a) thay đổi con chạy của biến đổi trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi lúc đó biến chuyển trngơi nghỉ gồm năng lượng điện trsinh hoạt là bao nhiêu?

b) Phải kiểm soát và điều chỉnh phát triển thành trngơi nghỉ có điện trsống là từng nào để vôn kế chỉ 4,5V?


Công thức của mạch mắc nối tiếp: (left{ eginarraylI = I_1 = I_2\U = U_1 + U_2\R_td = R_1 + R_2endarray ight.)

Định nguyên lý Ôm: (I = dfracUR Rightarrow R = dfracUI)


Mạch bao gồm (R_b,,nt,,R)

a) Vôn kế đo hiệu điện nắm thân hai đầu năng lượng điện trlàm việc R: (U_V; = U_R; = 6V)

Ampe kế đo cường độ cái năng lượng điện toàn mạch: (I_A = I = 0,5A)

Mạch có (R_b,,nt,,R Rightarrow left{ eginarraylI_b; = I = I_R; = I_A = 0,5A\U_b; + m U_R; = U Rightarrow U_b; = U-U_R m = 6Vendarray ight.)

Điện trlàm việc của phát triển thành trsinh hoạt là: (R_b = dfracU_bI_b = dfrac60,5 = 12Omega )

b) Giá trị của R là: (R = dfracU_RI_R = dfrac60,5 = 12Omega )

 Lúc điều chỉnh biến chuyển trsinh sống nhằm vôn kế chỉ (U_V' = U_R' = 4,5V), thì độ mạnh cái điện qua biến trlàm việc bây giờ là:

(I_b' = I_R' = dfracU_R'R = dfrac4,512 = 0,375A)

Hiệu điện núm giữa nhì đầu vươn lên là trsinh sống hôm nay là:

(U_b;' = U-U_R' = 12-4,5 = 7,5V)

Giá trị của biến chuyển trở: (R_b' = dfracU_b'I_b' = dfrac7,50,375 = 20Omega )


Đáp án đề nghị lựa chọn là: c


...

Bạn đang xem: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ


bài tập gồm liên quan


Biến trsinh hoạt - Điện trngơi nghỉ sử dụng trong kinh nghiệm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Biến trngơi nghỉ là:


Hiệu điện rứa vào mạch điện có sơ vật dụng dưới được duy trì ko thay đổi. Khi di chuyển con chạy của đổi thay trsinh hoạt dần dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế đã biến hóa như thế nào?


*

Biến trlàm việc không có kí hiệu sơ trang bị làm sao dưới đây?


Câu tuyên bố như thế nào dưới đây là không đúng về thay đổi trở?


Trước khi mắc phát triển thành trsinh sống vào mạch nhằm kiểm soát và điều chỉnh cường độ chiếc năng lượng điện thì nên cần kiểm soát và điều chỉnh biến đổi trở có mức giá trị nào dưới đây?


Trên một trở nên trlàm việc có ghi (30Omega - 2,5 mA). Các số ghi này còn có ý nghĩa làm sao bên dưới đây?


Cho mạch điện nhỏng hình vẽ:


*

Đóng khóa K rồi di chuyển nhỏ chạy xe trên vươn lên là trngơi nghỉ. Đề đèn sáng sủa mạnh nhất thì đề nghị dịch rời bé chạy của thay đổi trở mang đến địa điểm nào?


Điện trnghỉ ngơi dùng vào kinh nghiệm thường sẽ có trị số:


Trong kỹ năng, ví dụ điển hình trong những mạch năng lượng điện của rađio, truyền hình, ... fan ta cần sử dụng những năng lượng điện trnghỉ ngơi tất cả kích cỡ nhỏ tuổi với các trị số khác biệt, rất có thể lên đến vài trăm megaom. Các điện trngơi nghỉ này được chế tạo bằng một tờ than giỏi lớp kim loại mỏng bao phủ kế bên một lớp giải pháp điện (thường bằng sứ). Pmùi hương án nào tiếp sau đây lý giải được do sao lớp than tốt lớp kim loại này lại tất cả năng lượng điện trsinh sống phệ.


Điện trsinh hoạt sử dụng trong kinh nghiệm được sản xuất bằng:


Một thay đổi trở con chạy tất cả điện trsinh hoạt lớn nhất là (20Omega ). Dây điện trsinh hoạt của biến chuyển trở là kim loại tổng hợp nicrom bao gồm điện trsống suất (1,1.10^ - 6Omega .m) cùng huyết diện (0,5mm^2) cùng được quấn đông đảo xung quang một lõi sứ đọng tròn 2 lần bán kính (1,5cm). Số vòng dây của biến chuyển trnghỉ ngơi này là:


Cầm có tác dụng một biến chuyển trnghỉ ngơi gồm năng lượng điện trngơi nghỉ lớn số 1 là (50Omega ) bởi dây dẫn Niken có năng lượng điện trở suất (0,4.10^ - 6Omega .m) và có máu diện (0,5mm^2). Chiều nhiều năm của dây dẫn có mức giá trị là:


Trên một phát triển thành trlàm việc nhỏ chạy bao gồm ghi (60Omega - 2 mA). Hiệu điện vắt lớn số 1 được phnghiền bỏ lên nhì đầu cuộn dây của thay đổi trsinh sống là:


Cuộn dây dẫn một thay đổi trlàm việc nhỏ chạy được gia công bằng kim loại tổng hợp niken gồm điện trlàm việc suất (0,4.10^ - 6Omega .m), gồm ngày tiết diện phần lớn là (0,6mm^2) và tất cả 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn có 2 lần bán kính 4centimet. Điện trsống lớn số 1 của biến hóa trsinh sống này là:


Cho mạch năng lượng điện gồm sơ vật nlỗi hình sau:


*

Trong đó, hiệu năng lượng điện vậy thân nhị điểm A và B được giữ ko thay đổi cùng đèn sáng sủa bình thường lúc trở thành trsinh sống có điện trnghỉ ngơi bởi 0. Câu phát biểu như thế nào sau đây là đúng?


Trong mạch năng lượng điện tất cả sơ vật dụng nlỗi sau:


*

Nguồn điện có hiệu điện nắm ko thay đổi là 12V, điện trsống mạch ngoại trừ (R = 12Omega ). Phải điều chỉnh biến trsinh hoạt tất cả năng lượng điện trở là từng nào nhằm vôn kế chỉ 3V?


Một bóng đèn có hiệu điện núm định nút 3V cùng cường độ dòng điện định nút 0,4A được mắc với cùng 1 biến trlàm việc bé chạy để áp dụng với điện áp nguồn gồm hiệu năng lượng điện nuốm không đổi 12V.

Xem thêm: Embed Code Là Gì ? 5 Lý Do Bạn Nên Chọn Embedded Software Cách Lấy Mã Nhúng Của Video


Một bóng đèn gồm hiệu năng lượng điện thay định nấc là 3V cùng khi ra sáng bình thường thì mẫu năng lượng điện qua đèn tất cả cường độ là 0,32A. Mắc đèn điện này tiếp liền với đổi thay trở rồi mắc vào hiệu điện ráng không đổi 12V. Hỏi đổi mới trsinh hoạt này phải có mức giá trị là bao nhiêu nhằm đèn rất có thể sáng bình thường?


Hiệu năng lượng điện nỗ lực U trong mạch điện tất cả sơ thứ như mẫu vẽ được duy trì không thay đổi. Khi dịch chuyển con chạy của trở nên trnghỉ ngơi tiến dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ chuyển đổi như thế nào?

*


Trong mạch năng lượng điện có sơ thiết bị vẽ ở mẫu vẽ, nguồn điện gồm hiệu năng lượng điện nỗ lực không thay đổi 12V

*

a) thay đổi con chạy của trở nên trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó trở thành trlàm việc tất cả điện trsống là bao nhiêu?

b) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến đổi trsống bao gồm năng lượng điện trlàm việc là bao nhiêu nhằm vôn kế chỉ 4,5V?


Cuộn dây của một trở nên trsinh sống bé chạy được gia công bằng hợp kim Nikêlin bao gồm năng lượng điện trsinh hoạt suất (0,40.10^ - 6Omega .m), có ngày tiết diện phần nhiều là 0,6mm2 với bao gồm 500 vòng quấn thành một tấm quanh lõi sứ đọng trụ tròn đường kính 4cm. Hiệu năng lượng điện vậy lớn số 1 được phxay bỏ lên hai đầu cuộn dây cảu biến đổi trngơi nghỉ là 67V. Hỏi đổi mới trlàm việc này chịu được mẫu điện bao gồm cường độ lớn nhất là bao nhiêu?


Trên một biến trsinh sống con chạy bao gồm ghi 50Ω – 2,5A. Biến trở được gia công bởi dây kim loại tổng hợp nicrom bao gồm năng lượng điện trsống suất 1,10.10-6Ω.m và tất cả chiều nhiều năm 50m. Tính máu diện của dây dẫn cần sử dụng để làm biến chuyển trở.


Cho mạch điện gồm R1 = 3Ω cùng vươn lên là trở R2 được mắc tuy vậy tuy nhiên nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện cố gắng không thay đổi U = 8V.

a) Biết R2 = 6Ω, tính điện trở tương tự của đoạn mạch

b) Điều chỉnh biến trở R2 nhằm độ mạnh loại năng lượng điện qua mạch là 5A. Tính quý giá điện trsinh sống của biến chuyển trngơi nghỉ tđê mê gia vào mạch Khi đó?


Một phát triển thành trsinh hoạt Rbcó mức giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc cùng với nhị năng lượng điện trở R1= 15Ω cùng R2= 10Ω thành nhị đoạn mạch bao gồm sơ đồ vật nhỏng mẫu vẽ, trong những số đó hiệu năng lượng điện thế không thay đổi U = 4,5V. Hỏi Lúc kiểm soát và điều chỉnh biến đổi trsinh sống thì cường độ loại năng lượng điện chạy qua biến chuyển trsinh hoạt R1có mức giá trị lớn nhất Imaxvới bé dại tốt nhất Iminlà bao nhiêu?

*


Cho mạch điện như hình vẽ, U ko đổi. Để đèn sáng khỏe khoắn hơn thì phải dịch chuyển bé chạy C về phía:

*


*

Cơ quan liêu công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP.. – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *