Cho nửa mặt đường tròn (left( O ight)) , 2 lần bán kính (AB) với một dây (MN) . Kẻ (AE) cùng (BF) vuông góc cùng với (MN) lần lượt tại (E) với (F) . So sánh độ lâu năm (OE) với (OF) .

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab


Bước 1: Lấy (I) là trung điểm của (EF)

Cách 2: Sử dụng mối tương tác thân đường kính cùng dây của đường tròn nhằm hoàn thành.


*

Lấy (I) là trung điểm của (EF)

Xét tứ đọng giác (AEFB) gồm (AE, m//FB) (vị cùng vuông cùng với (EF)) nên (AEFB) là hình thang vuông tại (E;F).

Ta bao gồm (OI) là con đường vừa phải của hình thang (AEFB) cần (OI, m//,AE m//FB)( Rightarrow OI ot EF)

Hay (OI ot CD) phải (I) là trung điểm của (CD) ( quan hệ nam nữ thân dây và mặt đường kính)

Xét tam giác (OEF) bao gồm (OI) vừa là con đường cao vừa là đường trung đường đề xuất (Delta OEF) cân nặng trên (O)

Suy ra (OE = OF.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho con đường tròn $left( O ight)$ đường kính $AB$ cùng dây $CD$ không trải qua trung ương. Khẳng định làm sao sau đây là đúng?


Cho mặt đường tròn $left( O ight)$ tất cả nhị dây $AB,CD$ không đi qua trung tâm. Biết rằng khoảng cách tự chổ chính giữa mang đến nhì dây là bằng nhau. kết luận như thế nào sau đó là đúng?


“Trong một đường tròn, đường kính trải qua trung điểm một dây không trải qua trung tâm thì $ ldots $cùng với dây ấy”. Điền vào vệt $...$ cụm từ phù hợp.

Xem thêm: Trade Balance Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Cho mặt đường tròn $left( O ight)$ bao gồm nửa đường kính $R = 5,cm$. Khoảng cách tự vai trung phong mang đến dây $AB$ là $3,cm$. Tính độ dài dây $AB$.


Cho đường tròn $left( O;R ight)$tất cả hai dây $AB,CD$ đều bằng nhau với vuông góc với nhau trên $I$. Giả sử $IA = 2cm;IB = 4cm$ . Tổng khoảng cách trường đoản cú trọng điểm $O$ dây $AB,CD$ là


Cho mặt đường tròn $left( O;R ight)$bao gồm nhị dây $AB,CD$ vuông góc với nhau sống $M$. Biết$AB = 16,cm;,CD = 12,cm;,MC = 2,cm$. Khoảng giải pháp từ bỏ trung tâm $O$ mang lại dây $AB$ là


Cho con đường tròn $left( O;R ight)$ gồm hai dây $AB,CD$ vuông góc với nhau sinh hoạt $M$. Biết $AB = 14,cm;,CD = 12,cm;,MC = 2,centimet.$ Bán kính $R$ cùng khoảng cách tự trọng tâm $O$ mang đến dây $CD$ lần lượt là


Cho nửa đường tròn $left( O ight)$, 2 lần bán kính $AB$ cùng một dây $CD$. Kẻ $AE$ và $BF$ vuông góc với $CD$ theo thứ tự tại $E$ với $F$ . So sánh độ nhiều năm $CE$ cùng $DF$ .


Cho mặt đường tròn $left( O ight)$, đường kính $AB$. Kẻ hai dây $AC$ và $BD$ song tuy vậy. So sánh độ lâu năm $AC$ cùng $BD$ .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *