Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau Lúc các phản ứng xảy ra tất cả, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:

A. 32,50

B. đôi mươi,80

C. 29,25

D. 48,75


*

Đáp án B

Ta có:


Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho tkhô cứng sắt vào dung dịch X đến Khi các phản ứng xảy ra toàn bộ, thấy khối lượng thanh hao sắt giảm 1,8 gam cùng thấy thoát ra khí NO độc nhất. Giá trị của x là

A. 0,4

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,3


Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với năng lượng điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X (vẫn còn đó màu xanh) và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho tkhô hanh sắt vào dung dịch X đến Lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh hao sắt giảm 1,8 gam cùng thấy thoát ra khí NO nhất. Giá trị của x là

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột zn vào 500ml dung dịch fe2(so4)3 0 24m

0,4.

B.0,6.

Xem thêm: Đất Nặn Slam Là Gì - Những Lưu Ý Khi Cho Trẻ Chơi Slam

C.0,3.

D. 0,5.


Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho tổng hợp Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau Khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của sắt trong X là:

A. 58,52%

B. 51,85%

C. 48,15%

D. 41,48%


Nhúng một đinc sắt vào 150ml dung dịch CuSO4. Sau Lúc phản ứng xảy ra toàn bộ, mang đinc sắt sấy thô, thấy khối lượng tăng lên 1,2g. Vậy nồng độ ban đầu của CuSO4 là:

A. 1M

B. 2,5M

C. 2M

D. 0,5M


Nhúng một đinch sắt vào 150ml dung dịch CuSO4. Sau Lúc phản ứng xảy ra tổng hợp, đem đinh sắt sấy khô, thấy khối lượng tăng thêm 1,2g. Vậy nồng độ ban đầu của CuSO4 là:

A. 1M

B. 2,5M

C. 2M

D. 0,5M


Nhúng một đinh sắt vào 150ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra nói chung, rước đinc sắt sấy khô, thấy khối lượng tăng lên 1,2g. Vậy nồng độ ban đầu của CuSO4 là:

A. 1M

B. 2,5M

C. 2M

D. 0,5M


Nhúng một đinch sắt vào 150ml dung dịch CuSO4. Sau lúc phản ứng xảy ra tổng cộng, đem đinch sắt sấy thô, thấy khối lượng tăng thêm 1,2g. Vậy nồng độ ban đầu của CuSO4 là:

A. 1M

B. 2,5M

C. 2M

D. 0,5M


Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau Lúc các phản ứng xảy ra toàn thể thì thu đựơc mét vuông gam chất rắn X. Nếu cho mét vuông gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (đktc). Giá trị của m1 và mét vuông lần lượt là:

A. 8,10 và 5,43

B. 1,08 và 5,16

C. 0,54 và 5,16

D. 1,08 và 5,43


Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam sắt và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau Lúc các phản ứng xảy ra toàn thể, thu được dung dịch X và khí NO (phẩm vật khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *