Cho V lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) có CO cùng H2phản bội ứng với cùng một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4nung nóng. Sau khi những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, khối lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Bạn đang xem: Cho v lít hỗn hợp khí gồm co và h2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm cuo và fe304

Phương thơm pháp giải

Áp dụng tăng sút khối lượng: mhóa học rắn bớt = mO (oxit bị khử)

+) nO (trong oxit) = nCO + nH2 bội nghịch ứng


Áp dụng tăng sút kăn năn lượng: mhóa học rắn bớt = mO (oxit bị khử) = 0,32 gam

=> nO (vào oxit) = nCO + nH2 bội nghịch ứng = 0,02 mol

=> V = 0,02.22,4 = 0,448 lít


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm CuO với Al2O3nung nóng cho đến lúc làm phản ứng trọn vẹn, nhận được 8,3 gam hóa học rắn. Kân hận lượng CuO có vào các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Dẫn lỏng lẻo V lít khí CO (làm việc đktc) đi qua một ống sứ đọng đựng lượng dư hỗn hợp rắn có CuO, Fe2O3(sống nhiệt độ cao). Sau lúc các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được khí X. Dẫn cục bộ khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì chế tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm CuO, Al2O3với FexOynung rét. Sau khi làm phản ứng kết thúc, thu được một,44 gam H2O cùng a gam chất rắn. Giá trị của a là


Cho khí CO qua ống cất 15,2 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian chiếm được hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B tính năng cùng với dung dịch Ca(OH)2dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (sinh sống đktc) gồm CO với H2bội nghịch ứng với một lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4nung rét. Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng tất cả hổn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn 58 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần đầy đủ 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO với H2. Khối hận lượng Fe hiện ra là


Hoà chảy trọn vẹn trăng tròn gam một oxit kim loại bởi dung dịch H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối bột. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại sinh hoạt nhiệt độ cao bắt buộc V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam tất cả hổn hợp bao gồm CuO, Fe2O3với Fe3O4thành 2 phần đều bằng nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bởi CO dư làm việc ánh sáng cao thu được 17,2 gam 2 sắt kẽm kim loại. Phần 2 cho tính năng hoàn toản với hỗn hợp H2SO4loãng, nhận được m gam muối. Giá trị của m là


Xem thêm: Vkl, Vcl Là Gì ? Những Từ Dịch Ra Từ Vcl Vcl Có Nghĩa Là Gì

Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M phải sử dụng 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tính năng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được một,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là


Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (sống đktc) đàng hoàng đi qua ống sứ nung rét đựng 8 gam một oxit Fe cho đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau phản ứng bao gồm tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt cùng phần trăm thể tích của khí CO2trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội phản ứng là


Hỗn hòa hợp A có CuO cùng MO theo Phần Trăm mol tương ứng là 1 : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung rét thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn B. Để hoà chảy hết B đề nghị 40 ml dung dịch HNO32,5M cùng chiếm được V lkhông nhiều khí NO độc nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Kyên ổn các loại M với giá trị của V là


Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO công dụng hết cùng với CO dư, làm cho nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Cho X tác dụng cùng với dung dịch HCl dư thu được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam tất cả hổn hợp tất cả CuO, Fe2O3cùng ZnO bằng CO sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao nhận được 25 gam các thành phần hỗn hợp X có 3 kim loại. Cho X tác dụng toàn vẹn cùng với dung dịch HNO3thì thu được khí NO (sản phẩm khử tốt nhất, đktc) và hỗn hợp cất m gam muối bột. Giá trị của m là


Khử trọn vẹn 69,6 gam tất cả hổn hợp A có FeO, Fe2O3, Fe3O4cùng CuOnghỉ ngơi ánh sáng cao thành sắt kẽm kim loại buộc phải 24,64 lít khí CO (đktc) và chiếm được x gam hóa học rắn. Cũng cho 69,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ nhận được dung dịch B đựng y gam muối bột. Cho B tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư thấy sinh sản thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z thứu tự là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung lạnh. Sau một thời gian nhận được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hòa rã hết X trong dung dịch HNO3 đặc, lạnh chiếm được 4,368 lkhông nhiều NO2 (thành phầm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11 phần 2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm CO và CO2 (tất cả tỉ kăn năn so với H2 bởi 15,6) qua ống đựng các thành phần hỗn hợp hóa học rắn gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, nhận được hỗn hợp khí Y (gồm tỉ kăn năn so với H2 bởi 18). Khối hận lượng hóa học rắn còn lại sau làm phản ứng đang sụt giảm so với ban sơ là


Cho khí CO trải qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A có Fe2O3 và FeO nung rét sau đó 1 thời hạn chiếm được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi thoát khỏi ống sứ đọng vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Cho B chức năng hết với hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm sắt cùng Fe2O3 nung nóng thu được tất cả hổn hợp khí B và hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 6 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 quánh, nóng, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (thành phầm khử duy nhất) cùng 24 gam muối hạt. Phần trăm số mol của Fe vào hỗn hợp T là


Đun 0,04 mol hỗn hợp tất cả khá nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, nhận được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp tất cả Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X gồm sắt, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đọng đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung lạnh. Sau lúc xong thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A cùng 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là đôi mươi,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp chất rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản bội ứng hoàn thành thấy trọng lượng chất rắn giảm 0,48 gam. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M vừa đủ thì thu được buổi tối nhiều 1,344 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *