Cứ đọng 5,668 g cao su đặc bumãng cầu – S bội nghịch ứng vừa hết cùng với 3,462 g Br2 vào CCl4. Hỏi tỉ trọng butađien cùng stiren vào cao su thiên nhiên buna – S là từng nào ? 

Quý khách hàng đang xem: Cứ đọng 5 668 gam cao su đặc buna-s

Lời giải của GV xemlienminh360.net

Cao su buna-S:

(-CH_2-CH=CH-CH_2-):đôi mắt xích butađien

(-CH(C_6H_5)-CH_2-): mắt xích stiren

Giả sử cứ n mắt xích butađien thì tất cả m đôi mắt xích stiren.

do đó : ( (54n + 104m) ) g cao su đặc kết phù hợp với (160n) g brom. Mặt khác, theo đầu bài : 5,668 g cao su kết phù hợp với 3,462 g brom.

( o lớn dfrac54n+104m5,668=dfrac160n3,462 o dfrac nm=dfrac12)

Vậy tỉ trọng thân số đôi mắt xích butađien và số mắt xích stiren là (1;: 2.)

Đáp án đề xuất chọn là: b


Bạn đang xem: Cứ 5 668 gam cao su buna-s

*

*

Xem thêm:

*

*

*

Một loại cao su thiên nhiên Buna-S bao gồm tỉ trọng kết hợp của 2 một số loại monome là một trong những : 1. Phân tử khối trung bình của nhiều loại cao su đặc này là 12640000 đvC. Hệ số polime hóa trung bình của một số loại cao su đặc này bằng

Một phân tử cao su thiên nhiên buna-S tất cả 4000 đôi mắt xích cùng tất cả phân tử khối hận bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien cùng stiren vào một số loại cao su thiên nhiên trên là

Một polime X được xác minh có phân tử khối hận là 39062,5 đvC với hệ số trùng phù hợp nhằm tạo nên polime này là 625. Polime X là?

Cđọng 25,2 gam cao su thiên nhiên buna-S làm phản ứng hết cùng với 300 gam hỗn hợp Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien với stiren vào cao su thiên nhiên buna-S là

Lúc clo hóa PVC ta chiếm được một các loại tơ clorin đựng 66,67% clo. Hỏi vừa phải 1 phân tử clo tính năng cùng với từng nào mắt xích PVC ?

lúc triển khai đồng trùng hợp acrilonitrin cùng buta-1,3-đien thu được một các loại cao su đặc buna-N cất 15,73% N về trọng lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin cùng buta-1,3-đien vào cao su buna-N là :

Cao su lưu lại hóa cất 2% lưu hoàng về trọng lượng. Giả thiết nguim tử S sửa chữa mang lại ngulặng tử H sống team metylen (-CH2-) trong mạch cao su thiên nhiên. Trung bình khoảng từng nào đôi mắt xích cao su thiên nhiên isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?

Đồng trùng hòa hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương xứng x : y, chiếm được một một số loại polime. Đốt cháy trọn vẹn một lượng polime này, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí cùng tương đối (CO2, H2O, N2) trong các số đó gồm 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y lúc tsi mê gia trùng hợp là bao nhiêu ?

khi tiến hành bội phản ứng trùng ngưng thân axit ađipic và hexametylenđiamin ta thu được một tơ nilon-6,6 chứa 12,39% nitơ về trọng lượng. Tỷ lệ số đôi mắt xích thân axit ađipic cùng hexametylenđiamin vào chủng loại tơ bên trên là

Tdiệt phân 1250 gam protein X chiếm được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bởi 100000 đvC thì số mắt xích alanin gồm vào X là :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *