Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

đến 61,2g hỗn hợp X có Cu và Fe3O4 tính năng cùng với dung dịch HNO3 loãng nấu nóng.sau khi những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thì chiếm được 3,36l khí NO(là sp khử duy nhất);dd Y cùng còn sót lại 2,4g kim loại.cô cạn dd Y chiếm được mg muối bột.m=?

A.151,5g

B.97,5g

C.137,1g

D.108,9g


*

3Cu+8HNO3( ightarrow)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O(1)

x......................( ightarrow)x............( ightarrow)2x/3

3Fe3O4+28HNO3( ightarrow)9Fe(NO3)3+NO+14H2O(2)

y.............................( ightarrow)3y..........( ightarrow)y/3

Cu+2Fe(NO3)3( ightarrow)Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2(3)

3y/2(leftarrow)3y............( ightarrow)3y/2.......( ightarrow)3y

mCu(dư)=2,4gam( ightarrow)mX(pu)=61,2-2,4=58,8gam

(n_NO=dfrac3,3622,4=0,15mol)

- call x, y là sô mol Cu với Fe3O4 bội phản ứng (1,2)

64(x+3y/2)+232y=58,8

2x/3+y/3=0,15

- Giải ra x=y=0,15 mol

-Trong Y có: Cu(NO3)2 :x+3y/2=0,375mol, Fe(NO3)2: 3y=0,45mol

m=0,375.188+0,45.180=151,5 gam

Đáp án A


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu và Fe3O4 chức năng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun cho nóng cùng khuấy rất nhiều. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử duy nhất, sinh hoạt đktc), dung dịch Y cùng sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 61 2g hỗn hợp x gồm cu và fe3o4

70,5 gam

B. 108,9 gam

C. 151,5 gam

D. 179,4 gam


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu với Fe3O4 công dụng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đông đảo. Sau lúc những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 3,36 lít khí NO (thành phầm khử tuyệt nhất, sống đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là ?

A. 151,5

B. 137,1

C. 97,5

D. 108,9


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu và Fe3O4 công dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng, làm cho nóng và khuấy hầu hết. Sau Lúc những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất, nghỉ ngơi đktc), hỗn hợp Y với còn sót lại 2,4 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 97,5

B. 137,1

C. 108,9

D. 151,5


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu cùng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, nấu nóng và khuấy đa số. Sau Khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 3,36 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, sinh sống đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 151,5

B. 137,1

C. 97,5

D.

Xem thêm: Xài Repack Fitgirl Repack Là Gì, Cái Fitgirl Repack Là Thế Nào Vậy Các Thím

108,9


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 30,1 gam hỗn hợp X tất cả Cu và Fe­3O4 tác dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng, nấu nóng với khuấy hồ hết. Sau Lúc những làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 1,68 lkhông nhiều NO (sản phẩm khử tuyệt nhất, ngơi nghỉ đktc), hỗn hợp Y cùng còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, cân nặng muối khan thu được là:

A. 75,75 gam

B. 89,7 gam

C. 54,45 gam

D. 68,55 gam


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 30,1 gam hỗn hợp X tất cả Cu và Fe3O4 tác dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng, nấu nóng cùng khuấy phần đa. Sau lúc những làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được một,68 lít NO (thành phầm khử nhất, làm việc đktc), hỗn hợp Y cùng còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, trọng lượng muối khan chiếm được là

A. 75,75 gam

B. 68,55 gam

C. 54,45 gam

D. 89,70 gam


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 5,045 gam tất cả hổn hợp X có Cu với Fe3O4chức năng với dung dịchHNO3, loãng, đun cho nóng cùng khuấy gần như. Sau Lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,224 lkhông nhiều khí ko màu, tất cả tỉ khối so với hidro là 15 (thành phầm khử tốt nhất, nghỉ ngơi đktc), dung dịchY với còn sót lại 1,125 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn dung dịchY, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 8,12 gam

B. 7,36 gam

C. 9,54 gam

D. 10,10 gam


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 5,52 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu, Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HNO3 quánh, đun cho nóng với khuấy các. Sau khi những làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 0,448 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, nghỉ ngơi đktc), dung dịch Y với còn lại 1,92 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 9,16

B. 8,72

C. 10,14

D. 10,68


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 5,52 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu, Fe3O4 chức năng cùng với hỗn hợp HNO3 sệt, nấu nóng với khuấy hầu như. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, sinh sống đktc), hỗn hợp Y với còn sót lại 1,92 gam sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:

A. 9,16

B. 8,72

C. 10,14

D. 10,68


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *