Năm 179 Trước công ngulặng, An Dương Vương vì chưng chủ quan, thiếu phòng bị yêu cầu nước nhà ta bị Triệu Đà xã tính. Sau Triệu Đà dưới ách giai cấp tàn tệ ở trong phòng Hán sẽ đẩy quần chúng ta đến trước những thử thách nghiêm trọng, quốc gia mất tên, dân chúng bao gồm nguy cơ bị đồng hoá, tuy vậy ta ko Chịu đựng sinh sống trong chình họa bầy tớ vẫn liên tục nổi dậy chiến đấu. Mngơi nghỉ đầu là cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40). Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu đến ý chí bất khuất của dân tộc ta thời kỳ đầu công nguyên.

Bạn đang xem: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40 lớp 6)


Thất bại của An Dương Vương đang để lại kết quả ntn?

Nước Âu Lạc mất đất, mất tên với trở thành 1 thành phần đất đai của TQ. Từ kia các triều đại phong con kiến TQ cầm nhau kẻ thống trị đô hộ VN hơn 1000 năm, 1000 năm Bắc nằm trong. Năm 111 TCN nhà Hán đánh Nam Việt. Âu Lạc đưa sang tên nhà Hán. Nhà Hán chia VN thành 3 quận, gộp với 6 quận của TQ thành Châu Giao.

1. Nước Âu Lạc từ bỏ vắt kỷ II trước công nguim mang đến thế kỷ I bao gồm gì cố đổi?

– Năm 179 Tcông nhân Triệu Đà giáp nhập nước Âu Lạc với Nam Việt, phân chia Âu lạc làm 2 quận: Giao Chỉ cùng Cửu Chân.


– Năm 111 TCN, đơn vị Hán chiếm Âu Lạc, chia Âu Lạc làm 3 quận, gộp cùng với 6 quận của TQ thành Châu Giao.

Thủ tủ đặt tại Luy LâuĐứng đầu châu là Thđọng Sử, Tiên phong quận là Thái thú và Đô úy các quan liêu rất nhiều là bạn Hán

– Bộ lắp thêm ách thống trị ở trong phòng Hán từ trung ương đến địa phương thơm.

– Âm mưu ở trong phòng Hán:

Chi hữu đóng góp dài lâu và xóa thương hiệu việt nam, thay đổi VN thành thành phần giáo khu China.Nhà Hán bắt dân ta nộp các sản phẩm công nghệ thuế.Cống nạp nặng nề vật nài.Đưa fan Hán sang trọng nghỉ ngơi lẫn với dân ta, bắt dân ta đề xuất theo phong tục tập tiệm của fan Hán, nhằm đồng nhất dân tộc bản địa ta.Năm 34 Tô Định làm thái thụ quận Giao Chỉ .
READ: Lịch sử 6 - Bài 7 - Ôn tập

=> Bọn quan tiền lại bạn Hán khôn xiết tsi mê lam tàn ác, điển hình là Tô Định.

Nhà Hán gộp Âu Lạc cùng với 6 quận của TQ thành Châu Giao nhằm mục đích mục đích gì ?

Nhà Hán muốn chiếm đóng VN lâu hơn, xoá thương hiệu việt nam, ý muốn biến VN thành một phần tử phạm vi hoạt động của TQ.

Em gồm nhận xét gì về kiểu cách đặt quan lại ở trong phòng Hán?

Nhà Hán mới sắp xếp được bạn giai cấp từ cấp quận, còn cung cấp huyện, xã bọn chúng không thể cùng với cho tới yêu cầu buộc phải đặt tín đồ Âu Lạc trị dân nhỏng cũ.

Xem thêm: Abundant, Numerous Là Gì ? Nghĩa Của Từ Numerous Trong Tiếng Việt

Nhà Hán gửi fan Hán sang Châu Giao nhằm mục tiêu gì?

Đồng hoá dân ta, “đồng hoá” Có nghĩa là có tác dụng chuyển đổi bản chất, làm cho giống hệt như của bản thân.

*
Âu Lạc cố kỉnh kỷ I-III (Nhà Hán chia Âu Lạc thành tía quận là Giao Chỉ,Cửu Chân cùng Nhật Nam)

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.

*

*
Khởi nghĩa Hai bà Trưng

Nguyên nhân:

Sự áp bức tách lột tàn bạo ở trong phòng Hán.Thi Sách ông xã Trưng Trắc bị thái trúc Tô Định sát hại. Để trả nợ nước, thù công ty 2 Bà Trưng vẫn nổi dậy khởi nghĩa.

*

*
Đường tiên vương của Hai Bà Trưng

Diễn biến:

Mùa xuân năm 40 (mon 3 dương lịch), 2 Bà Trưng sẽ dựng cờ khởi nghĩa làm cho lễ tế cờ làm việc Hát Môn (Hà Tây)Nghĩa quân thống trị Mê Linch, nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu.Nghĩa quân từ Hát Môn --> Mê Linh --> Cổ Loa --> Luy Lâu. Cuộc khởi nghĩa được những tướng soái và dân chúng ủng hộ, chỉ vào thời gian nđính nghĩa quân sẽ thống trị Mê Linc, tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

Câu thơ biểu đạt khí cố của cuộc khởi nghĩa:

Ndở hơi Tây nổi ánh phong trầnẦm ầm binc mã xuống ngay gần Long Bên.

Nguyên nhân win lợi:

Tinh thần yêu nước với liên minh của quân dân.Được dân chúng ủng hộ với tài chỉ đạo của Hai Bà

Ý nghĩa:

Độc lập dân tộc được khôi phục.Thể hiện tại lòng tin yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc bản địa, của thanh nữ nước ta .

Kết quả: Thái thụ Tô Định vứt trốn, quân Hán bị quấy tan, khởi nghĩa giành thành công. Báo hiệu các quyền năng phong con kiến phương thơm bắc quan trọng kẻ thống trị dài lâu việt nam.

*

Dưới giai cấp hung tàn của nhà Hán, ND ta đang làm gì ?

Vì ách đô hộ tàn tệ của phòng Hán tạo cho dân ta căm thù mong nổi dậy hạn chế lại. Đó chính là nguim nhân của cuộc khởi nghĩa. Thi Sách ông xã Trưng Trắc bị thịt nlỗi đổ thêm dầu vào lửa làm cuộc khởi nghĩa bùng phát nhanh lẹ rộng.

Theo em mọi chỗ kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì ?

Ách thống trị của nhà Hán đối với dân chúng ta khiến hầu hết tín đồ những căm giận với nổi dậy cản lại. Cuộc khởi nghĩa được dân chúng cỗ vũ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *