Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho phân số 7/8 . Hãy tìm kiếm số a làm thế nào để cho lấy tử số của phân số sẽ đến trừ đi a với thêm a vào mẫu mã số ta được phân số new bởi 1/4


*

mang lại phân số 7/8. Hãy tra cứu số a làm sao cho khi rước tử của số đang mang lại trừ đii a với thêm a vào chủng loại số ta được một phân số mới bằng phân số 1/4


*

đến phân số 7/8. Tìm số a thế nào cho khi đem tử số của phân số đã cho trừ đi a và chủng loại số thêm vào đó a ta được một phân số bởi phân số 1/4


cho ps 15/17.Hãy tìm kiếm một số làm thế nào để cho lúc rước tử số của ps đang cho trừ đi số ấy và mang chủng loại số của ps sẽ mang đến cùng với số ấy thì được một phân số bắt đầu gồm chủng loại số cấp 3 lần tử số


Cho phân soos95/114. Hãy kiếm tìm số tự nhiên m làm thế nào để cho Lúc thêm vào cả tử và chủng loại của phân số vẫn mang lại thì ta được phân số mới bởi phân số 6/7


1)Cho phân số 54/63.Hãy tra cứu số thoải mái và tự nhiên A thế nào cho bớtA ở tử số với thêm A vào chủng loại số ta được phân số bắt đầu với rút gọn gàng phân số new ta được phân số mới là 4/5.

Bạn đang xem: Cho phân số 7/8

2)Cho phânsô234/369.Hỏi cùng đề xuất bớt sinh hoạt tử số và mẫu số từng nào đơn vị và để được phân số new với rút ít gọn gàng phân số bắt đầu ta được phân số 5/8.


Bài 1 : Tìm 2 số tự nhiên bao gồm tổng bằng4trăng tròn và ba lần số Khủng bằng bốn lần số bé dại .

Bài 2 : Tìm x :

2 + 4 + 6 + 8 + ... + (2x) = 210

Bài 3 : Cho nhị phân số 7/9 với 5/11 .Hãy search phân số a/b làm thế nào cho mang mỗi phân số vẫn trừ đi phân số a/b thì được nhị phân số mới bao gồm tỉ số là 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Redraw Là Gì, Nghĩa Của Từ Redraw, Nghĩa Của Từ Redraw Trong Tiếng Việt

Bài 4 : Ba bạn thợ làm bình thường một công việc sau 3h sẽ ngừng .Nếu người trước tiên làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong . Nếu tín đồ lắp thêm nhì làm cho 1 mình thì sau 12 tiếng đồng hồ đang ngừng .Hỏi người lắp thêm bố có tác dụng 1 mình các bước đó thì sau mấy tiếng sẽ xong xuôi ?

Bài 5: Một thửa khu đất hình tam giác tất cả đáy là 25m .Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích S sẽ tăng lên 50m2.Tính diện tích thửa đất khi không mở rộng .

Bài 6 :Cho phân số 35/37 .Hãy kiếm tìm số tự nhiên a thế nào cho lấy chủng loại số của phân số sẽ mang đến trừ đi a và không thay đổi tử số thì được phân số mới có giá trị bởi 5/6.


Lớp 6 Toán thù
1
0

mang đến phân số 7/9. Tìm số tự nhiên và thoải mái sao cholấy tử số trừđi a , mẫu mã số cùng cùng với a tađược p/s bắt đầu có giá trị bởi 1


Lớp 6 Toán
2
0

Cho phân số 15/23. Hãy kiếm tìm một số thoải mái và tự nhiên a làm sao để cho cùng a vào tử số và mẫu mã số của phân số đã cho ta được phân số bắt đầu có mức giá trị bằng 13/17.


Lớp 6 Toán
1
0

Cho phân số 1/ a . Hãy search a biết rằng ví như thêm một vào tử số , thêm 3 vào chủng loại số thì ta được phân số bởi phân số sẽ đến ?


Lớp 6 Toán
3
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *