TÁ»•NG QUAN VÁ» QUÁ»¹ PHòNG XA TRUNG ƯơNG (CPF) TÁº¡I SINGAPORE

(Use Case 1 - using an extra field)

A CPF is 11 digits long, comprised of nine base digits, & two digits at the endthat are the result of an arithmetic operation on the first nine numbers, meaningany typing mistakes will lead khổng lồ an invalid number.

Bạn đang xem: Tổng quan về quỹ phã²ng xa trung æ¯æ¡ng (cpf) tại singapore

Here is an example of a CPF: 231.002.999-00 CPF generator

A CNPJ is a 14-digit number; 12 base digits and two digits at the over that arethe result of an arithmetic formula of the base numbers, making any typing mistakeswhen entering the number lead khổng lồ an invalid number.

Here is an example of a CNPJ: 13.339.532/0001-09 CNPJ generator

At this article we explaine you how lớn create company và persone code usingmagento field “vat_id” và the firecheckout module.

According khổng lồ this an example you may change the field vat_id to lớn the CPF/CNPJ


define(< "jquery", "underscore", "Swissup_Firecheckout/js/utils/form-field/label", "Swissup_Firecheckout/js/utils/form-field/dependency", "Swissup_Firecheckout/js/utils/form-field/mask", "Swissup_Firecheckout/js/utils/form-field/validator", "Swissup_Firecheckout/js/utils/form-field/watcher", "mage/translate">, function ($, _, label, dependency, mask, validator, watcher, $t) "use strict"; // validation of CNPJ code function validate
CNPJ(num) var result, num
Size = num.length - 2, numbers = num.substring(0,num
Size), last
Digits = num.substring(num
Size), sum = 0, pos = num
Size - 7; for (var i = num
Size; i >= 1; i--) sum += numbers.char
At(num
Size - i) * pos--; if (pos 2) pos = 9; result = sum % 11 2 ? 0 : 11 - sum % 11; if (result != last
Digits.char
At(0)) return false; num
Size = num
Size + 1; numbers = num.substring(0,num
Size); sum = 0; pos = num
Size - 7; for (var i = num
Size; i >= 1; i--) sum += numbers.char
At(num
Size - i) * pos--; if (pos 2) pos = 9; result = sum % 11 2 ? 0 : 11 - sum % 11; if (result != last
Digits.char
At(1)) return false; return true; // validation of CPF code function validate
CPF(num) var sum = 0, check
Result, first
CN = parse
Int(num.substring(9, 10), 10), second
CN = parse
Int(num.substring(10, 11), 10); check
Result = function(sum, cn) (result === 11)) result = 0; return (result === cn); ; // validate first kiểm tra Number for (var i = 1; i 9; i++ ) sum = sum + parse
Int(num.substring(i - 1, i), 10) * (11 - i); // validate second kiểm tra Number if ( check
Result(sum, first
CN) ) sum = 0; for (var i = 1; i 10; i++ ) sum = sum + parse
Int(num.substring(i - 1, i), 10) * (12 - i); return check
Result(sum, second
CN); // define scope form which will be using for validation CPF/CNPJ code var scopes = < ".form-shipping-address", ".checkout-billing-address" >; _.each(scopes, function (scope) dependency( scope: scope, watch: "">": "NUM2" // change this value according khổng lồ your options , react: "": "required ); // phối mask CPF/CNPJ field mask(scope + " ", guide: false, mask: function (raw) var mask = ; if ($(scope + " ">").val() == NUM1) mask = ; return mask; ); //update mask & lable according to custom_attributes watcher(scope + " ">", function (value) var el = $(scope + " "), original
Value = el.val(); if (el.data("fc-mask") && el.data("fc-mask").text
Mask
Input
Element) el.val(""); el.data("fc-mask").text
Mask
Input
Element.update(); el.val(original
Value); el.data("fc-mask").text
Mask
Input
Element.update(); if ($(scope + " ">").val() == NUM2) label(el, "CNPJ"); else label(el, "CPF"); ); validator("", "lazy": true, "fc-custom-rule-vatid": handler: function (value) var sp
Numbers = value.split(//); // validate invalid code like: 00000000000000, 11111111111111, etc; if(/^(<0-9>)1*$/.test(sp
Numbers)) return false; if ($(scope + " ">").val() == NUM2) var cnpj = new Reg
Exp(/^(<0-9>2(.)<0-9>3(.)<0-9>3(/)<0-9>4(-)<0-9>2)$/).test(value); if (cnpj) return validate
CNPJ(sp
Numbers); else var cpf = new Reg
Exp(/^(<0-9>3(.)<0-9>3(.)<0-9>3(-)<0-9>2)$/).test(value); if (cpf) return validate
CPF(sp
Numbers); return false; , message: $t("Invalid Code") ); ););
Result

*

Save the file & run following bash commands to deploy script:


cd magento/root/folderrm -rf var/view_preprocessed pub/static/frontendbin/magento setup:static-content:deploy

Xã hội ngày dần phát triển, cuộc sống ngày càng văn minh thì con tín đồ cần muốn cải thiện cuộc sống., CPF là nhiều từ mở ra nhiều và tương quan đến an sinh phúc lợi làng mạc hội. Vậy CPF là gì và cách làm tính như thế nào. Hãy cùng Vietcham mày mò ngay trong nội dung bài viết dưới đây.


CPF là gì?

CPF là tự viết tắt của Central Provident Fund có nghĩa là Quỹ phòng xa Trung ương. Đây là giữa những chương trình hưu trí phụ thuộc mức đóng nhiều năm nhất của Châu Á. Ở Singapore phúc lợi an sinh xã hội bắt đầu từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX.

*

Chương trình này triệu tập vào trung tâm là một quỹ phòng xa bởi vì chính tín đồ lao động đóng góp trong xuyên suốt cuộc đời. Nó bảo đảm về tài chủ yếu khi chúng ta khi chúng ta nghỉ hưu hoặc ko thể thường xuyên làm việc. Tất cả chủ công ty lớn hay là đều lao động địa phương, công dân hay tín đồ thường trú trên Singapore đều rất cần được đóng góp vào quỹ CPF.

Đóng vào quỹ CPF là bắt buộc đối với công dân cùng thường trú nhân tại Singapore. Mặc dù với phần đa công dân Singapore và thương nhân thao tác tại quốc tế thì việc đóng góp và CPF là ko bắt buộc.

→ bí quyết tính CPF

Công thức tính CPF như sau:

Khoản đóng góp vào quỹ CPF = (Lương + những khoản chi phí phụ cấp, trợ cấp..) * tỷ lệ đóng góp vào CPF

*

→ Khoản nào đề nghị đóng phí phúc lợi xã hội CPF?

Vậy các khoản cần được đóng phí phúc lợi an sinh xã hội CPF bao gồm những khoản nào?

Đầu tiên, tiên quyết đó là tiền lương. Bên cạnh tiền lương thì người lao đụng còn dìm thêm những khoản phụ cấp, trợ cấp khác như tiền thưởng, tầm giá sinh hoạt… các khoản trợ cấp cho này bắt buộc phải đóng CPF.

*

Dưới đấy là danh sách các khoản tiền, trợ cấp cho phụ cấp sẽ phải đóng CPF:

Tiền thưởng làm việc kết quả và thưởng siêng cần
Tiền thưởng khi kết thúc năm tài chính
Tiền hoa hồng, tiền thưởng dựa trên doanh thu đạt được
Phụ cấp cho phí sinh hoạt
Phụ cấp phí công tác
Phụ cấp thêm chi phí học đến con đối tượng người dùng lao động
Phụ cấp làm bên cạnh giờ, làm ban đêm, các ngày lễ..Tiền thưởng cho nhân viên dịp lễ
Phụ cung cấp tiền năng lượng điện thoại
Phụ cấp cho cho nhân viên cấp dưới đi du lịch
Phụ cấp tiền ăn…Và còn không ít những khoản tiền không giống tuỳ ở trong vào công ty.

→ xác suất đóng mức giá CPF

Tỷ lệ đóng tổn phí CPF trên tiền lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp.. Phụ thuộc vào vào tuổi thọ và các khoản thu nhập của bạn lao cồn hay người nộp.

*

Tỷ lệ đóng góp quỹ CPF
Độ tuổi nhân viênNhà tuyển dụngNhân viênTổng
55 tuổi trở xuống17%20%37%
Trên 55 tuổi đến 60 tuổi13%13%26%
Trên 60 tuổi mang đến 65 tuổi9%7,5%16,5%
Trên 65 tuổi7,5%5%12,5%

Bảng này được áp dụng với trường hợp nhân viên có nút lương bên trên 750 SGD và không tồn tại chương trình hỗ trợ lương hưu.

Tỷ lệ phân chia những tài khoản quỹ CPF

Số tiền đóng góp vào quỹ CPF sẽ được phân phân tách vào từng tài khoản CPF với những xác suất quy định khác nhau dựa vào độ tuổi của nhân viên.

Độ tuổi nhân viênTài khoản Ordinary (OA)Tài khoản Special (SA)Tài khoản Medi
Save (MA)
Từ 35 tuổi trở xuống23%6%8%
Trên 35 tuổi mang đến 45 tuổi21%7%9%
Trên 45 tuổi cho 50 tuổi19%8%10%
Trên 50 tuổi mang lại 55 tuổi15%11,5%10,5%
Trên 55 tuổi cho 60 tuổi12%3,5%10,5%
Trên 60 tuổi cho 65 tuổi3,5%2,5%10,5%
Trên 65 tuổi1%1%10,5%

Càng về kỳ du lịch hưu thì số chi phí được phân chia vào thông tin tài khoản OA và SA càng không nhiều và ngược lại số tiền được đưa vào tài khoản MA đang càng những bởi bây giờ nhu cầu về y tế vẫn gia tăng.

Tỷ lệ lãi suất CPF

Tài khoản CPF cũng có thể có lãi suất khi bạn gửi các tiền đóng góp góp. Vấn đề này nhằm mục đích khuyến khích tín đồ dân tích góp cho tiến độ về hưu và hạn chế rút hồ hết khoản nhưng mà không cần thiết đến.

Tài khoảnLãi suất (theo năm)
Tài khoản Ordinary (OA)Từ 2,5% cho 3,5%
Tài khoản Special (SA)Từ 4% cho 5%
Tài khoản Medi
Save (MA)
Từ 4% mang đến 5%
Tài khoản Retirement (RA) (Tài khoản nghỉ hưu)Từ 4% cho 5%

→ thời gian nộp phí an sinh xã hội?

Các đơn vị tuyển dụng, chủ doanh nghiệp có thời hạn khoảng 14 ngày kể từ ngày trả lương để triển khai các nhiệm vụ đóng góp vào CPF.

Ví dụ: Hạn để góp sức vào CPF của tháng 12 năm 2013 là vào ngày 14 tháng 1 năm 2014. Trường hợp ngày thiết bị 14 rơi vào đợt nghỉ lễ ngày nghỉ vào buổi tối cuối tuần thì góp phần CPF bắt buộc phải xong vào ngày làm việc tiếp theo.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Cái Đoạn Chị Dậu Đánh Nhau Với Tên Cai Lệ Là Một Đoạn Tuyệt Khéo

*

Ở Singapore fan lao cồn được hưởng các chính sách làm vấn đề và phúc lợi rất tốt, phép tắc Singapore hình thức rất nghiêm ngặt về những đk lao động làm cho việc.

Hướng dẫn đăng ký quỹ CPF?

Cách đăng ký quỹ CPF:

Với trường hợp ra đời công ty tại Singapore và muốn tuyển dụng nhân viên phiên bản xứ thì việc thứ nhất cần làm là đăng ký quỹ CPF. Được thực hiện theo các bước sau

Đăng ký đóng quỹ CPF trực tuyến thông qua CPF e – Submit
web. Lúc đó các bạn sẽ cần dùng Sing
Pass hoặc Corp
Pass của doanh nghiệp để singin và sử dụng mã số UEN của chúng ta để đăng ký.Sau đấy sẽ nhận công dụng thông qua email. Trường vừa lòng đơn đăng ký được đồng ý chấp thuận thì bạn sẽ nhận được một lá thư đựng mã số quỹ CPF – CPF Submission Number – CSN của doanh nghiệp và mẫu đối kháng uỷ thác thanh toán giao dịch thông qua phương pháp ghi nợ trực tiếp.Điền tin tức vào mẫu solo uỷ thác đó với gửi này lại cho cơ quan CPF. Khi đã nhận được được 1-1 thì họ sẽ tiếp tục gửi qua phía ngân hàng của người sử dụng để triển khai xử lý.

*

Hạn chót để thanh toán giao dịch quỹ CPF cho nhân viên của các bạn sẽ là ngày ở đầu cuối mỗi tháng. Và bạn sẽ cần cần sử dụng mã số CSN để giao dịch với cơ quan CPF. Khi giao dịch thanh toán được xử lý dứt thì các bạn sẽ nhận được thông tin qua e-mail để hoàn toàn có thể kiểm tra lại lịch sử hào hùng thanh toán.

Trường hợp nếu bạn nộp trễ rộng hạn thì các bạn sẽ đóng mức phân phát với lãi suất 1,5%. Sau 14 ngày trễ hạn thì các hình vạc khác có thể sẽ được vận dụng lên bạn.

Tại sao bắt buộc đóng quỹ phòng xa tw Singapore?

Không ngẫu nhiên mà cần bắt buộc đóng quỹ phòng xa trung ương Singapore, bởi vì nó có thể mang lại tiện ích cho sau này của bạn. Nó ko chỉ ship hàng cho việc là nghỉ ngơi hưu bên cạnh đó dùng được đến những mục đích khác.

*

→ Để nghỉ ngơi hưu

Quỹ CPF để giúp đỡ ích những vụ việc sau khi bạn nghỉ hưu:

Các chương trình hỗ trợ nghỉ hưu hiện nay hành

Đến 55 tuổi, tài khoản RA là tài khoản nghỉ hưu sẽ được tạo auto và phần đa khoản góp phần từ thông tin tài khoản OA với SA cũng được chuyển vào tài khoản RA.

Số tiền sinh sống trong RA được điện thoại tư vấn là “Số chi phí hưu tích luỹ” – Retirement Sum và nó vẫn quyết định bạn sẽ thuộc vào chương trình cung cấp nghỉ hưu nào khi cách qua tuổi 65. Hiện nay có 2 chương trình chủ yếu là:

Chương trình CPF Retirement Sum Scheme, nó sẽ hỗ trợ tiền hưu từng tháng cho đến khi kết thúc số tiền để dành riêng trong tài khoản
Chương trình CPF LIFE thành lập vào năm 2009 và sẽ hỗ trợ tiền hưu từng tháng đến khi hết đời, tuy nhiên là bạn cần phải tích góp đầy đủ số chi phí được yêu thương cầu

*

Cả 2 chương trình này đều giỏi nhưng hoàn toàn có thể thấy công tác CPF LIFE sẽ hữu ích nhiều rộng so với phần đa chương trình còn lại. Các bạn sẽ được auto tham gia vào lịch trình CPF LIFE trường hợp đạt đủ điều kiện:

Là công dân hoặc hay trú nhân trên Singapore và thành lập và hoạt động từ năm 1958 về bên sau;Có ít nhất 60.000 SGD trong thông tin tài khoản nghỉ hưu RA tối thiểu là 6 tháng trước lúc bước qua tuổi 65

Trưởng hợp nếu như không đủ đk để thâm nhập vào CPF LIFE thì bạn vẫn có thể nộp đơn đăng ký tham gia lại bất kỳ lúc như thế nào trong độ tuổi từ 65 mang đến 80 hoặc cũng rất có thể tham gia vào chương trình CPF Retirement Sum Scheme.

Nhận tiền hưu

Chương trình CPF LIFE số tiền chúng ta nhận được khi về hưu sẽ tùy thuộc vào “số tiền hưu tích lũy” mà bạn đã có trong tài khoản RA. Nó sẽ được tạo thành 3 mức: Basic Retirement Sum, Full Retirement Sum với Enhanced Retirement Sum.

Và điều chú ý rằng là số dư tối thiểu trong các mức chính sách của thông tin tài khoản hưu trí RA vẫn được kiểm soát và điều chỉnh qua từng năm vì chưng do sự biến hóa trong xác suất lãi suất với tuổi thọ vừa phải của fan dân.

Dưới đó là mô tả số chi phí hưu tiêu chuẩn bạn sẽ nhận được từ chính phủ nước nhà mỗi tháng phụ thuộc vào số dư trong tài khoản RA bạn dành dụm từ 55 tuổi:

Số tiền hưu tích luỹHạn mức phương tiện (2020)Số tiền bạn nhận được từng tháng khi 65 tuổi
Basic Retirement Sum90.500 SGD750 – 810 SGD
Full Retirement Sum181.500 SGD1.390 – 1.490 SGD
Enhanced Retirement Sum271.500 SGD2.030 – 2.180 SGD

Trường hợp các bạn không tích đầy đủ mức Basic Retirement Sum thì sao? Thì khi ấy số tiền các bạn nhận được hằng tháng sẽ tiến hành tính trên toàn bô dư chúng ta có hoặc bạn sẽ tham gia công tác CPF Retirement Sum Scheme.

Số tiền bạn cũng có thể rút ra khỏi thông tin tài khoản CPF (từ 55 tuổi trở lên)

Với lịch trình CPF LIFE bạn sẽ tích đầy đủ mức Full Retirement Sum với số dư còn lại bạn sẽ được rút ra khỏi tài khoản.

Với đk bạn sở hữu tài sản và đồng ý cầm cầm với CPF chúng ta mới hoàn toàn có thể rút tiền ra khỏi tài khoản và chừa lại đúng nấc Basic Retirement Sum.

Dưới đây là số tiền bạn cũng có thể rút khỏi tài khoản CPF sau 55 tuổi:

Số dư tài khoản nghỉ hưuSố tiền hoàn toàn có thể rút được
Từ 5.000 SGD trở xuốngTất cả số dư vào OA và SA
Từ Basic Retirement Sum đến cả Full Retirement Sum5.000 SGD cùng số tiền trong tài khoản nghỉ hưu RA trên mức Basic Retirement Sum nếu bạn sở hữu gia sản với các điều khoản cho thuê đủ để bản thân có thể đủ sống đến 95 tuổi
Trên nấc Full Retirement Sum5.000 SGD hoặc khoản chi phí trên mức Full Retirement Sum với số chi phí trong tài khoản nghỉ hưu RA trên mức Basic Full Retirement Sum nếu khách hàng đang sở hữu gia tài với các luật pháp cho thuê đủ sống mang đến 95 tuổi

→ dự phòng cá nhân

Ngoài ra còn hữu ích ích trong việc dự trữ cá nhân. Ví dụ như về sự việc nhà ở, y tế.

Chương trình Public Housing Scheme sẽ có thể chấp nhận được bạn dùng thông tin tài khoản OA để mua mới hoặc thiết lập lại những căn hộ HDB.

*

Chương trình Private Medical Insurance Scheme cho phép bạn dùng tài khoản MA để mua những gói bảo đảm Integrated Shield cho bạn dạng thân và tín đồ thân. Đây thuộc gói bảo đảm tổ hợp với nhiều lợi ích bao gồm cả những công dụng của bảo đảm Medi
Shield Life với lại.

Trên đấy là những thông tin về CPF, bí quyết tính và cách đk quỹ nhưng mà Vietcham với đến cho mình đọc. Hi vọng với những tin tức trên các bạn sẽ hiểu rõ rộng về CPF và cũng biết đóng quỹ CPF đem lại những tiện ích tích cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.