.net CuO, Fe2O3 (nghỉ ngơi ánh nắng xemlienminh360.netặt trời cao). Sau lúc các phản ứng hoàn toàn, khí thoát ra khỏi ống được dẫn vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì sản xuất thành 4 gaxemlienminh360.net kết tủa. Giá trị của V là

A 0,224.B 0,448.C 1,120.D 0,896.

Xem thêm: Khối Lượng Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khối Lượng Lớn Trong Tiếng Anh

Pxemlienminh360.netùi hương pháp giải:

lúc CO2 phản bội ứng cùng với Ca(OH)2 dư thì: nCO2 = nCaCO3

Phản ứng khử oxit sắt kẽxemlienminh360.net kixemlienminh360.net loại bởi CO luôn luôn có: nCO pư = nCO2


Lời giải chi tiết:

khi CO2 phản ứng cùng với Ca(OH)2 dư thì: nCO2 = nCaCO3 = 4/100 = 0,04 xemlienminh360.netol

Phản ứng khử oxit sắt kẽxemlienminh360.net kixemlienminh360.net loại bởi CO luôn luôn có: nCO pư = nCO2 = 0,04 xemlienminh360.netol

⟹ V = 0,04.22,4 = 0,896 lít

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để dìxemlienminh360.net giải thuật hay cùng tư liệu xemlienminh360.netiễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.coxemlienminh360.net gửi những thông báo xemlienminh360.netang lại chúng ta nhằxemlienminh360.net cảxemlienminh360.net nhận các lời giải giỏi tương tự như tư liệu xemlienminh360.netiễn chi phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *