Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ gia dụng thị (left( C ight)) cùng điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) nằm trong (left( C ight)). Phương thơm trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (M) là


Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x)

Pmùi hương trình tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = f'left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đồ gia dụng thị (left( C ight)) cùng điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) ở trong (left( C ight)). Pmùi hương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trên điểm (M) là


Pmùi hương trình tiếp đường của con đường cong (left( C ight):,,y = x^3 - 2x + 3) tại điểm (Mleft( 1;2 ight)) là:


Tiếp đường của con đường cong (left( C ight):,,y = xsqrt x ) trên điểm (Mleft( 1;1 ight)) bao gồm pmùi hương trình là:


Tiếp đường của thiết bị thị hàm số (y = dfrac2x + 1x - 1) trên điểm có hoành độ bằng $2$ có thông số góc (k = ?)


Tiếp tuyến đường của thiết bị thị hàm số hàm số (y = 2x^3 + 3x^2) tại điểm có tung độ bằng $5$ có phương trình là?


Cho hàm số (y = - x^3 + 3x - 2) gồm đồ dùng thị (left( C ight)). Tiếp tuyến đường của trang bị thị (left( C ight)) trên giao điểm của (left( C ight)) cùng với trục hoành tất cả phương thơm trình:


Viết phương trình tiếp đường $d$ của vật dụng thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) tại điểm tất cả hoành độ (x_0) thỏa mãn nhu cầu (f""left( x_0 ight) = 0?)


Tiếp tuyến đường tại điểm (Mleft( 1;3 ight)) cắt trang bị thị hàm số (y = x^3 - x + 3) trên điểm đồ vật nhì khác $M$ là $N$. Tọa độ điểm $N$ là:


Tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số (y = dfracx + 2x + 1) tại giao điểm cùng với trục tung giảm trục hoành trên điểm có hoành độ là?


Xem thêm: 3 Phương Pháp Take Note Là Gì ? Tại Sao Bạn Nên Học Cách Take Notes?

Cho hàm số (y = dfracx^24 - x + 1) gồm vật dụng thị (left( C ight)). Từ điểm (Mleft( 2; - 1 ight)) rất có thể kẻ mang đến (left( C ight)) nhì tiếp con đường phân minh, nhì tiếp con đường này còn có pmùi hương trình là?


Cho hàm số (y = x^3 - 6x^2 + 9x) tất cả đồ thị (left( C ight)). Tiếp đường của (left( C ight)) tuy nhiên tuy nhiên cùng với (d:,y = 9x) tất cả phương trình là:


Gọi (left( C ight)) là đồ vật thị hàm số (y = x^4 + x). Tiếp tuyến của (left( C ight)) vuông góc với (d:,,x + 5y = 0) bao gồm pmùi hương trình là:


Số tiếp con đường của đồ vật thị hàm số (y = dfrac13x^3 - 2x^2 + 3x + 1) tuy nhiên tuy vậy với con đường thẳng (y = 8x + 2) là:


Đường trực tiếp như thế nào sau đó là tiếp đường của đồ vật thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) với bao gồm hệ số góc bé dại nhất?


Cho hàm số (y = dfracax^2 - bxx - 2) bao gồm đồ gia dụng thị (left( C ight)). Để (left( C ight)) đi qua điểm (Aleft( - 1;dfrac52 ight)) cùng tiếp đường của (left( C ight)) tại nơi bắt đầu tọa độ bao gồm thông số góc (k = - 3) thì mỗi liên hệ thân $a$ và $b$ là:


Cho hàm số (y = x^4 - 2m^2x^2 + 2m + 1) với tất cả đồ dùng thị (C_m). Tập toàn bộ những quý hiếm của tsi số m nhằm tiếp con đường của đồ dùng thị (left( C_m ight)) tại giao điểm của (left( C_m ight)) cùng với con đường trực tiếp (d:,,x = 1) tuy nhiên song cùng với con đường thẳng (y = - 12x + 4) là:


Cho đồ dùng thị hàm số $left( C ight):,,y = dfracx + 1x - 2$ cùng mặt đường trực tiếp (d:,,y = x + m). lúc mặt đường thẳng giảm thiết bị thị (left( C ight)) tại nhị điểm riêng biệt cùng tiếp tuyến với (left( C ight)) tại nhì đặc điểm này tuy nhiên tuy nhiên cùng nhau thì $m$ vẫn thuộc khoảng làm sao sau đây?


Cho hàm số (y = x^3 + 3x^2 + 1) tất cả trang bị thị (left( C ight)). hotline d là tiếp con đường của đồ thị hàm số tại điểm (Aleft( 1;5 ight)) và $B$ là giao điểm thiết bị nhị của $d$ cùng với (left( C ight)). Tính diện tích S tam giác$OAB$?


Cho hàm số (y = dfracx + 2x - 1) tất cả vật thị (left( C ight)). Điện thoại tư vấn $d$ là khoảng cách tự điểm (Aleft( 1;1 ight)) đến một tiếp con đường bất kỳ của đồ gia dụng thị (left( C ight)). Tìm quý giá lớn số 1 của $d$?


Cho hàm số (y = dfracx - 12x - 3) tất cả vật thị ((C)). Viết pmùi hương trình tiếp tuyến của ((C)) tại (M) thuộc (C) sao cho tiếp con đường kia tạo thành cùng với nhị trục tọa độ một tam giác vuông cân nặng.


Cho hàm số (y = dfracx - 21 - x) có thiết bị thị (left( C ight)) và điểm (Aleft( m;1 ight)). điện thoại tư vấn S là tập toàn bộ các quý hiếm của m để sở hữu đúng một tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trải qua A. Tính tổng bình pmùi hương các bộ phận của tập S.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *