Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác ABC gồm góc A =90 độ với AB=AC. Call K là trung điểm của BC

a) C/m: tam giác AKB= tam giác AKC cùng AK vuông góc BC

b) Từ C vẽ đường vuông góc cùng với BC giảm đường trực tiếp AB tại E. C/m: EC song tuy nhiên AK

c)Tam giác BCE là tam giác gì? Tính góc BEC


*

A B C E K

a) Xét (Delta AKB) với (Delta AKC) , bao gồm :

AK là cạnh chung

AB = AC ( gt )

BK = KC ( K là trung điểm của BC )

=> (Delta AKB=Delta AKCleft(cgc ight))

Ta gồm :

+ Góc AKB = AKC ( (Delta AKB=Delta AKC) )

Mà góc AKB + AKC = 1800 ( 2 góc kề bù )

=> AKB = AKC= (frac180^02)= 900

Vậy AK (perp BC)

b)

Ta bao gồm :

AK (perp BC) ( Theo câu a )

EC (perp BC) ( gt )

=> EC // AK

c) Tam giác BCE là tam giác vuông

GÓC BEC = 500


*

a)xét tam giác AKB với tam giác AKC bao gồm

Ak là cạnh chung

KB=KC ( K là trung điểm)

AB=AC

=>tam giác AKB=tam giác AKC (c.c.c)


mik giải phần c nha mn

*

Ta bao gồm : ABC=ACB(Do △ABK=△ACK)

Suy ra:ABK=ACK=(frac180^0-A2)=(frac180^0-90^02)=(45^0)

Lại gồm :BCA+ACE=BCE

Hay(45^0) +ACE=90(^0)

ACE=90(^0)-(45^0)

ACE=(45^0)

Aps dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác vào tam giác ACE,ta có

CAE+ACE+AEC=180(^0)

Hay 90(^0)+(45^0)+ACE=180(^0)

⇒ ACE=45(^0)

Vậy ACE=45(^0)

Nhớ tích mang lại mik nha,mơn

*
❄❄


Ta có : (Delta ABC)vuông trên (A), (A=90), (AB)vuông góc(AC)

Xét (Delta ABK)với (Delta AKC) , ta bao gồm :

Góc (B=)góc C

(BK=KC)

(AB=AC)

suy ra (Rightarrow)(Delta ABK=Delta AKC)

(left(c.g.c ight))

nhưng mà (A=90)

suy ra(AK) vuông góc (KC)


Cho tam giác ABC phần lớn trên cạnh BC rước điểm Ebất cứ đường trực tiếp vuông góc với ACkẻ trường đoản cú E cắt con đường trực tiếp vuông góc cùng với AB kẻ trường đoản cú B tại D đem trung điểm K của đoạn EC trên tia đối của tia KD đem điểm F làm thế nào để cho KD=FK

Từ E kẻ đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với AB giảm AC tại M điện thoại tư vấn G là tọng trung tâm của tam giác CME cùng I là trung điểm của đoạn MB tính góc AIG

 


Cho tam giác ABC có AB

Cho tam giác ABC, các con đường phân giác của những góc không tính tại B với C cắt nhau sinh sống E. hotline G, H, K theo sản phẩm từ là chân những con đường vuông góc kẻ từ bỏ E mang đến những mặt đường thẳng BC, AB, AC.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a = 90 độ, bd là tia phân giác góc b kẻ de vuông góc bc tại e

a) Có thừa nhận xét gì về độ nhiều năm EH, EG, EK ?

b) Chứng minch AE là tia phân giác góc BAC.

c) Đường phân giác của góc quanh đó tại A của tam giác ABC cắt các mặt đường trực tiếp BE, CE trên D cùng F. Chứng minch EA vuông góc với DF.

d) Các đường trực tiếp EA, FB, DC là những đường gì trong tam giác DEF ?


Cho tam giác ABC gồm nhị đỉnh B, C thắt chặt và cố định BC = 2a cùng đỉnh A biến hóa. Qua B dựng mặt đường trực tiếp d vuông góc với BC, d cắt mặt đường trung tuyến đường AI của tam giác ABC trên K. điện thoại tư vấn H là trực trung tâm của tam giác ABC, biết rằng IH tuy nhiên song với KC. Tìm quỹ tích điểm A là

A. Đường trực tiếp x+2y+4a=0

*

*

D. Parabôn y=2ax2


mang lại tam giác ABC ( góc BAC= 90 độ ) , AH vuông góc với BC.hotline E cùng F theo lần lượt là các điểm đối xứng của H qua AB;AC . con đường thẳng EF cắt B;C theo lần lượt tại M và N .

CMR : a) AE=AF

B) HA là phân giác của góc MHN

c) Chung minh : CM tuy nhiên tuy vậy với EH


Cho tam giác ABC, những con đường phân giác của những góc ngoại trừ tại B và C cắt nhau nghỉ ngơi E. hotline G, H, K theo thứ từ bỏ là chân những mặt đường vuông góc kẻ trường đoản cú E cho những đường trực tiếp BC, AB, AC.

Xem thêm:

a) Có nhấn xét gì về độ dài EH, EG, EK ?

b) Chứng minc AE là tia phân giác góc BAC.

c) Đường phân giác của góc bên cạnh trên A của tam giác ABC cắt những con đường thẳng BE, CE trên D và F. Chứng minch EA vuông góc cùng với DF.

d) Các đường trực tiếp EA, FB, DC là những đường gì trong tam giác DEF ?


+ mang đến tam giác ABC. đem 1 điều E bên trên cạnh BC kẻ EC // AB , EM // AC .(D thuộc AC,M thuộc AB).

CMR : 2 đoạn trực tiếp AE và MD giảm nhau trên trung điểm của từng đường

+ mang lại tam giác ABC có goc A = 120". BN cùng CM theo thứ tự là những tia phân giác của góc B với góc C .

chứng tỏ rằng :BM+CN

+ mang đến tam giác ABC. rước 1 điểm E bên trên cạnh BC kẻ EC // AB , EM // AC .( D thuộc AC,M thuộc AB).

CMR : 2 đoạn thẳng AE cùng MD giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường

+ mang đến tam giác ABC tất cả goc A = 120". BN cùng CM lần lượt là những tia phân giác của góc B với góc C .

chứng minh rằng :BM+công nhân

1.Trên mp có 11 mặt đường thẳng đôi 1 ko song tuy nhiên C/m:có 2 mặt đường thẳng chế tạo cùng nhau 1 góc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *