Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác vuông ABC vuông trên A bao gồm AB=6cm,AC=8centimet. Kẻ đường cao AH.a) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác HBAb) Chứng minh: AB²=HB.HCc) Tính độ lâu năm những cạnh BC, AHd) Phân giác của góc ABC giảm AH tại E, cắt AB trên D. Tính tỉ số diện tích S của nhị tam giác ACD và HCE


*

A B C 6 8 H E D

a, Xét tam giác ABC với tam giác HBA ta bao gồm :

^BAC = ^AHB= 900

^B _ chung

Vậy tam giác ABC ~ tam giác HBA ( g.g )

c, tam giác ABC vuông trên A, có con đường cao AH

Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ABC vuông tại A

(AB^2+AC^2=BC^2Rightarrow BC^2=36+64=100Rightarrow BC=10)cm

Ta bao gồm :(dfracACAH=dfracBCAB)( cặp tỉ số đồng dạng ý a )

(Rightarrowdfrac8AH=dfrac106Rightarrow AH=dfrac4810=dfrac245)cm

d, nên là giảm AC nhé, xem xét lại đề nhé bạn


*

Cho TAm Giác ABC vuông tại A , AB =6cm , AC = 8cm .Đường cao AH

a) Chứng minhΔABC∞ΔHBA

b) Tính cạnh BC cùng AH

c) Tính tỉ số diện tích củaΔHAB vàΔHAC

d) Đường phân giác AD .TÍnh BD,CD với tỉ số diện tích S củaΔABC vàΔACD


a, XétΔABC cùng ΔHBA có:

∠BAC phổ biến, ∠BHA=∠BAC (=90o)

=>ΔABC ∼ΔHBA (g.g)

b, Áp dụng đ/l Pitago vào△ABC ta có:

BC2=AB2+AC2=> BC=√(62+82)=10 (cm)

Ta có: SABC=(dfrac12)AB.AC=(dfrac12)AH.BC

=> 6.8=AH.10 => AH=4,8 (cm)

c, Xét△HAB và△HCAcó:

∠BHA=∠CHA (=90o),∠ABC=∠HAC (thuộc phụ∠BCA)

=>△HAB ∼△HCA (g.g)

=>(dfracABAC=dfrac ext△HAB ext△HCA)=(dfrac68)=(dfrac34)

d, AD là mặt đường p/g của△ABC =>(dfracABBD=dfracACDC)=(dfracAB+ACBD+DC=dfrac1410=dfrac75)

=>(dfracABBD=dfrac75)=>(dfrac6BD=dfrac75)=> BD=(dfrac307)(cm)

=>(dfracACDC)(=dfrac75)=>(dfrac8DC=dfrac75)=> DC=(dfrac407)(cm)


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB = 6cm; AC = 8centimet. Kẻ con đường cao AH.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a có ab=6cm ac=8cm đường cao ah

a) Chứng minh: ΔABC ~ ΔHBA

b) Chứng minh: AH2 = HB.HC

c) Tính độ nhiều năm những cạnh BC, AH


Lớp 8 Toán thù Ôn tập thời điểm cuối năm phần hình học tập
2
0
Gửi Hủy

Hình vẽ:

A B C H 8 6

Giải:

a) Xét tam giác ABC và tam giác HBA, có:

(widehatB) chung

(widehatA=widehatH=90^0left(gt ight))

(RightarrowDelta ABCsimDelta HBAleft(g.g ight)) (*)

b) Xét tam giác ABC với tam giác HAC, có:

(widehatC) chung

(widehatA=widehatH=90^0left(gt ight))

(RightarrowDelta ABCsimDelta HACleft(g.g ight)) (**)

Từ (*) cùng (**) => (RightarrowDelta HBAsimDelta HAC)

(LeftrightarrowdfracAHHC=dfracHBAH)

(Leftrightarrow AH^2=HB.HC)

c) Áp dụng định lý Pitago vào tam giác ABC, có:

(BC^2=AB^2+AC^2)

(Leftrightarrow BC=sqrtAB^2+AC^2)

(Leftrightarrow BC=sqrt6^2+8^2)

(Leftrightarrow BC=sqrt100=10left(cm ight))

Ta có: (Delta ABCsimDelta HBA) (câu a)

(LeftrightarrowdfracACAH=dfracBCAB)

(Leftrightarrowdfrac8AH=dfrac106)

(Leftrightarrow10AH=8.6)

(Leftrightarrow AH=dfrac8.610=4,8left(cm ight))

Vậy ...


Đúng 1

Bình luận (2)

​â)xét tam giác abc với tam giác hba có:

góc b chung

​góc bha= góc abc=90 độ

suy ra ta gồm tam giác abc đồng dạng tam giác hba(g.g) 1

b)xét tam giác hca với tam giác acb có

góc bca chung

goc bac=góc ahc=90 độ

suy ra tam giác hca đồng dạng cùng với tam giác acb(g.g) 2

từ là 1 với 2 suy ra ta gồm tam giác hba đồng dạng với tam giáchac ta teo ah^2=hb.hc

c)xét tam giác abc bao gồm góc a=90 độ ta có bc^2=ab^2+ac^2(định lí py ta go)

bc=10cm

Sabc=1/2ah.bc

Sabc=1/2ab.ac ta bao gồm ah=ab.ac/bc=4.8cm


Đúng 0
Bình luận (1)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ con đường cao AH.Chứng minh: AH2= HB.HC.


Lớp 8 Toán thù
3
0
Gửi Hủy

Xét(Delta HBA)vuông tại(H,Delta ABC)vuông tại(A:)

(widehatABH:Chung)

(widehatBAC=widehatBHA=90^o)

(RightarrowDelta HBAsimDelta ABCleft(g.g ight))

(RightarrowdfracAHHB=dfracHCHA)

(Rightarrow AH^2=HB.HC)


Đúng 1

Bình luận (1)

Lời giải:

Xét tam giác $HBA$ cùng $HAC$ có:

$widehatBHA=widehatAHC=90^0$

$widehatHBA=widehatHAC$ (cùng phú cùng với $widehatBAH$)

$Rightarrow riangle HBAslặng riangle HAC$ (g.g)

$Rightarrow fracHBHA=fracHAHC$

$Rightarrow HA^2=HB.HC$


Đúng 1
Bình luận (0)

Hình vẽ:

*


Đúng 1
Bình luận (0)

cho tam giác ABC vuông tại aCÓ ab=6cm AC=8cm Kẻ con đường cao AH

a) chứng tỏ AH^2=HB.HC

b) Tính cạnh BC, AH


Lớp 8 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

tam gíácaBH đồng dạng cùng với cah

đề xuất bh/ah=ah/hc

cần ah^2=bh*ch

bc=10 theo cách tính diện tích S ra ah=4,8

theo phần a thì tính được tích Bảo hành cùng ch

các bạn lại hiểu rằng torng của chúng bởi bc

trường đoản cú đó tính ra


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm. Kẻ mặt đường cao AH.

Xem thêm: Hình Thẻ Tiếng Anh Là Gì ?

a) Chứng minc tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác HBA

b) Chứng minh:(AH^2)=HB.HC

c) Tính độ dài những cạnh BC, AH

d) Phân giác của góc ABC cắt AH tại E, cắt AB trên D. Tính tỉ số diện tích S của nhị tam giác ACD và HCE

( Vẽ hình nữa nha)


Lớp 8 Tân oán
4
1
Gửi Hủy

a)

Xét(Delta ABC)với (Delta HBA)có:

(widehatA=widehatH=90^o)

(widehatB)là góc chung

(RightarrowDelta ABC)đồng dạng với (Delta HBA)

(RightarrowĐpcm)


Đúng 0

Bình luận (0)

b)

Xét(Delta ABC)và (Delta HAC)có:

(widehatA=widehatH=90^o)

(widehatC)là góc chung

(RightarrowDelta ABC)đồng dạng cùng với (Delta HAC)

(RightarrowDelta HBA)đồng dạng với(Delta HAC)(bắc cầu)

Vì(Delta HBA)đồng dạng với(Delta HAC)

(RightarrowfracAHHC=fracHBAHRightarrow AH^2=HB.HCRightarrowđpcm)


Đúng 0
Bình luận (0)

c)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông, ta có:

(BC^2=AB^2+AC^2)

(=6^2+8^2=100)

(Rightarrow BC=sqrt100=10left(cm ight))

Vì(Delta ABC)đồng dạng với (Delta HBA)

(RightarrowfracACAH=fracBCABRightarrow AH=fracAB.ACBC=frac6.810=4,8left(cm ight))

Vậy(BC=10left(cm ight);AH=4,8left(cm ight))


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông trên A , AB = 6cm , AC = 8cm . Vẽ mặt đường cao AH

a, Chứng minh tam giác AHB đồng dạng cùng với tam giác CAB

b, Chứng minch :AH2= HB.HC và tính độ lâu năm AH với HB

c, Phân giác của góc Ngân Hàng Á Châu ACB giảm AH trên E cùng cắt AB tại D . Tính tỉ số diện tích của tam giác ACD cùng tam giác HCE

d, Lấy điểm K bất kể trên AC ( K không giống A với C ) . Kẻ đường vuông góc với HKcắt AB trên G . Chứng minch : góc BAH = góc GKH

Mng góp chii bài xích này vớii ạ . Chii camon :33333


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần hình học tập
1
0
Gửi Hủy

a) XétΔAHB vuông trên H vàΔCAB vuông tại A có

(widehatABH)chung

Do đó:ΔAHB(sim)ΔCAB(g-g)

b) XétΔAHB vuông tại H vàΔCHA vuông tại H có

(widehatBAH=widehatACHleft(=90^0-widehatABH ight))

Do đó:ΔAHB(sim)ΔCHA(g-g)

Suy ra:(dfracHAHC=dfracHBHA)

hay(AH^2=HBcdot HC)

Áp dụng định lí Pytago vàoΔABC vuông tại A, ta được:

(BC^2=AB^2+AC^2)

(Leftrightarrow BC^2=6^2+8^2=100)

xuất xắc BC=10(cm)

Ta có:ΔAHB(sim)ΔCAB(cmt)

nên(dfracAHCA=dfracHBAB=dfracABCB)

(LeftrightarrowdfracAH8=dfracHB6=dfrac610=dfrac35)

Suy ra: AH=4,8cm; HB=3,6cm


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AB = 6centimet, AC= 8 cm. Kẻ con đường cao AH.

a) Chứng minh: tam giác ABC cùng tam giác HBA đồng dạng

b) Chứng minh AH^2=HB.HC

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH

d) Phân giác của góc ABC cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích S của nhì tam giác ACD và HCE


Lớp 8 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

Hình thì chúng ta từ bỏ vẽ nha

a)Xét tam giác ABC và tam giá chỉ HBA, có:

Góc B chung

Góc BAC = góc BHA

--> Tam giác ABC ~ Tam giác HBA

b)Xét tam giác AHB cùng tam giác HCA, có

Góc A - góc H

Góc ABH = Góc AHC

-->tam giác AHB ~ tam giác AHC

-->AH/HB = HC/AH

-->AH.AH = HB.HC

-->AH^2=HB.HC(đpcm)

c)

+) Áp dụng định lý PTG vào tam giác vuông ABC, gồm :

BC^2=AB^2 + AC^2

6^2 + 8^2 = 100

--> BC = 10(cm)

+)Vì tam giác ABC ~ Tam giác HBA :

AB/HB = BC/BA = AC/HA

-)AB/HB = BC/BA

= 6/HB =10/6

--> HB = 6.6/10

-->HB = 3,6(cm)

-)BC/BA =AC/HA

=10/6 = 8/HA

--> HA = 6.8/10

--> HA = 4,8 (cm)

d) tính tỉ số diện tích thì các bạn ghi tỉ số đồng dạng ra rồi bình phương thơm tỉ số đó lên

là đc tỉ số đồng dạng ạ


Đúng 1

Bình luận (0)

xét tam giác ABC tất cả BC2=ab2 + ac2

chũm số BC2=62+82

BC2=36+64=100

BC=10(cm)

sót lại mình ko bịt,xin lỗi


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB=6cm,AC=8centimet. Kẻ mặt đường cao AH vuông góc cùng với BC (H thuộc BC). a) Tính độ lâu năm BC. b) Tia phản giác góc HAC cắt cạnh BC tại D. Qua D kẻ DK vuông góc cùng với AC (K nằm trong AC). Chứng minh: tam giác AHD = tam giác AKD. c) Chứng minh: tam giác BAD cân. d) Tia phân giác góc BAH giảm cạnh BC tại E. Chứng minh: AB+AC=BC+DE.


Lớp 7 Toán thù Chương III : Quan hệ thân các nguyên tố vào tam giá...
2
0
Gửi Hủy

a) Áp dụng định lí Pytago vàoΔABC vuông tại A, ta được:

(BC^2=AB^2+AC^2)

(Leftrightarrow BC^2=6^2+8^2=100)

giỏi BC=10(cm)

Vậy: BC=10cm

b) XétΔAHD vuông tại H vàΔAKD vuông trên K có

AD chung

(widehatHAD=widehatKAD)(AD là tia phân giác của(widehatHAK))

Do đó:ΔAHD=ΔAKD(cạnh huyền-góc nhọn)


Đúng 3

Bình luận (0)

c) Ta có:ΔADH vuông trên H(gt)

nên(widehatHDA+widehatHAD=90^0)(nhị góc nhọn phụ nhau)

hay(widehatBDA+widehatHAD=90^0)(2)

Ta có:(widehatBAD+widehatCAD=widehatBAC)(tia AD nằm giữa nhì tia AB,AC)

nên(widehatBAD+widehatKAD=90^0)(3)

Từ (2) và (3) suy ra(widehatBDA=widehatBAD)

XétΔBAD có(widehatBDA=widehatBAD)(cmt)

nênΔBAD cân nặng trên B(Định lí hòn đảo của tam giác cân)


Đúng 2
Bình luận (1)

Cho tam giác ABC vuông trên A ; AB=6cm ; AC=8centimet kẻ đường cao AH ,H trực thuộc BC với con đường phân giác AD.

Chứng minc AH2= BH.HB

tính:

BC,AH,HB,HC

c, Tính diện tích tam giác ADC


Lớp 8 Toán thù
1
1
Gửi Hủy

a) Sửa đề:(AH^2=BHcdot CH)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông vàoΔABC vuông tại A tất cả AH là con đường cao ứng cùng với cạnh huyền BC, ta được:

(AH^2=BHcdot CH)(đpcm)


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
xemlienminh360.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *