Câu 14300: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu với Fe3O4 công dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng, nấu nóng và khuấy phần lớn. Sau Lúc các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 61 2 gam hỗn hợp x gồm cu và fe304

151,5

B.

Xem thêm: Diễn Viên Vân Trang Khoe Con Gái Gương Mặt Xinh, Dân Tình Liền Để Ý Dáng Ngồi

137,1

C. 97,5

D. 108,9


Giải bỏ ra tiết:

3Fe3O4 + 28HNO3 -> 9 Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O

x -> 3x -> x/3 

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)3 + 2NO + 4H2O

y -> y -> 2y/3

Cu + 2 Fe(NO3)3 -> Cu(NO3)2 + 2 Fe(NO3)2

1,5x 1,5x -> 3xta bao gồm : n NO =x/3 +2y/3=0,15 

=>x +2y=0,45 

m KL pư= 64y +64.1,5x + 232x=328x + 64y =61,2-2,4=58,8g

=>x=0,15

y=0,15

m =188.(1,5x +y) + 3x.180 =151,5 g

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *