Cho nửa mặt đường tròn $left( O ight)$, đường kính $AB$. Vẽ nửa đường tròn vai trung phong $O'$ 2 lần bán kính $AO$ (thuộc phía với nửa con đường tròn $left( O ight)$). Một cát tuyến bất kỳ qua $A$ cắt $left( O' ight);left( O ight)$ thứu tự trên $C,D$.

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn ( o ), đường kính ab


*

Xét đường tròn $left( O' ight)$ bao gồm $AO$ là 2 lần bán kính và $C in left( O' ight)$ buộc phải $widehat ACO = 90^circ Rightarrow AD ot CO$

Xét đường tròn $left( O ight)$ bao gồm $OA = OD Rightarrow Delta OAD$ cân trên $O$ gồm $OC$ là đường cao phải $OC$ cũng chính là con đường trung tuyến tốt $C$ là trung điểm của $AD$.

Xét tam giác $AOD$ gồm $O'C$ là đường trung bình đề xuất $O'C m//OD$

Kẻ các tiếp tuyến $Cx;Dy$ với các nửa đường tròn ta gồm $Cx ot O'C;Dy ot OD$ nhưng $O'C m//OD$ yêu cầu $Cx m//Dy$

Do kia giải pháp A, B, C đúng.


Đáp án nên chọn là: d


Câu 8737 Vận dụng

Nếu $BC$ là tiếp tuyến đường của nửa con đường tròn $left( O' ight)$ thì tính $BC$ theo $R$ (với $OA = R$)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải


Sử dụng định lý Pytago


Vị trí tương đối của hai đường tròn --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV xemlienminh360.net


*

Ta gồm $OB = R;OO' = dfracR2 Rightarrow O'B = dfrac3R2$;$O'C = dfracR2$

Theo định lý Pytago ta bao gồm $BC = sqrt O'B^2 - O'C^2 = sqrt dfrac9R^24 - dfracR^24 = sqrt 2 R$


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

bài tập có liên quan


Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nếu hai đường tròn tiếp xúc cùng nhau thì số điểm bình thường của hai đường tròn là


Cho hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ cùng với $R > r$cắt nhau trên nhì điểm phân biệt và $OO" = d$. Chọn xác định đúng?


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;8,cm ight)$ và $left( O";6cm ight)$ cắt nhau tại $A,B$ sao để cho $OA$ là tiếp tuyến đường của $left( O" ight)$. Độ lâu năm dây $AB$ là


Cho hai đường tròn (left( I;7cm ight)) và (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ giữa hai đường tròn là:


Cho mặt đường tròn $left( O ight)$ nửa đường kính $OA$ và đường tròn $left( O" ight)$ đường kính $OA$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O_1 ight)$ và $left( O_2 ight)$ xúc tiếp ngoại trừ tại $A$ và một con đường trực tiếp $d$ xúc tiếp cùng với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ theo thứ tự tại $B,C$.

Xem thêm:


Cho hai đường tròn $left( O;20cm ight)$ với $left( O";15cm ight)$ giảm nhau trên $A$ và$B$. Tính đoạn nối chổ chính giữa $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ và $O$ và $O"$ nằm thuộc phía đối với $AB$ .


Cho nửa con đường tròn $left( O ight)$, đường kính $AB$. Vẽ nửa đường tròn trọng tâm $O"$ đường kính $AO$ (cùng phía với nửa đường tròn $left( O ight)$). Một cat đường ngẫu nhiên qua $A$ giảm $left( O" ight);left( O ight)$ thứu tự tại $C,D$.


Cho hai tuyến đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ xúc tiếp ngoại trừ trên $A$. Kẻ tiếp đường tầm thường ngoài $MN$ với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. Call $P$ là vấn đề đối xứng cùng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là vấn đề đối xứng với $N$ qua $OO"$.


Cho hai tuyến đường tròn $left( O ight)$ với $left( O" ight)$ xúc tiếp kế bên tại $A$. Kẻ những đường kính $AOB;AO"C$. call $DE$ là tiếp đường tầm thường của hai đường tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. điện thoại tư vấn $M$ là giao điểm của $BD$ với $CE$. Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ với $OA = 6,cm.$


Cho hai tuyến phố tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau trên $A,B$, trong các số đó $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác minh sai?


Cho các đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc kế bên cùng nhau song một. Hai mặt đường tròn (B) cùng (C) tiếp xúc cùng nhau tại (A"). Đường tròn (left( A ight)) tiếp xúc cùng với con đường tròn (left( B ight)) và (left( C ight)) theo lần lượt trên (C") cùng (B".)


Cho hai tuyến phố tròn (O;5) với (O’;5) cắt nhau tại A với B. Biết OO’=8. Độ dài dây cung AB là


Cho đường tròn vai trung phong (O) bán kính (R = 2cm) cùng con đường tròn vai trung phong (O") bán kính (R" = 3centimet.) Biết (OO" = 6centimet.) Số tiếp con đường bình thường của hai tuyến phố tròn đang đến là:


Cho con đường thẳng xy cùng đường tròn (O; R) ko giao nhau. Điện thoại tư vấn M là một trong những điểm cầm tay trên xy. Vẽ con đường tròn 2 lần bán kính OM cắt đường tròn (O) trên A với B. Kẻ (OH ot xy) . Chọn câu đúng.


*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP. – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *