Dẫn 1,68 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X có hai hiđrocacbon vào trong bình đựng dung dịch brom (dư). Sau Khi phản bội ứng hoàn toàn, có 4 gam brom đã bội phản ứng và còn sót lại 1,12 lkhông nhiều khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì ra đời 2,8 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là


Bạn đang xem: Dẫn 1.68 lít hỗn hợp khí x gồm hai

+) nX = 0,075 mol; nBr2 = 0,025 mol

+) n khí còn sót lại = 0,05 mol

+) n hiđrocacbon ko no = n Br2 phải hiđrocacbon ko no chính là anken bao gồm bí quyết CnH2n

+) (overline C _x = fracn_CO_2n_X = fracfrac2,822,40,075 = 1,67)

+) (1,67 = frac1.,0,05 + n.0,0250,075 = > n = 3 = > C_3H_6)


nX = 0,075 mol; nBr2 = 0,025 mol

n khí còn lại = 0,05 mol

Do kia X gồm 1 hiđrocacbon no (tất cả số mol là 0,05) với 1 hiđrocacbon không no (có số mol là 0,025 mol)

Mà n hiđrocacbon ko no = n Br2 yêu cầu hiđrocacbon không no đó là anken tất cả cách làm CnH2n

Mặt khác:

(overline C _x = fracn_CO_2n_X = fracfrac2,822,40,075 = 1,67)

Do đó hiđrocacbon no là CH4

Ta có: (1,67 = frac1.,0,05 + n.0,0250,075 = > n = 3 = > C_3H_6)


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại brom hóa hoàn toàn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp gồm một ankin và một anken buộc phải đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn hòa hợp X có một ankan cùng một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích tất cả hổn hợp sụt giảm một phần. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy hết 3,5 gam các thành phần hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp đến qua 1 lượng dư H2 (lớn, Ni) nhằm bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hợp X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 mang đến vào bình bí mật khoảng không gian 8,96 lkhông nhiều (đktc) cất bột Ni, nung nóng bình một thời gian nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối hận của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tmê mẩn gia phản bội ứng là:


Hỗn thích hợp X có ankin B và H2 tất cả tỉ khối hơi đối với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối tương đối đối với CH4 là một trong. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Đun rét các thành phần hỗn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn cục các thành phần hỗn hợp Y lội thong thả qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (làm việc đktc) tất cả tỉ kân hận đối với O2 là 0,5. Kăn năn lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn vừa lòng X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng với Ni xúc tác một thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được số gam CO2 và H2O thứu tự là:


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X có C2H2, C2H4, Và H2 với xúc tác Ni mang lại bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 8,96 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp Y (bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng hỗn hợp X bên trên, rồi mang đến thành phầm cháy dung nạp hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Kân hận lượng kết tủa tạo thành là


Hỗn vừa lòng X bao gồm C2H2 và H2 rước thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X mang lại trải qua hóa học xúc tác tương thích, đun cho nóng được tất cả hổn hợp Y tất cả 4 chất. Dẫn Y qua chai nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam với thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) bao gồm tỉ kân hận so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần nhằm đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp Y là


Xem thêm: Cereals Là Gì ? (Từ Điển Anh Cereal Là Gì, Nghĩa Của Từ Cereal

Hỗn phù hợp khí X gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian cùng với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối đối với bầu không khí là 1 trong những. Nếu đến tổng thể Y sục thảnh thơi vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom ttê mê gia bội phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp khí A tất cả 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni chiếm được tất cả hổn hợp B gồm tỉ khối so với H2 bằng 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng brom tđắm đuối gia bội phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn phù hợp X có một ankan với một ankin bao gồm Phần Trăm mol 1 : 1. Cho 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy dung dịch mất color, trọng lượng dung dịch tăng 1,6 gam với khí bay ra gồm tỷ kân hận so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất vào hỗn hợp X là:


Một hỗn hợp X bao gồm một ankan A và 1 ankin B tất cả cùng số nguyên ổn tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lít H2 để được các thành phần hỗn hợp Y. lúc đến Y qua Pt nung lạnh đến bội nghịch ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z bao gồm tỉ khối đối với CO2 bằng 1. CTPT với số mol A, B vào hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sống đkc)


Hỗn hòa hợp lúc đầu bao gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan với H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun lạnh bình cùng với Ni xúc tác nhằm thực hiện phản nghịch ứng cùng tiếp đến chuyển bình về ánh sáng thuở đầu được các thành phần hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kăn năn tất cả hổn hợp X với Y so với H2 lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 cùng 0,7 mol H2. Nung X trong bình bí mật, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y bội phản ứng toàn diện cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp E có x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung lạnh, sau một thời gian bội phản ứng thì nhận được 15,68 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn cục khí G lội chậm trễ vào bình đựng hỗn hợp brom dư thấy gồm 80 gam brom bội phản ứng. Giá trị x với y theo lần lượt là


Trong một bình kín đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình một thời hạn, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 mang lại phản bội ứng hoàn toàn, nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Hỗn đúng theo khí Y phản nghịch ứng toàn diện cùng với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lkhông nhiều (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp X gồm axetilen với hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản bội ứng hoàn toản với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho tất cả hổn hợp X tất cả CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X chức năng hết cùng với dung dịch brom dư thì cân nặng brom làm phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, ví như mang lại 13,44 lít (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp khí X tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon làm việc thể khí, khối lượng nhẹ hơn không khí, mạch hlàm việc thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến bội nghịch ứng trọn vẹn, thấy bao gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị của m là


*

Cơ quan liêu chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP.. – BTTTT bởi Sở Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *