*

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 60

Cho tam giác ABC tất cả góc A=60 độ. Tia phân giác của góc B giảm AC sinh sống D, tia phân giác của góc C giảm AB nghỉ ngơi E. Các tia phân giác đó giảm nhau ngơi nghỉ I. Chứng minc rằng ID=IE.


*

A B C D E I F Do (widehatBAC=60^oRightarrowwidehatABC+widehatACB=180^o-60^o=120^o).Suy ra (widehatIBC+widehatICB=dfrac12left(widehatABC+widehatACB ight)=60^o).Suy ra (widehatBIC=180^o-left(widehatIBC+widehatICB ight)=120^o).Vì vậy (widehatEIB=widehatDIC=180^o-120^o=60^o).Kẻ tia phân giác IF của góc BIC (F ở trong BC). Suy ra (widehatBIF=widehatFIC=120^o:2=60^o).Xét tam giác EIB và tam giác FIB có:BI chung.(widehatEBI=widehatIBF)(widehatEIB=widehatFIB)Suy ra (Delta EIB=Delta FIBleft(g.c.g ight)).Vì vậy IE = IF.Chứng minh tương tự ta tất cả ID = IF.vì vậy ID = IE.


Đúng 1
Bình luận (1)
*

Cho tam giác ABC gồm. Tia phân giác của góc B cắt AC nghỉ ngơi D, tia phân giác của góc C cắt AB nghỉ ngơi E. Các tia phân giác đó giảm nhau sinh sống I. Chứng minch rằng ID = IE


Lớp 7Toán
0
0
GửiHủy

Cho tam giác ABC tất cả góc A = 60 độ. Các tia phân giác của góc B với góc C cắt nhau tại I, cắt AB với AC ngơi nghỉ D và E. Tia phân giác góc BIC cắt BC sống F

a) Tính góc BIC

b) Chứng minh: ID = IE = IF

c) Chứng minh: Tam giác EDF đều


Lớp 7ToánBài 8: Tính chất cha đường trung trực của tam giác
1
0
GửiHủy

a: XétΔABC có

(widehatA+widehatABC+widehatACB=180^0)

(Leftrightarrow2cdotleft(widehatIBC+widehatICB ight)=180^0-60^0=120^0)

(LeftrightarrowwidehatIBC+widehatICB=60^0)

(LeftrightarrowwidehatBIC=120^0)


Đúng 0

Bình luận (0)

tam giác ABC tất cả góc A=60 độ- tia phân giác của gócB cắt AC nghỉ ngơi D, tia phân giác của góc C cắt AB sinh hoạt E- Các tia phân giác đó cắt nhau sinh sống I. CMR: ID=IE


Lớp 7Toán
0
0
GửiHủy

Cho tam giác ABC gồm góc A =60 độ . Các tia phân giác của góc B,C giảm nhau ngơi nghỉ I cùng giảm AC, AB theo máy từ bỏ ngơi nghỉ D,E. Chứng minh rằng ID=IE


Lớp 7Toán
2
0
GửiHủy

Em tham khảo trên links này nhé.

Câu hỏi của Tan Dang - Toán lớp 7 - Học toán thù với OnlineMath


Đúng 0

Bình luận (0)

a, Trong tam giác ABC bao gồm : góc ABC + góc ACB + góc BAC = 180 độ=> góc ABC + góc Ngân Hàng Á Châu ACB =180 độ - góc BAC = 180 độ - 60 độ = 1đôi mươi độMà BD với CE lần lượt là phân giác của góc ABC ; Ngân Hàng Á Châu ACB nên1trăng tròn độ = 2.góc IBC + 2.góc ICB = 2.(góc IBC + góc ICB)=> góc IBC + góc ICB = 120 độ : 2 = 60 độTrong tam giác IBC có : góc IBC + góc ICB + góc BIC = 180 độ=> góc BIC = 180 độ - (góc IBC + góc ICB) = 180 độ - 60 độ = 1trăng tròn độ


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC tất cả A = 60 độ . tia phân giác của B giảm AC ngơi nghỉ D , tia phân giác của C giảm AB ngơi nghỉ E . Các tia phân giác kia giảm nhau làm việc I . Chứng minch rằng ID = IE


Lớp 7ToánHình học tập lớp 7
0

Xem thêm: Tri Ân Là Gì - Ý Nghĩa Của Quà Tặng Tri Ân Khách Hàng Là Gì

0
GửiHủy

Cho tam giác ABC cóA^=60o. Tia phân giác của góc B cắt AC sinh hoạt D, tia phân giác của góc C cắt AB sinh hoạt E. Các tia phân giác kia giảm nhau nghỉ ngơi I. Tính độ lâu năm ID, biết IE=2cm

A. ID=4cm

B. ID=2cm

C. ID=8cm

D. ID=3cm


Lớp 7Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC tất cả góc A bởi 60 độ. Tia phân giác của góc B giảm AC tại D. Tia phân giác của góc C giảm AB ở E , các tia phân giác giảm nhau trên I.Chứng minc : ID=IE(hộ bản thân cùng với mai mình bắt buộc nộp rồi )


Lớp 7ToánÔn tập chương Hàm số với trang bị thị
1
1
GửiHủy

Kẻ phân giác IH của(widehatBIC)

Ta có(widehatABC+widehatACB=180^0-widehatBAC=120^0)

Mà BI,CI là phân giác(widehatABC;widehatACBRightarrowwidehatIBC+widehatICB=dfrac12left(widehatABC+widehatACB ight)=60^0)

Xét tam giác IBC:(widehatBIC=180^0-left(widehatIBC+widehatICB ight)=120^0)

(RightarrowwidehatBIH=widehatCIH=dfrac12widehatBIC=60^0)

Lại có(widehatBIE=widehatDIC=180^0-widehatBIC=60^0)(kề bù)

Do đó(widehatBIH=widehatCIH=widehatBIE=widehatDIC)

(left{eginmatrixwidehatBIH=widehatBIE\BI ext chung\widehatIBE=widehatIBHendmatrix ight.RightarrowDelta BEI=Delta BHIleft(g.c.g ight)\Rightarrow EI=HIleft(1 ight)\left{eginmatrixwidehatCIH=widehatDIC\CI ext chung\widehatHIC=widehatDICendmatrix ight.RightarrowDelta CDI=Delta CHIleft(g.c.g ight)\Rightarrow DI=HIleft(2 ight)\left(1 ight)left(2 ight)Rightarrow IE=ID)


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC tất cả góc A=60. Các tia phân giác của các góc B,C cắt nhau ngơi nghỉ I cùng giảm AC,AB theo vật dụng từ bỏ ở D,E. Chứng minc rằng ID=IE

Hướng dẫn Kẻ tia phân giác của góc BIC

Giải góp mình mới


Lớp 7Toán
2
0
GửiHủy

ai tick mang lại 190 thì mik tiông chồng cho cả đời


Đúng 0

Bình luận (0)

32 thui


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC gồm góc BAC=60 độ. Các tia phân giác của những góc B,C cắt nhau sống I cùng giảm AC,AB theo sản phẩm công nghệ từ bỏ ngơi nghỉ D,E. Chứng minh rằng ID=IE


Lớp 7Toán
2
0
GửiHủy

Vẽ hình :


Đúng 0

Bình luận (0)

a, Trong tam giác ABC tất cả : góc ABC + góc ACB + góc BAC = 180 độ=> góc ABC + góc ACB =180 độ - góc BAC = 180 độ - 60 độ = 1đôi mươi độMà BD cùng CE lần lượt là phân giác của góc ABC ; ACB nên1đôi mươi độ = 2.góc IBC + 2.góc ICB = 2.(góc IBC + góc ICB)=> góc IBC + góc ICB = 1đôi mươi độ : 2 = 60 độTrong tam giác IBC bao gồm : góc IBC + góc ICB + góc BIC = 180 độ=> góc BIC = 180 độ - (góc IBC + góc ICB) = 180 độ - 60 độ = 1đôi mươi độ


Đúng 0

Bình luận (0)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *