Home/ Môn học/Toán/Cho hình thang vuông ABCD,Â=D=90 độ.Call E là điểm đối xứng C qua AD,I là giao điểm của BE cùng với AD. a,ID là tia phân giác của góc CIE b,Tia CI giảm AB ở

Bạn đang xem: Cho hình thang vuông abcd có a=d=90

Cho hình thang vuông ABCD,Â=D=90 độ.hotline E là điểm đối xứng C qua AD,I là giao điểm của BE cùng với AD. a,ID là tia phân giác của góc CIE b,Tia CI cắt AB ở


Xem thêm:

Cho hình thang vuông ABCD,Â=D=90 độ.Điện thoại tư vấn E là điểm đối xứng C qua AD,I là giao điểm của BE cùng với AD. a,ID là tia phân giác của góc CIE b,Tia CI cắt AB làm việc F.Cm:F đối xứng với B qua AD


*

quý khách tìm hiểu thêm nhaaaaa :33 bài bác này mình từng lm r

a,

Xét ΔIDE vuông tại D với ΔIDC vuông trên D có

ID : chung

DE = DC (doE là điểm đối xứng C qua AD)

=> ΔIDE = ΔIDC (2cgv)=>$widehatDIE$=$widehatDIC$( 2 góc t/ứ)Mà ID nằm giữa IE cùng IC

=> ID là pg $widehatCIE$

b, Ta có

$widehatDIE$=$widehatDIC$(cmt)DIE^" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ˆ$widehatDIE$=$widehatAIB$( 2 góc đối đỉnh)

$widehatDIE$=$widehatDIF$ ( 2 góc đối đỉnh)=>DIE^" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$widehatAIB$ = $widehatAIF$

Xét ΔAIB vuông trên A và ΔAIF vuông trên A có

AI : chung

DIE^" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$widehatAIB$ = $widehatAIF$ (cmt)=> ΔAIB = ΔAIF (g.c.g)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *