Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Có Ab = 6Cm Ac = 8Cm

*

Chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt kỹ thuật tự nhiên
Tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt công nghệ tự nhiên
*
 

Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB = 6cm, AC = 8cm, đường cao AH.

Bạn đang xem: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Có Ab = 6Cm Ac = 8Cm

a) Tính BC

b) chứng tỏ tam giác ABC đồng dạng với tam giác

c) chứng minh AB2 = BH.BC. Tính BH, HC

d) Vẽ phân giác AD của góc A (D∈ BC). Tính DB

 
*
 
*
 

a. áp dụng định lý py-ta-go vào tam giác ABC, ta có:

AB2+AC2=BC2

62+82= BC2

36+64= BC2

BC2=100

BC= 10 (cm)

b. Bạn thiếu đề rồi ạ.


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

cho tam giác ABC vuông sinh sống A , tất cả AB=6cm, AC=8cm. Vẽ đường cao AH

a, tính BC

b, triệu chứng minhΔABC đồng dạng vớiΔAHB

c, minh chứng AB2=BH.BC. Tính BH, HC

d, vẽ phân giác AD của góc A(Dϵ BC) tính DB

mn giúp vs ạ =)))

 

a: BC=10cm

b: XétΔCAB vuông tại A vàΔAHB vuông tại H có

\(\widehatCBA\)chung

Do đó:ΔCAB\(\sim\)ΔAHB

c: Ta có:ΔCAB\(\sim\)ΔAHB

nên AC/HA=AB/HB=CB/AB

hay\(AB^2=BH\cdot BC\)

BH=3,6cm

=>CH=6,4cm

 

Cho tam giác ABC vuông A , bao gồm AB=6cm , AC=8cm . Vẽ mặt đường cao AH.

a, Tính BC

b,CM: Tam giác ABC ~ Tam giác AHB

c,CM:\(AB^2=BH\cdot BC\).Tính BH,HC

d,Vẽ phân giác AD của góc A (D ở trong BC) Tính DB

 

\(a,BC=\sqrtAB^2+AC^2=10\left(cm\right)\left(pytago\right)\)

\(b,\)Vì\(\widehatBAC=\widehatAHB\left(=90\right);\widehatABC.chung\)

\(\Rightarrow\Delta ABC\sim\Delta HBA\left(g.g\right)\)

\(c,\Delta ABC\sim\Delta HBA\left(cm.trên\right)\\\Rightarrow\dfracABHB=\dfracBCAB\Rightarrow AB^2=BH\cdot BC\)

\(d,\)Vì AD là p/g góc A

\(\Rightarrow\dfracBDDC=\dfracABAC=\dfrac34\\ \Rightarrow DC=\dfrac43BD\)

Mà\(BD+DC=BC=10\)

\(\Rightarrow\dfrac43BD+BD=10\\\Rightarrow\dfrac73BD=10\\\Rightarrow BD=\dfrac307\left(cm\right)\)

 


Đúng(2)

Cho ABC vuông làm việc A, gồm AB = 6cm , AC = 8cm. Vẽ con đường cao AH.

a) Tính BC b) chứng tỏ ABC AHB

c) chứng minh AB2 = BH.BC. Tính BH, HC

d) Vẽ phân giác AD của góc A ( D BC).Tính DB


#Toán lớp 8
1
ღᏠᎮღᐯâ几ঔ卂几卄⁀ᶜᵘᵗᵉ

b)Chứng minh ABC AHB???


Đúng(0)
Cho ABC vuông ở A, tất cả AB = 6cm , AC = 8cm. Vẽ mặt đường cao AH.a) Tính BC b) minh chứng ABC AHBc) minh chứng AB2 = BH.BC. Tính BH, HC d) Vẽ phân giác AD của góc A ( D BC).Tính...
Đọc tiếp

Cho ABC vuông làm việc A, bao gồm AB = 6cm , AC = 8cm. Vẽ mặt đường cao AH.

a) Tính BC b) chứng minh ABC AHB

c) chứng tỏ AB2 = BH.BC. Tính BH, HC d) Vẽ phân giác AD của góc A ( D BC).Tính DB


#Toán lớp 8
4
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

a, Theo pytago tam giác ABC vuông trên A

\(BC=\sqrt36+64=10cm\)

b, Xét tam giác ABC với tam giác AHB

^BAC = ^AHB = 900

^B _ chung

Vậy tam giác BAC ~ tam giác BHA( g.g )

c, => AB / bảo hành = BC / AB => AB^2 = BH.BC

=> bh = AB^2/BC = 36/10 = 18/5 cm

=> CH = BC - bảo hành = 32/5 cm

d, Ta gồm AD là con đường pg

\(\dfracABAC=\dfracDBDC\Rightarrow\dfracDCAC=\dfracDBAB\)

Theo tc dãy tỉ số bằng nhau

\(\dfracDCAC=\dfracDBAB=\dfracDC+DBAC+AB=\dfrac1014=\dfrac57\Rightarrow DB=\dfrac57.6=\dfrac307cm\)

 


Đúng(2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a: BC=10cm

b: XétΔABC vuông trên A vàΔHBA vuông tại H có

\(\widehatB\)chung

DO đó:ΔABC\(\sim\)ΔHBA

c: XétΔABC vuông trên A tất cả AH là đường cao

nên\(AB^2=BH\cdot CB\)


Đúng(1)

cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB=8cm, AC=6cm. Đường cao AHa. Tính BCb. CMR tam giác ABC đồng dạng tam giác AHBc. CMR: AB^2=BH.HC. Tính BH, HCd. Vẽ phân giác AD của góc A(D thuộc BC) TÍnh DB


#Toán lớp 8
0

cho tam giác abc vuông làm việc a, có ab=6cm, ac=8cm, vẽ con đường cao ah

a, tính bc

b, centimet tam giác abc đồng dạng tam giác ahb

c, centimet ab^2=bh.bc. Tính bh, hc

d, vẽ phân giác ad của góc a( d trực thuộc bc). Tính db


#Toán lớp 8
3
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a) Áp dụng định lí Pytago vàoΔABC vuông trên A, ta được:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(\Leftrightarrow BC^2=6^2+8^2=100\)

hay BC=10(cm)

Vậy: BC=10cm


Đúng(1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

b) XétΔABC vuông trên A vàΔHBA vuông trên H có

\(\widehatHBA\)chung

Do đó:ΔABC\(\sim\)ΔHBA(g-g)


Đúng(0)
Bài 2: cho tam giác ABC vuông làm việc A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Vẽ con đường cao AH.a) Tính BC.b) chứng minh AB2 = BH.BCc) Tính BH; HC.Bài 3: cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB, (H BD) a) chứng minh DAHB DBCD. B) chứng tỏ AD2 = HD.DB.c) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH. Cíu oi, cíu đi gòi mang lại bắt zề nui, đi mà, cíuuuuuuuuuu...

Xem thêm: Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam, Một Đội Công Nhân Sửa Đường Trong 3 Ngày


Đọc tiếp

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông sinh sống A, gồm AB = 6cm; AC = 8cm. Vẽ đường cao AH.

a) Tính BC.

b) chứng minh AB2 = BH.BC

c) Tính BH; HC.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB, (H

*
BD)

 

a) chứng tỏ DAHB

*
DBCD.

 

b) minh chứng AD2 = HD.DB.

c) Tính độ dài đoạn trực tiếp DH. cíu oi, cíu đi gòi mang đến bắt zề nui, đi mà, cíuuuuuuuuuu ;-;


#Toán lớp 8
3
NGUYỄN♥️LINH.._.

BẠN CÓ THỂ TRA cầm cố VÌ HỎI ĐC KO

 


Đúng(2)
Linh Nguyễn

nhưng cơ mà web này để hỏi mè =)))


Đúng(2)

Cho tam giác ABC vuông tại A,AB = 6cm,AC=8cm.Vẽ đường cao AH và phân giác AD,HD thuộc BC.a)Tính DB,DCb) chứng tỏ tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác AHBc) chứng tỏ AB bình=BH.BCd)Tính BH,HCVẽ hình góp em luôn luôn với ạ .Thanks


#Toán lớp 8
4
Uyên nai lưng
Đúng(1)
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

a, Áp dụng đinh lí Pytago đến tam giác ABC vuông tại A, AH là mặt đường cao

AB^2 + AC^2 = BC^2

=> BC^2 = 36 + 64 = 100 => BC = 10 cm

Vì AD là tia phân giác ^A buộc phải ta gồm :\(\dfracABAC=\dfracBDDC\)

mà DC = BC - BD = 10 - BD

hay\(\dfrac68=\dfracBD10-BD\Rightarrow BD=\dfrac307\)cm

=> DC = 10 - BD = 10 - 30/7 = 40/7 cm

b, Xét tam giác ABC với tam giác AHB ta bao gồm :

^BAC = ^AHB = 900

^B chung

Vậy tam giác ABC ~ tam giác AHB ( g.g )

 


Đúng(0)

Cho tam giác ABC vuông sinh sống A , có AB=6cm , AC=8cm . Vẽ mặt đường cao AH. A,Tính BC b,Chứng minh AB2 =BH.BC Tính BH,HC c,Vẽ phân giác AD của góc A ( D nằm trong BC ) minh chứng H nằm giữa B và C .Gấp ạ


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a:\(BC=\sqrt6^2+8^2=10\left(cm\right)\)

b:ΔACB vuông tại A tất cả AH là con đường cao

nên AB^2=BH*BC


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt kỹ thuật tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn

 


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn đon đả ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ sản phẩm Đóng
 

a) Xét \(\Delta \)ABC với \(\Delta \)HBA bao gồm : \(\hat A = \hat H = 90^0;\widehat B\) là góc chung

Vậy \(\Delta \)ABC ~ \(\Delta \)HBA (g.g)

b)Ta gồm : \(B\hat AH = A\hat CB\) ( thuộc phụ góc ABC)

Xét \(\Delta \)ABH với \(\Delta \)ACH gồm :

\(A\hat HB = A\hat HC = 90^0;B\hat AH = A\hat CH\)(chứng minh trên)

Vậy\(\Delta \)ABH ~ \(\Delta \)ACH (g.g) .

Suy ra \(\fracAHCH = \fracHBAH\) tuyệt AH2 = HB . HC

c)BC2 =AB2 + AC2 62 + 82 = 100 ; BC = 10 (cm)

\(\Delta ABC~\Delta HBA\). Suy ra\(\fracACHA = \fracBCAB\) hay\(HA = \fracAB.ACBC = \frac6.810 = 4,8\) (cm)


Hãy cân nhắc và trả lời câu hỏi trước khi xemlienminh360.net cung cấp đáp án và lời giải
ANYMIND360

Mã câu hỏi:76999

Loại bài:Bài tập

Chủ đề :

Môn học:Toán Học

 

Câu hỏi này nằm trong đề thi trắc nghiệm bên dưới đây, nhấp chuột Bắt đầu thi để triển khai toàn bài

 
*
 

 

CÂU HỎI KHÁC


ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ANYMIND360
ZUNIA9

13">

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8


Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập Toán 8 Chương 4

Ôn tập Hình học tập 8 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 8


Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 8

Soạn bài bác Thuế máu

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 8


Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài bác Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới review 4

Unit 16 Lớp 8 Inventions

Đề thi HK2 môn tiếng Anh 8


Vật lý 8

Lý thuyết đồ vật lý 8

Giải bài bác tập SGK đồ vật Lý 8

Trắc nghiệm trang bị lý 8

Ôn tập vật Lý 8 Chương 2

Đề thi HK2 môn đồ dùng Lý 8


Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Ôn tập chất hóa học 8 Chương 6

Đề thi HK2 môn Hóa 8


Sinh học tập 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài xích tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh học tập 8 Chương 11

Đề thi HK2 môn Sinh 8


Lịch sử 8

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 8

Giải bài bác tập SGK lịch sử 8

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 8

Lịch Sử 8 Chương 2 lịch sử dân tộc VN

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 8


Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài bác tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Địa lý trường đoản cú nhiên

Đề thi HK2 môn Địa lý 8


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 học kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 8


Công nghệ 8

Lý thuyết technology 8

Giải bài bác tập SGK công nghệ 8

Trắc nghiệm technology 8

Công nghệ 8 Chương 8

Đề thi HK2 môn technology 8


Tin học tập 8

Lý thuyết Tin học tập 8

Giải bài xích tập SGK Tin học tập 8

Trắc nghiệm Tin học tập 8

Tin học tập 8 HK2

Đề thi HK2 môn Tin học tập 8


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 8

Đề thi thân HK2 lớp 8

Đề thi HK1 lớp 8

Đề thi HK2 lớp 8

Đề cương cứng HK2 lớp 8

5 bài bác văn mẫu hay về bài xích thơ nhớ rừng

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 15

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 16

Video Toán nâng cao lớp 8- HK Hè

Video Toán nâng cấp lớp 8- HK1

Video Toán nâng cao lớp 8- HK2

 
*
 

Kết nối với bọn chúng tôi

 

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*
 

Thứ 2 - máy 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

xemlienminh360.net.vn

 

Thỏa thuận sử dụng

 

Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.