Cho Đa Thức F(X) = Ax2 +Bx + C, Cho Đa Thức F(X)= Ax2 +Bx+C

*

Cho nhiều thức f(x) = ax2 +bx + c. Trong số ấy a, b, c là các hệ số nguyên. Hiểu được f(x) chia hết mang đến 3 với mọi (xin Z). Minh chứng a,b,c phân chia hết cho 3


*

Ta có : (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) cùng với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) cùng (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân tách hết mang lại 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại có : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân tách hết đến 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)


Đúng 0
comment (2)
*

đây là toán lớp mấy vậy


Đúng 0
comment (22)
Các thắc mắc tương từ

Cho nhiều thức f(x) = ax2 + bx + c. Trong các số ấy a,b,c là các hệ số nguyên. Hiểu được f(x) phân tách hết mang lại 3 cùng với mọi (xin Z). Chứng minh rằng a, b, c phân chia hết đến 3.

Bạn đang xem: Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c


Xem cụ thể
Lớp 0 Toán
3
0

cho đa thức P(x)=a x^2+bx+c trong các số ấy a,b,c là các số nguyên .Biết rằng P(x) phân chia hết mang đến 3 với đa số giá trị của x .CMR a,b,c chia hết cho 3

làm hộ bản thân nha


Xem chi tiết
Lớp 0 Toán
1
0

Cho nhiều thức f(x) = ax2 +bx + c = 0 với đa số x. Minh chứng rằng a = b= c = 0.

Giúp mình cách trình bày với !!!!!


Xem chi tiết
Lớp 0 Toán
0
0
Cho số phức z a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt nhiều thức f ( x ) a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 ,...
Đọc tiếp

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt nhiều thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá bán trị lớn số 1 của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5


Xem chi tiết
Lớp 0 Toán
1
0

cho nhiều thức f(x)=ax2+bx+c=0 với mọi giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)


Xem cụ thể
Lớp 0 Toán
1
0
Cho hàm số f(x) biết f(0) 1 cùng f x 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) có dạng F x...

Xem thêm: Đâu Những Ngày Xưa, Tôi Nhớ Bữa Cơm Tết Ngày Xưa Của Mẹ, Dòng Lệ Hạnh Phúc: Tiểu Thuyết


Đọc tiếp

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 và f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) bao gồm dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ trọng a : b : c

A. a : b : c = 1 : 2 : 1

B. a : b : c = 1 : 1 : 1

C. a : b : c = 2 : 2 : 1

D. a : b : c = 1 : 2 : 2


Xem cụ thể
Lớp 0 Toán
1
0

Bài 11:a,Tìm những số nguyên x sao cho (4x-3) chia hết mang đến (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 phân tách hết đến 3n+2 c,Tìm n trực thuộc Z,biết 3n+2 chia hết đến n-1


Xem chi tiết
Lớp 0 Toán
1
1
Câu 1:a) search x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)5750b) search số nguyên x,y biết x2y _ x +xy6c)Tìm x,y nằm trong Z biết 2x +1245yd)Tìm hiệu quả của phép nhân A66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 cùng 100 chữ số 9)Câu 2:a)CMR:(102014+8): 72 là số tự nhiênb)Cho abc chia hết cho 7. CMR : 2a+3b+c phân chia hết cho 7c)Cho các số tự nhiên từ 11 mang đến 21 được viết theo thứ tự tùy ý,sau đó đem cùng mỗi số kia với số chỉ đồ vật tự của nó ta được một tổng. CMR: trong số tổng nhận đượcbao giờ cũng đưa ra hai tổng mà hiệu của bọn chúng là...
Đọc tiếp

Câu 1:

a) tìm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) kiếm tìm số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y nằm trong Z biết 2x +124=5y

d)Tìm công dụng của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 với 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số trường đoản cú nhiên

b)Cho abc phân tách hết mang đến 7. CMR : 2a+3b+c phân tách hết đến 7

c)Cho những số tự nhiên từ 11 cho 21 được viết theo thiết bị tự tùy ý,sau đó đem cộng mỗi số kia với số chỉ máy tự của nó ta được một tổng. CMR: trong những tổng thừa nhận đượcbao giờ đồng hồ cũng tìm ra hai tổng nhưng mà hiệu của chúng là 1 số chia hết đến 10

Câu 3:

a)Cho A=5 - 52+53 - 54+....- 598+599. Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết cho 3 với đa số n là số từ nhiên

c)Tìm n trực thuộc Z để :(x - 7).(x+3) 3. CMR: phường - năm trước là vừa lòng số.

c)Tìm một số trong những chẵn lớn nhất có 5 chữ số nhưng mà 3 chữ số đầu ( không thay đổi giá trị từ bỏ trái sang trọng phải) sản xuất thành một số bằng lập phương đúng của một vài tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB gồm độ dái là a.Gọi C là vấn đề thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC,N là trung điểm của đoạn trực tiếp CB.Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN

b)Cho n đường thẳng vào đó bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau,không có 3 mặt đường thẳng nào đồng quy.Biết rằng tổng số giao điểm là 465.Tìm n

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát Thi test THPT nước nhà Thi demo THPT nước nhà Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kỹ năng Thi test Đánh giá năng lượng Thi demo Đánh giá năng lực

mang đến đa thức bậc nhị F(x) = ax2 + bx + c, trong đó, a,b với c là gần như số với a ≠ 0


1.637

Với giải bài 7.43 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2Kết nối tri thức chi tiết trong bài xích tập cuối chương VIIgiúp học sinh dễ dàng xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài bác tập Toán 7 bài bác 7.43 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2

Bài 7.43 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2: mang đến đa thức bậc nhị F(x) = ax2 + bx + c, vào đó, a,b và c là mọi số với a ≠ 0

a) cho biết a + b + c = 0. Lý giải tại sao x = một là một nghiệm của F(x)

b) Áp dụng, hãy kiếm tìm một nghiệm của nhiều thức bậc nhì 2x2 – 5x + 3

Phương pháp giải:

Giá trị x = m là một nghiệm của nhiều thức P(x) lúc P(m) = 0

Lời giải:


a) vậy x = 1 vào đa thức F(x), ta có:

F(1) = a.12+ b.1 + c = a+ b + c

Mà a + b + c = 0

Do đó, F(1) = 0. Bởi thế x = 1 là một nghiệm của F(x)

b) Ta có: Đa thức 2x2– 5x + 3 bao gồm a = 2 ; b = -5; c = 3 phải a + b + c = 2 + (-5) + 3 = 0

Do đó, đa thức có một nghiệm là x = 1

Bài 7.42 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Một hãng taxi biện pháp giá cước như sau: 0,5 km trước tiên giá 8 000 đồng; tiếp theo cứ từng kilomet giá chỉ 11 000 đồng. đưa sử một khách thuê xe đi x (km)

Bài 7.44 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2: mang đến đa thức A = x4+ x3– 2x – 2

Bài 7.45 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2: cho đa thức P(x). Phân tích và lý giải tại sao nếu tất cả đa thức Q(x) làm sao cho P(x) = (x – 3) . Q(x) (tức là P(x) phân tách hết đến x – 3) thì x = 3 là một trong nghiệm của P(x)

Bài 7.46 trang 46 Toán lớp 7 SGK Tập 2: hai bạn trẻ Tròn cùng Vuông tranh cãi với nhau như sau:


bài viết cùng bài xích học:


từ bỏ khóa : Giải bài xích tập Toán 7
Đánh giá bán

0


0 nhận xét


Đánh giá chỉ

Bài viết thuộc môn học tập


Toán Lớp 3
*

bài tập vào ngày cuối tuần toán lớp 3 cánh diều ( có đáp án ) Khánh Phạm
29
Toán Lớp 3
*

đứng top 10 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 (Cánh diều 2023) bao gồm đáp án Phương Anh
17
Toán Lớp 3
*

đứng top 10 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 (Kết nối trí thức 2023) tất cả đáp án Phương Anh
19
Toán Lớp 3
*

đứng top 10 Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 (Chân trời trí tuệ sáng tạo 2023) tất cả đáp án Phương Anh
21

Tìm kiếm


kiếm tìm kiếm

Bài Viết xem Nhiều


Bài Viết thuộc Lớp


Đánh giá tài liệu ×
Gửi nhận xét
báo cáo tài liệu phạm luật ×
không đúng môn học, lớp học tập
Tài liệu cất link, truyền bá tới những trang web khác
Tài liệu chất lượng kém
tư liệu sai, thiếu thốn logic, tư liệu chứa thông tin giả
văn bản spam nhiều lần
tư liệu có tính chất thô tục, cổ súy bạo lực
không giống
report
Ẩn tài liệu vi phạm ×
tại sao ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn mức giá dành cho những người Việt.

tài liệu theo lớp bài viết theo lớp thắc mắc theo lớp
chế độ

reviews về công ty

chế độ bảo mật

Điều khoản thương mại dịch vụ


link

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn tổn phí

Thông tin quy định


contact với shop chúng tôi

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.