Cho V Lít Hỗn Hợp Khí (Ở Đkc) Gồm Co Và H2 Phản Ứng Với Một Lượng Dư Hỗn Hợp Rắn Gồm Cuo Và Fe3O4 Nung Nóng

O với Fe2O3 nung nóng. Sau khoản thời gian cá... - Olm
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) tất cả CO và H2 bội nghịch ứng với cùng 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm Cu
O và Fe2O3 nung nóng. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Quý giá của V là:

A. 0,112

B. 0,560

C. 0,224

D. 0,448


*

*

Đáp án D

Bản chất phản ứng:

CO + Ooxit → CO2

H2+ OOxit → H2O

Khối lượng chất rắn giảm chủ yếu là trọng lượng oxi trong oxit kim loại bị tách bóc ra

Ta có: moxi (oxit)= mchất rắn giảm= 0,32 gam → n
O= 0,02 mol

Theo PTHH: n
CO, H2= n
O (oxit)= 0,02 mol→ V= 0,448 lít


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Cho Vlít khí co (ởđktc) phản nghịch ứng với cùng 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn gồm Cu
O với Fe2O3 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn bớt 6,4 gam. Giá trị của V là A.1,12. B. 8,96. C. 4,48. D....

Bạn đang xem: Cho v lít hỗn hợp khí (ở đkc) gồm co và h2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm cuo và fe3o4 nung nóng


Cho Vlít khí co (ởđktc) bội phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn tất cả Cu
O cùng Fe2O3 nung nóng. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn thích hợp rắn bớt 6,4 gam. Giá trị của V là

A.1,12.

B. 8,96.

C. 4,48.

D. 2,24.


Cho V lít teo ở (đktc) làm phản ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp chất rắn gồm Cu với F e 2 O 3 nung lạnh . Sau khi phản ứng hoàn toàn trọng lượng chất rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,448 lít D. 0,56...

Cho V lít co ở (đktc) phản ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp chất rắn tất cả Cu và F e 2 O 3 nung rét . Sau khi phản ứng trả toàn khối lượng chất rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là?

A. 0,112 lít

B. 0,224 lít

C. 0,448 lít

D. 0,56 lít


Đáp án C

Vì Cu không phản ứng cùng với CO bắt buộc trước với sau làm phản ứng trọng lượng không cố gắng đổi, nên khối lượng giảm 0,32 g là do biến hóa từ Fe3O4 thành Fe

PTHH: Fe3O4 + 4CO à 4CO2 + 3Fe

x mol 3x mol

Vậy: 232x – 3x.56 = 0,32

à x = 0,005 mol

à n
CO = 0,005.4 = 0,02 mol à
VCO = 0,02.22,4 = 0,448 l

Chọn C


Cho V lít co ở (đktc) phản nghịch ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp chất rắn gồm Cu cùng nung nóng . Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn cân nặng chất rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,448 lít D. 0,56...

Cho V lít co ở (đktc) bội nghịch ứng với một lượng dư các thành phần hỗn hợp chất rắn có Cu và

*
nung nóng .

sau khoản thời gian phản ứng trả toàn trọng lượng chất rắn bớt 0,32 gam. Cực hiếm của V là?

A. 0,112 lít

B. 0,224 lít

C. 0,448 lít

D. 0,56 lít


Đáp án C

Vì Cu ko phản ứng cùng với CO phải trước cùng sau làm phản ứng khối lượng không nạm đổi, nên khối lượng giảm 0,32 g là do biến hóa từ Fe3O4 thành Fe

PTHH: Fe3O4 + 4CO à 4CO2 + 3Fe

x mol 3x mol

Vậy: 232x – 3x.56 = 0,32

à x = 0,005 mol

à n
CO = 0,005.4 = 0,02 mol à
VCO = 0,02.22,4 = 0,448 l

Chọn C


Cho V lít khí đktc có CO cùng H2 phản bội ứng cùng với lượng dư lếu hợp bao gồm Cu
O cùng Fe3O4 nung rét . Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thấy cân nặng chất rắn sút 0,32g . Tìm V A. 0,112 lít B. 0,56 lít C. 0,448 lít D. 0,224...

Cho V lít khí đktc có CO và H2 bội nghịch ứng với lượng dư láo lếu hợp có Cu
O cùng Fe3O4 nung rét . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn sút 0,32g . Tìm kiếm V

A. 0,112 lít

B. 0,56 lít

C. 0,448 lít

D. 0,224 lít


mgiảm = m
O/mất đi ⇒ n
O/mất đi = 0,02

CO + O → CO2

H2 + O → H2O

⇒n
CO + n
H2 = n
O/mất đi = 0,02

⇒ V = 0,448l

Đáp án C.


Cho V lít khí đktc bao gồm CO với H 2 bội nghịch ứng cùng với lượng dư lếu hợp bao gồm Cu
O và F e 3 O 4 nung lạnh . Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy trọng lượng chất rắn bớt 0,32g. Kiếm tìm V A. 0,112 lít B. 0,56 lít C. 0,448 lít D. 0,224...

Cho V lít khí đktc tất cả CO và H 2 bội nghịch ứng với lượng dư láo lếu hợp gồm Cu
O cùng F e 3 O 4 nung rét . Sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy trọng lượng chất rắn bớt 0,32g. Search V

A. 0,112 lít

B. 0,56 lít

C. 0,448 lít

D. 0,224 lít


Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm khá nước với khí co 2 ) qua cacbon nung đỏ, nhận được 1,8a mol hỗn hợp khí Y có H 2 , teo và co 2 . đến Y đi qua ống đựng hỗn hợp có Cu
O và Fe 2 O 3 (dư, nung nóng), sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng chất rắn sút 1,28 gam. Quý hiếm của a là A. 0,10. B. 0,04. C. 0,05. D....

Dẫn a mol các thành phần hỗn hợp X (gồm tương đối nước cùng khí teo 2 ) qua cacbon nung đỏ, chiếm được 1,8a mol các thành phần hỗn hợp khí Y có H 2 , teo và co 2 . đến Y trải qua ống đựng láo hợp có Cu
O với fe 2 O 3 (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 1,28 gam. Quý hiếm của a là

A. 0,10.

B. 0,04.

C. 0,05.

D. 0,08.


Chọn C

*

Theo bài xích ra có trọng lượng chất rắn giảm chính bằng cân nặng O bị kéo ra khỏi oxit.

*

*

Bảo toàn electron:


Dẫn 8,96 lít khí co (đktc) qua 13,44 gam tất cả hổn hợp rắn có Fe3O4, Fe2O3 cùng Cu
O nung nóng, cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với He bằng 9. Quý hiếm của m là A. 9,68 gam. B. 10,24 gam. C. 9,86 gam. D. 10,42...

Dẫn 8,96 lít khí teo (đktc) qua 13,44 gam hỗn hợp rắn có Fe3O4, Fe2O3 với Cu
O nung nóng, đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với He bởi 9. Quý giá của m là

A. 9,68 gam.

B. 10,24 gam.

C. 9,86 gam.

D. 10,42 gam.


Cho luồng khí CO dư trải qua 41,1 gam tất cả hổn hợp bột (X) bao gồm Al2O3, Zn
O, Fe
O với Mg
O nung rét thì chiếm được 33,1 gam tất cả hổn hợp chất rắn (Y). Cho toàn thể hỗn hợp chất rắn (Y) công dụng với dung dịch HCl dư nhận được V lít khí H2(đktc). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là: A. 4,48. B. 2,80. C. 11,20. D....

Cho dòng khí CO dư trải qua 41,1 gam tất cả hổn hợp bột (X) gồm Al2O3, Zn
O, Fe
O cùng Mg
O nung lạnh thì chiếm được 33,1 gam hỗn hợp chất rắn (Y). Cho toàn thể hỗn hợp chất rắn (Y) chức năng với dung dịch HCl dư nhận được V lít khí H2(đktc). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của V là:

A. 4,48.

Xem thêm: Ở một loài thực vật, alen a quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với

B. 2,80.

C. 11,20.

D. 5,60.


Đáp án C

Ta bao gồm n
O bị rước đi do CO =

*
= 0,5 mol

⇒ n
CO pứ= n
O= 0,5 mol

Bảo toàn e cả quy trình ta có: 2n
CO= 2n
H2Ûn
H2= n
CO= 0,5 mol

⇒ VH2= 0,5 × 22,4 = 11,2 lít


Nung lạnh một ống chứa 36,1 gam lếu hợp bao gồm Mg
O, Cu
O, Zn
O và Fe2O3rồi dẫn các thành phần hỗn hợp khí X tất cả CO và H2dư đi qua đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam hóa học rắn. Tổng thể và toàn diện khí X (đktc) đã tham gia phản nghịch ứng là A. 11,2 lít. B. 5,6 lít. C. 8,4 lít D. 22,4...

Nung nóng một ống đựng 36,1 gam lếu hợp tất cả Mg
O, Cu
O, Zn
O với Fe2O3rồi dẫn hỗn hợp khí X có CO cùng H2dư đi qua đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 28,1 gam chất rắn. Toàn diện khí X (đktc) sẽ tham gia bội phản ứng là

A. 11,2 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít

D. 22,4 lít.


Đáp án A

CO tốt H2cũng lấy đi vào oxit theo tỉ lệ 1 : 1.

CO; H2 + → CO2; H2O ⇒ n
X bội phản ứng= n
O bội phản ứng.

Bảo toàn khối lượng: m
O phản bội ứng= 36,1 – 28,1 = 8(g).

n
X bội phản ứng= 0,5 mol ⇒ VX làm phản ứng= 11,2 lít


tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
O và Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các... - xemlienminh360.net

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đkc) có CO cùng H2 phản ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả Cu
O cùng Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,224.

B. 0,448.

C. 0,112.

D. 0,560


*

Đáp án B

Khối lượng hóa học rắn giảm chính là trọng lượng oxi vào oxit thâm nhập phản ứng

=> m
O (trong oxit) = 0,32 (g) => n
O = 0,02 (mol)

∑n( co + H2)  = n
O( trong oxit) = 0,02 (mol) => V = 0,02.22,4 = 0,448(lít)Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đkc) tất cả CO cùng H2 phản nghịch ứng với cùng một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có Cu
O với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn thích hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,224. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,560.

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đkc) có CO cùng H2 phản bội ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm Cu
O với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn thích hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là

A. 0,224.

B. 0,448.

C. 0,112.

D. 0,560.


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) có CO với H 2 bội nghịch ứng với 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm Cu
O và F e 3 O 4 nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là A. 0,448 B. 0,112 C. 0,224 D. 0,560

Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) có CO và H 2 bội phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm Cu
O với F e 3 O 4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn phù hợp rắn giảm 0,32 gam. Quý hiếm của V là

A. 0,448

B. 0,112

C. 0,224

D. 0,560


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO và H 2 bội phản ứng với cùng 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả Cu
O và F e 3 O 4 nung nóng. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Cực hiếm của V là A. 0,224 lít B. 0,560 lít C. 0,112 lít D. 0,448 lít

Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO và H 2 bội phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm Cu
O và F e 3 O 4 nung nóng. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Cực hiếm của V là

A. 0,224 lít

B. 0,560 lít

C. 0,112 lít

D. 0,448 lít


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) có CO và H 2 bội phản ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn gồm Cu
O và F e 3 O 4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn vừa lòng rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,560 lít. B. 0,224 lít. C. 0,448 lít. D. 0,112 lít. 

Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm CO cùng H 2 bội nghịch ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn có Cu
O cùng F e 3 O 4 nung nóng. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Quý hiếm của V là

A. 0,560 lít. 

B. 0,224 lít. 

C. 0,448 lít. 

D. 0,112 lít. 


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) có CO với H 2 làm phản ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm Cu
O với F e 3 O 4 nung nóng. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn vừa lòng rắn sút 2,4 gam. Quý hiếm của V là A. 4,48 B. 3,36 C. 6,72 D. 5,6

Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 bội nghịch ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm Cu
O với F e 3 O 4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hòa hợp rắn sút 2,4 gam. Quý hiếm của V là

A. 4,48

B. 3,36

C. 6,72

D. 5,6


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm CO cùng H2 bội nghịch ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn tất cả Cu
O với Fe3O4 nung nóng, sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn phù hợp rắn bớt 0,32g. Cực hiếm của V là: A. 0,224. B. 0,448. C. 0,112 D. 0,560.

Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) bao gồm CO cùng H2 bội nghịch ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có Cu
O cùng Fe3O4 nung nóng, sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hòa hợp rắn giảm 0,32g. Giá trị của V là:

A. 0,224.

B. 0,448.

C. 0,112

D. 0,560.


Cho V lít co (đktc) phản bội ứng với một lượng dư tất cả hổn hợp chát rắn bao gồm Al2O3 cùng Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448 lít B. 0,112 lít C. 0,56 lít D. 0,224 lít

Cho V lít co (đktc) phản bội ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp chát rắn tất cả Al2O3 với Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn trọng lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Quý hiếm của V là

A. 0,448 lít

B. 0,112 lít

C. 0,56 lít

D. 0,224 lít


Thổi nhàn hạ V lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) tất cả CO cùng H2 trải qua ống đựng 16,8 gam các thành phần hỗn hợp 3 oxit Cu
O, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, làm phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng nhận được m gam hóa học rắn với một tất cả hổn hợp khí nặng trĩu hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V với m A. 0,224 lít cùng 14,48 gam B. 0,672 lít cùng 18,46 gam C. 0,112 lít và 12,28 gam D. 0,448 lít và 16,48 gam

Thổi thảnh thơi V lít tất cả hổn hợp khí (đktc) bao gồm CO và H2 trải qua ống đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit Cu
O, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, bội phản ứng trả toàn. Sau làm phản ứng thu được m gam chất rắn cùng một tất cả hổn hợp khí nặng hơn khối lượng của các thành phần hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V cùng m

A. 0,224 lít với 14,48 gam

B. 0,672 lít với 18,46 gam

C. 0,112 lít cùng 12,28 gam

D. 0,448 lít và 16,48 gam


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al, Al2O3, Fe3O4, Cu
O, Fe và Cu, trong số đó oxi chiếm phần 20,4255% trọng lượng hỗn hợp. đến 6,72 lít khí teo (đktc) đi qua 35,25 gam X nung nóng, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ Y vào lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch đựng m gam muối bột (không tất cả muối NH4NO3 sinh ra) với 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí T có NO cùng N2O. Tỉ khối của T đối với H2 là 16,75. Cực hiếm của m...
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp X tất cả Al, Al2O3, Fe3O4, Cu
O, Fe với Cu, trong những số đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Mang lại 6,72 lít khí teo (đktc) đi qua 35,25 gam X nung nóng, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Phối hợp hết toàn thể Y trong lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch cất m gam muối hạt (không gồm muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí T gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của T đối với H2 là 16,75. Quý giá của m là

A. 96,25

B. 117,95

C. 80,75

D. 139,50


Xem chi tiết
Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đề thi reviews năng lực


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đề thi đánh giá năng lực


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x