Điện áp giữa nhì đầu một quãng mạch gồm biểu thức u=U0cos2πtT. Tính từ bỏ thời t = 0 s, thì thời điểm lần vật dụng 2010 nhưng mà u=0,5U0cùng vẫn bớt là


Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện

Mạch năng lượng điện thông suốt tất cả điện trnghỉ ngơi R = 60 (Ω), cuộn dây có năng lượng điện trở thuần r = 40(Ω) bao gồm độ từ cảmL=0,4/πHvà tụ năng lượng điện có năng lượng điện dung C=1/14πmF. Mắc mạch vào nguồn điện luân phiên chiều tần số góc 100πrad/s. Tổng trnghỉ ngơi của mạch năng lượng điện là


Cho một mạch năng lượng điện mắc thông suốt có một năng lượng điện trsống R = 40(Ω), cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L=0,8/π Hvới một tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C=2.10-4/π F. Dòng năng lượng điện qua mạch tất cả biểu thức là i=3cos(100πt) (A). Điện áp hiệu dụng thân nhì đầu đoạn mạch là


Điện áp thân nhì đầu một quãng mạch có biểu thức u=U0cos2πtT. Tính trường đoản cú thời gian t = 0 s, thì thời khắc lần đồ vật 2014 nhưng mà u=0,5U0 với vẫn tăng là


Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=22cos100πt+φA, t tính bởi giây (s). Vào một thời điểm làm sao đó, i=2A cùng đã sút thì tiếp đến ít nhất là bao thọ thì i=6A?


Cho mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều tần số 50 (Hz) nối liền theo như đúng máy tự: điện trngơi nghỉ thuần 50 (Ω); cuộn dây thuần cảm tất cả độ trường đoản cú cảm π2(H) cùng tụ năng lượng điện gồm điện dung π10(mF). Tính độ lệch pha thân uRLvà uLC.


Một đèn ống sử dụng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng sủa lúc điện áp đặt vào đèn không bé dại hơn 155 V. Tỷ số giữa khoảng chừng thời gian đèn sáng và khoảng tầm thời gian đèn tắt trong một chu kỳ luân hồi là


Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u=U0cos100πt(V). Trong chu kì trang bị 3 của mẫu năng lượng điện, các thời điểm điện áp ngay tức thì u có mức giá trị bởi điện áp hiệu dụng là


Xem thêm:

Đặt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ bao gồm tụ năng lượng điện tất cả năng lượng điện dung0,1π(H) một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u=U0cos100πt(V). Nếu tại thời khắc t1 điện áp là 50 (V) thì độ mạnh cái điện trên thời gian t1+0,005s là:


Đồ thị trình diễn độ mạnh ngay thức thì của dòng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL=50Ω ở hình vẽ mặt. Viết biểu thức điện áp tức tốc thân nhì đầu cuộn cảm.


Dòng điện xoay chiều sang một đoạn mạch tất cả biểu thức i=I0cos100πt-π3A(t đo bằng giây). Thời điểm sản phẩm 2009 cường độ dòng điện lập tức i=I02 là


Một mạch năng lượng điện mắc thông suốt theo như đúng lắp thêm trường đoản cú tất cả điện trngơi nghỉ thuần R = 30 Ω, tụ điện 1 có năng lượng điện dung C1=13π(mF)với tụ điện 2 có điện dungC2=1π(mF). Điện áp thân hai đầu đoạn mạch là u=1002cos100πt V. Cường độ hiệu dụng trong mạch là


Dòng điện chạy sang một đoạn mạch bao gồm biểu thức i=4cos(120πt) A, t đo bởi giây. Tại thời điểm t1như thế nào kia, dòng năng lượng điện gồm cường độ 23(A). Đến thời gian t=t1+1240s, độ mạnh dòng năng lượng điện bằng


Đặt điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch AB theo thiết bị từ bỏ có cuộn dây thuần cảm L gồm cảm phòng 1003, điện trsống R = 100 Ωvà tụ năng lượng điện C tất cả dung kháng2003mắc tiếp nối, M là điểm giữa L với R, N là vấn đề thân của R cùng C. Kết quả như thế nào tiếp sau đây ko đúng?


Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu một đoạn mạch mắc nối liền bao gồm tụ điện bao gồm dung kháng 200Ω, điện trngơi nghỉ thuần 303Ωvới cuộn cảm gồm năng lượng điện trlàm việc 503tất cả cảm chống 280Ω. Điện áp thân nhì đầu đoạn mạch


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *