lộn xộn·bàng hoàng·hỗn độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have sầu aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not khổng lồ be confused with Epaphras of Colossae) was willing to carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused là gì


Chúng ta có lẽ rằng tưởng tượng được cuộc hành trình dài như vậy có thể làm cho fan ta lo ngại với rụt rè, nhưng Ép-ba-phô-đích (không nên lầm với Ê-pháp-ra sinh hoạt thành Cô-lô-se) chuẩn bị thực hiện sứ mạng trở ngại đó.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very strong element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier lớn understanding, and hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày ni, khoảng chừng 3.000 ngôn từ có ảnh hưởng tác động giống như bức tường ngnạp năng lượng cản sự cảm thông, với hằng trăm tôn giáo mang khiến loài bạn bối rối.
The strangest và most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, and was with them in Berlin during the war as second-in-commvà to lớn Bose.
Lời tuim ba kỳ dị cùng nặng nề hiểu nhất đến từ A. C. N. Nambiar, tín đồ vẫn thuộc cặp vk ông chồng nghỉ ngơi Badgastein một thời gian ngắn vào khoảng thời gian 1937, cùng thuộc chúng ta nghỉ ngơi Berlin vào cuộc chiến tranh với tứ phương pháp là chỉ huy máy nhì mang đến Bose.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathoren remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về nhị cái brand name này nhằm thực hiện cho tác nhân khiến dịch đạo ôn vẫn tồn tại, Lúc cả nhị đang được áp dụng vày các tác giả khác biệt.
Confused, I Hotline my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Điện thoại tư vấn đến bố tôi, bạn vẫn duy trì bình thản, "Vừa bao gồm một cuộc xả súng sát đơn vị Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have dixemlienminh360.netded mankind và painted a confusing picture of who God is & how lớn worship hyên ổn.
Ngược lại, họ đã gây phân tách rẽ, khiến tín đồ ta thêm hoang mang về Đức Chúa Ttránh và biện pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want lớn be when they grow up, as if what a person does for a lixemlienminh360.netng is who he or she is.
Sự hoang mang về xuất phát cũng rất có thể xảy ra Khi bọn họ hỏi một người con là nó muốn làm những gì Lúc nó to lên, thể như các bước làm cho của một tín đồ đó là bản chất của tín đồ ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke & ran without haxemlienminh360.netng fought và that their flight through the Russian ranks led khổng lồ mass confusion and resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bản thân cuộc chiến, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (người Cuman) đổ vỡ và chạy Khi không giao chiến cùng rằng xemlienminh360.netệc họ rút chạy chiếu qua các đội hình quân Nga khiến đám đông rối loạn và công dụng là bị quân Mông Cổ tàn ngay cạnh.
That venture in opposition lớn God’s command to “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: "Bán Thanh Lý Tiếng Anh Là Gì ? Những Cụm Từ Có Liên Quan Cần Biết


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttách là “tạo nên đầy-dẫy đất”, và đã biết thành bỏ qua Khi Đức Giê-hô-va làm lộn xộn ngữ điệu của các kẻ phản bội nghịch.
All fees must be clearly agreed & noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả những khoản tổn phí phải được thỏa thuận hợp tác cụ thể và ghi crúc vào thỏa thuận hợp tác đại lý trước khi đưa ra Thị Trường để không tồn tại sự nhầm lẫn về tổn phí bổ sung cập nhật.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zeal& and Tiger.
Lúc những nhỏ tàu Anh bắt đầu bắn trả, sự lẫn lộn kim chỉ nam giữa những tàu chiến-tuần dương Anh vẫn khiến cho Moltke bị đối đầu và cạnh tranh vày cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some stress or confusion và leads khổng lồ a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their actixemlienminh360.netties in the world.
Leroy Littlebear bảo rằng vày họ bị ảnh hưởng quá nhiều cái nhìn thế giới của Phương Tây đề nghị mọi quan lại điểm này bị va chạm trong mỗi cá thể và số đông thổ dân bản địa, khiến cho họ quan sát thế giới bởi 2 phương pháp.
Later, to lớn avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, để rời lẫn lộn cùng với các phù hiệu của Anh cùng Pháp, thứ bay Hà Lan đang đánh một huy hiệu hình tam giác xemlienminh360.netền Black.
Evans said: “Dixemlienminh360.netsion between parents is unfair và confusing & weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to lớn use the contradictory philosophies of skepticism và stoicism, personalized by Montaigne on one hand, & Epictetus on the other, in order to bring the unbeliever lớn such despair and confusion that he would embrace God.
trong những kế hoạch thiết yếu của cuốn nắn Apologie là thực hiện nhì triết lý sinh sống đối nghịch nhau, thiếu tín nhiệm và tự khắc kỷ, trình bày qua tính phương pháp của Montaigne và Epictetus nhằm đẩy bạn không tồn tại niềm tin vào triệu chứng vô vọng và hoang có nhằm rồi ở đầu cuối gật đầu đồng ý mang lại cùng với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, and is a powerful reducing agent with many uses in chemistry and biochemistry.
Không nên nhầm lẫn cùng với natri đithionit, Na2S2O4, một chất trọn vẹn khác biệt, với là 1 trong những chất khử công hiệu với nhiều ứng dụng trong chất hóa học cùng hóa sinh.
16 In a similar patient and kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên trì và đàng hoàng, họ cũng rất có thể giúp đỡ những người dân đã lo ngại về sức mạnh, thoái chí lúc mất xemlienminh360.netệc hoặc cạnh tranh hiểu một sự khuyên bảo vào Kinch Thánh.
This has resulted in a great deal of confusion about the nature & needs of all the species involved, with the reputation và requirements of one frequently being wrongly attributed to the others.
Điều này sẽ tạo thành những lộn xộn về thực chất cùng nhu cầu của tất cả những loài gồm tương quan, với lừng danh cùng những hưởng thụ của một loại thường hay bị gán sai lầm mang đến loại không giống.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *