Các bài bác tập câu bị động kèm theo bao gồm đáp án, sẽ giúp đỡ bạn đọc về kết cấu câu tiêu cực cùng cách biến hóa tự câu dữ thế chủ động sang trọng câu thụ động.

Bạn đang xem: Chuyển các câu sau sang bị động

Cấu trúc câu thụ động là kiến thức hết sức quan trọng với được sử dụng vô cùng liên tiếp trong tiếp xúc tiếng Anh hằng ngày cũng giống như các bài bác tập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên nếu như không nắm rõ kết cấu, học viên hoàn toàn có thể chạm mặt các khó khăn vào việc chuyển đổi thân hai cấu tạo dữ thế chủ động và thụ động. Bài viết này vẫn hỗ trợ các kỹ năng và kiến thức về câu thụ động với bài xích tập câu tiêu cực có đáp án đi kèm theo.


Nội Dung Bài Viết

2 Các bài bác tập câu bị động3 Đáp án chi tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + khổng lồ be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu tiêu cực Passive sầu Voice


Các bài xích tập câu bị động

Những bài tập 1: Tìm với sửa lỗi trong các câu sau

The book given khổng lồ me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave a new pair of shoes by his best friover.The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển các câu chủ động sau sang trọng dạng bị động

Mrs. Lan taught us how lớn pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father and grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will open a new khách sạn at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had to lớn cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electriđô thị và water bill.

->__________________________________________________________.

They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day lớn cool down the office.

->__________________________________________________________.

những bài tập 3: Viết lại những câu tiếp sau đây làm thế nào cho nghĩa không đổi

My parents told me to lớn concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brighkiểm tra kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their oto.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

Xem thêm:

->__________________________________________________________.

các bài tập luyện 4: Chia hễ từ bỏ tương xứng trong các câu sau

That book … (write) by a world’s famous novedanh mục.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorxe đạp … (repair) yesterday.John … (allow) lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án đưa ra tiết

Những bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong những câu sau

The book given to lớn me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave sầu a new pair of shoes by his best frikết thúc -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

bài tập 2: Chuyển các câu chủ động sau thanh lịch dạng bị động

Mrs. Lan taught us how lớn pronounce English correctly.

-> We was taught how lớn pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father và grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will open a new khách sạn at the corner of the street.

-> A new hotel at the corner of the street will be opened by them.

They had to lớn cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electricity & water bill.

-> The electriđô thị & water bill are included in the house rent.

They told hyên that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day khổng lồ cool down the office.

-> The air conditioner was used by hlặng all day khổng lồ cool down the office.

các bài luyện tập 3: Viết lại những câu dưới đây làm sao cho nghĩa ko đổi

My parents told me to concentrate more on my studies.

-> I was told to concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs khổng lồ be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to lớn go out & buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brighkiểm tra kid in the class.

-> I was told to be the brighthử nghiệm kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought khổng lồ be the one who damaged their car.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

-> I was shown how to lớn make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by hyên which are loved by people all over the world.

các bài tập luyện 4: Chia động trường đoản cú phù hợp trong các câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedkhổng lồ go outto lớn be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên đấy là kết cấu câu bị động và các bài tập câu bị động đi kèm theo. Hy vọng rằng nội dung bài viết này sẽ giúp ích cho các em vào quy trình học tập tiếng Anh với vận dụng một giải pháp nhuần nhuyễn câu bị động.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *