Cho đa thức f(x) = ax2+bx + c. Trong số đó a, b, c là các hệ số nguim. Biết rằng f(x) phân chia không còn đến 3 với mọi(xin Z). Chứng minch a,b,c phân chia hết mang đến 3


*

Ta có : (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) cùng với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) và (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân tách hết mang lại 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại sở hữu : (a+b+c⋮3)

cơ mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân chia hết đến 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)

Đúng 0 Bình luận (1)
*

đó là toán thù lớp mấy vậy

Đúng 0
Bình luận (19) Các thắc mắc tương tự như

Cho đa thức f(x) = ax2+ bx + c. Trong đó a,b,c là các hệsố nguyên ổn. Biết rằng f(x) phân tách không còn cho 3 cùng với mọi(xin Z). Chứng minc rằng a, b, c phân tách hết mang đến 3.Quý khách hàng vẫn xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

Lớp 0 Toán thù 2 0

mang đến nhiều thức P(x)=a x^2+bx+c trong số ấy a,b,c là các số nguyên ổn .Biết rằng P(x) phân chia hết cho 3 với tất cả quý hiếm của x .CMR a,b,c chia hết mang lại 3

có tác dụng hộ bản thân nha

Lớp 0 Toán 1 0

Cho nhiều thức f(x) = ax2+bx + c = 0 với mọi x. Chứng minc rằng a = b= c = 0.

Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c

Giúp bản thân phương pháp trình bày cùng với !!!!!

Lớp 0 Toán thù 0 0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt đa thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá trị lớn nhất của |z|

A. max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. max⁡|z|=2 5

Lớp 0 Toán thù 1 0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 cùng f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên ổn hàm của f(x) gồm dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ lệ a : b : c

A.a : b : c = 1 : 2 : 1

C.

Xem thêm: Infographic Là Gì ? Sử Dụng Infographic Thế Nào Cho Hiệu Quả

a : b : c = 2 : 2 : 1

D.a : b : c = 1 : 2 : 2

Lớp 0 Toán 1 0

mang lại đa thức f(x)=ax2+bx+c=0 với tất cả quý hiếm của x.Chứng minc rằng a=b=c=0

(tân oán 7)

Lớp 0 Tân oán 1 0

Bài 11:a,Tìm các số nguyên ổn x làm sao cho (4x-3) chia không còn đến (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 phân tách không còn mang đến 3n+2 c,Tìm n ở trong Z,biết 3n+2 chia hết cho n-1

Lớp 0 Toán thù 1 1

Câu 1:

a) Tìm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) Tìm số nguim x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y trực thuộc Z biết 2x+124=5y

d)Tìm công dụng của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 với 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số từ nhiên

b)Cho abc phân tách hết cho 7. CMR : 2a+3b+c chia hết mang lại 7

c)Cho những số tựnhiên từ11 cho 21 được viết theo máy tựtùy ý,tiếp đến lấy cùng từng số kia với số chỉ lắp thêm từ của nó ta được một tổng. CMR: Trong các tổng thừa nhận đượckhi nào cũng đưa ra hai tổng nhưng hiệu của chúng là một trong những số phân tách hết đến 10

Câu 3:

a)Cho A=5 -52+53 -54+....- 598+599.Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)phân chia không còn đến 3 với đa số n là số từ bỏ nhiên

c)Tìm n thuộc Z để :(x - 7).(x+3) 3. CMR: P - 2014 là phù hợp số.

c)Tìm một số chẵn lớn nhất gồm 5 chữ số mà 3 chữ số đầu ( giữ nguyên cực hiếm từ trái thanh lịch phải) sản xuất thành một trong những bởi lập phương thơm đúng của một số trường đoản cú nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB tất cả độ dái là a.gọi C là vấn đề thuộc tia đối của tia AB.Điện thoại tư vấn M là trung điểm của đoạn thẳng AC,N là trung điểm của đoạn thẳng CB.Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN

b)Cho n con đường trực tiếp vào đóbất kì hai tuyến đường thẳng nào cũng cắt nhau,không có 3 đường trực tiếp như thế nào đồng quy.Biết rằng tổng cộng giao điểm là 465.Tìm n

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *