Home/ Môn học/Toán/1.Cho tam giác ABC vuông trên A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ mặt đường cao AH.h) Chứng minh ABC đồng dạng HBAi) Tính độ dài những cạnh BC, AH.c) Phân giác củ

1.Cho tam giác ABC vuông trên A tất cả AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.h) Chứng minc ABC đồng dạng HBAi) Tính độ dài những cạnh BC, AH.c) Phân giác củ


1.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8centimet. Kẻ con đường cao AH.h) Chứng minh ABC đồng dạng HBAi) Tính độ lâu năm những cạnh BC, AH.c) Phân giác của góc ACB giảm AH trên E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích S của hai tam giác ACD và HCE.2.Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng bao gồm lòng là tam giác vuông, chiều cao của lăng trụ là 7cm. Độ nhiều năm nhì cạnh góc vuông của đáy là 3centimet với 4cm.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a có ab=6cm ac=8cm


*

$ extBài 1 :$

$ exth.Xét ΔABC với ΔHBA tất cả :$

$widehatBAC=widehatBHA=90^o$

$widehatABC : chung$

$⇒ΔABCsyên ổn ΔHBA (g.g)$

$ exti.Áp dụng định lý Pitago vào ΔABC :$

$⇒BC=sqrtAB^2+AC^2=sqrt6^2+8^2=sqrt100=10cm$

$ΔABCslặng ΔHBA $

$⇒dfracACAH=dfracBCAB$

$⇒AH=dfracAC.ABBC=dfrac8.610=4,8cm$

$ extc.Áp dụng định lý Pitago vào ΔACH$

$⇒HC=sqrtAC^2-AH^2=sqrt8^2-4,8^2=sqrt40,96=6,4cm$

$ extXét ΔACD với ΔHCE bao gồm :$

$widehatCAD=widehatCHE=90^o$

$widehatACD=widehatHCE$

$⇒ΔACDslặng ΔHCE (g.g)$

$⇒dfracS_ΔACDS_ΔHCE=igg (dfracACHCigg)^2=igg(dfrac86,4 igg)^2=dfrac2516$

$ extBài 2 :$

$ extThể tích hình lăng trụ đứng tam giác là :$

$V=dfrac12.3.4.7=42(cm^3)$


*

hiennhi
0
Reply

1.

Xem thêm: Tìm Hiểu Lệnh Chmod 777 Là Gì, Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Chmod Chuẩn Xác

h)Xét ΔABC cùng ΔHBA, gồm :

Góc BAH = BHA = 90 độ

Góc B chung

⇒ ΔABC đồng dạng ΔHBA(g.g)

i)Ta có: BC²=AB² + AC²

⇔ BC² = 100

⇔ BC = 10 (cm)

Vì ΔABC đồng dạng ΔHBA (chứng tỏ trên)

⇒ AC/HA = BC/AB

xuất xắc AH=AB.AC/BC=6.8/10=4,8(cm)

c)Ta bao gồm : HC=√AC²-AH²=6,4

Xét ΔADC với ΔHEC, bao gồm :

Góc DAC=EHC=90 độ

Góc ACD = DCB (CD là phân giác góc ACB)

⇒ ΔADC đồng dạng ΔHEC(g.g)

⇒ S(ADC)/S(HEC)=(AC/HC)²=(8/6,4)²=25/16

2.

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác là:

V = S.h = 1/2 .3.4.7 = 42(cm³)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Kennedy
*

About Kennedy
Đặt Câu Hỏi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *