Cho luồng khí CO dư đi qua 9,1 gam hỗn hợp CuO cùng Al2O3, nung nóng đến lúc bội phản ứng trọn vẹn thu được 8,3 gam hóa học rắn. Khối hận lượng CuO tất cả trong các thành phần hỗn hợp lúc đầu là


Bạn đang xem: Cho luồng khí co dư đi qua 9 1g hỗn hợp gồm cuo và al2o3

Al2O3 không bị khử do CO

CO + CuO $xrightarrowt^o$ Cu + CO2

x mol → x mol

=> mCuO – mCu = 9,1 – 8,3 = 0,8 => 80x – 64x = 0,8 => x = 0,05 mol

=> mCuO = 80.0,05 = 4 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Trộn đôi mươi gam bột CuO và một lượng C rồi lấy nung rét, sau một thời gian phản nghịch ứng thấy bao gồm 3,36 lkhông nhiều khí bay ra khỏi bình. Kăn năn lượng chất rắn thu được là


Cho luồng khí CO dư trải qua 9,1 gam tất cả hổn hợp CuO với Al2O3, nung nóng đến khi bội phản ứng hoàn toàn nhận được 8,3 gam chất rắn. Kăn năn lượng CuO tất cả vào hỗn hợp lúc đầu là


Khử hoàn toàn 32 gam các thành phần hỗn hợp CuO và Fe2O3bởi khí H2, thấy tạo ra 9 gam nước. Tính trọng lượng lếu hợp kim các loại thu được?


Cho V lkhông nhiều (đktc) khí H2 trải qua bột CuO đun nóng, chiếm được 32 gam Cu. Nếu cho V lít H2 trải qua bột Fe3O4 đun cho nóng thì lượng Fe nhận được là:


Để khử trọn vẹn hỗn hợp FeO cùng ZnO thành sắt kẽm kim loại bắt buộc 2,24 lít H2 sinh hoạt đktc. Nếu lấy lếu kim loại tổng hợp các loại thu được hoà tung trọn vẹn vào axit HCl thì thể tích khí H2 (đktc) chiếm được là


Cho khí CO dư trải qua 15 gam tất cả hổn hợp X gồm CuO, NiO, Fe2O3, ZnO chiếm được 11,8 gam hóa học rắn Y tất cả các sắt kẽm kim loại. Thể tích hỗn hợp Z tất cả H2SO4 1,0M cùng HCl 0,5M phải dùng để hoà chảy hết 15,0 gam tất cả hổn hợp X là


Đốt cháy ko hoàn toàn một lượng Fe đang dùng không còn 2,24 lkhông nhiều O2ở đktc, thu được các thành phần hỗn hợp A gồm các oxit sắt cùng sắt dư. Khử hoàn toàn A bởi khí CO dư, khí đi ra sau bội phản ứng được đưa vào chai nước vôi trong dư. Khối hận lượng kết tủa thu được là


Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng các thành phần hỗn hợp 2 oxit Fe3O4và CuO nung nóng đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 gam láo hợp kim một số loại. Khí thoát ra được đưa vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thấy tất cả 5 gam kết tủa White. Kân hận lượng tất cả hổn hợp 2 oxit sắt kẽm kim loại thuở đầu là:


Thổi CO dư qua m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, ZnO, PbO nóng đỏ thu được 2,32 gam sắt kẽm kim loại. Khí thoát ra cho vào trong bình nước vôi trong được 5 gam kết tủa, đun tiếp hỗn hợp lại thấy gồm thêm 10 gam kết tủa. Giá trị của m là:


Cho 4,48 lít khí CO (sinh sống đktc) nhàn đi qua ống sđọng nung rét đựng 8 gam một oxit Fe đến lúc làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Khí thu được sau bội phản ứng bao gồm tỉ khối so với hiđro bằng đôi mươi. Công thức của oxit Fe với tỷ lệ thể tích của khí CO2 vào các thành phần hỗn hợp khí sau phản ứng là:


Xem thêm: Cholesterol Bao Nhiêu Là Cao ? Mỡ Máu Bao Nhiêu Là Bình Thường, Bao Nhiêu Là Cao

Dẫn khí CO đi qua 12 gam CuO nung lạnh nhận được hóa học rắn X với khí CO2. Hấp trúc hoàn toàn khí CO2 ra đời bởi 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M thì chiếm được 23,64 gam kết tủa. Cho chất rắn X vào hỗn hợp AgNO3 dư nhận được m gam kết tủa. Tính m:


Hỗn đúng theo A gồm 0,56 gam sắt cùng 16 gam Fe2O3với x (mol) Al rồi nung nghỉ ngơi ánh sáng cao không có không gian (mang sử chỉ xảy ra sự khử Fe2O3thành Fe), sau khoản thời gian ngừng bội phản ứng được hỗn hợp D. Nếu mang đến D tung vào H2SO4loãng được V lít khí cơ mà giả dụ cho D tác dụng cùng với NaOH dư thì nhận được 0,25V lít khí. Giá trị của x là


Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp có CuO, Al2O3, MgO(nung nóng). Sau Khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chất rắn chiếm được gồm


Thổi đàng hoàng V lkhông nhiều CO (đktc) đi qua ống sứ đọng đựng 51,6 gam tất cả hổn hợp X có CuO, Al2O3 cùng Fe3O4 (tỉ lệ thành phần mol thứu tự là 1:2:1). Các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, kết thúc phản nghịch ứng chiếm được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối hận so với H2 bằng 19. Cho cục bộ lượng khí Y phản vào hỗn hợp Ca(OH)2 nhận được 30 gam kết tủa cùng hỗn hợp Z. Cho dung dịch Z bội nghịch ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 dư thấy chế tác thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:


Khử hoàn toàn 14g hỗn hợp X bao gồm CuO và một oxit Fe bởi CO nhận được 10,32g các thành phần hỗn hợp Y gồm 2 sắt kẽm kim loại. Thể tích CO (đktc) đang dùng cho quy trình trên là:


Cho ung dung khí CO trải qua ống đựng 3,2 gam CuO nung rét. Khí bay thoát ra khỏi ống được kêt nạp trọn vẹn vào nước vôi trong dư tạo ra thành 1 gam kết tủa. Chất rắn còn sót lại trong ống sđọng cho vô cốc đựng 500 ml hỗn hợp HNO3 0,16M chiếm được V1 lít khí NO và còn 1 phần sắt kẽm kim loại chưa chảy. Thêm tiếp vào cốc 760 ml hỗn hợp HCl 2/3 M, sau thời điểm làm phản ứng xong xuôi thu thêm V2 lít khí NO. Biết NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5, các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. V2 gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây


Cho khí CO qua ống sứ chứa 10 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X tất cả CuO; Fe2O3; FeO; Fe3O4 và MgO nung nóng. Sau một thời gian nhận được hỗn hợp khí Y với 8 gam rắn Z. Cho Y qua dung dịch nước vôi trong dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là


Cho hơi nước trải qua than rét đỏ, nhận được tất cả hổn hợp khí X gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn thể X qua bình đựng dung dịch nước vôi dư thu được 10 gam kết tủa. Khí không xẩy ra kêt nạp thoát ra được dẫn qua ống đựng CuO (dư) nung rét thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tbình an cỗ Y bởi hỗn hợp HNO3 (loãng, dư) nhận được 8,96 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích khí CO trong X là


Dẫn 0,55 mol các thành phần hỗn hợp X (gồm tương đối nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ nhận được 0,95 mol tất cả hổn hợp Y bao gồm CO, H2 với CO2. Cho Y phản vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4.Cho khí CO qua m gam X nung rét, sau đó 1 thời hạn nhận được hỗn hợp chất rắn Y cùng hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến lúc phản nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, tổ hợp trọn vẹn Y vào hỗn hợp H2SO4 sệt rét dư thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với hỗn hợp cất 18 gam muối bột. Giá trị của m là:


Dẫn 0,55 mol tất cả hổn hợp X (có khá nước cùng khí CO2) qua cacbon nung đỏ, nhận được 0,95 mol hỗn hợp Y có CO, H2 với CO2. Cho Y phản vào hỗn hợp chứa 0,1 mol Ba(OH)2, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Dẫn a mol tất cả hổn hợp X (gồm hơi nước cùng khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được một,8a mol các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng tất cả hổn hợp có CuO và Fe2O3 (dư, nung nóng), sau khi những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, trọng lượng chất rắn giảm 1,28 gam. Giá trị của a là


Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO gồm số mol đều nhau (nung rét ở nhiệt độ cao) chiếm được hóa học rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn sót lại hóa học rắn X. X gồm:


Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng 10g Fe2O3 nung rét.Sau một thời hạn nhận được m gam hổn phù hợp X gồm 3 oxit sắt. Cho X tác dụng hết cùng với dd HNO3 0,5M (vừa đủ) chiếm được dd Y cùng 1,12 lít NO (đktc) tốt nhất. Thể tích CO đang cần sử dụng (đktc) và quý hiếm của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *