Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 3,024g một kim loại M tung không còn vào dd HNO3 loãng, thu đc 940,8 ml khí N2O( sản phẩm khử tuyệt nhất,ngơi nghỉ đktc). Xác định kim loại M


*

Cho 3,024 gam một kim loại M chảy không còn vào hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử tốt nhất, nghỉ ngơi đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 22. Khí NxOy cùng sắt kẽm kim loại M là

A. NO với Mg.

Bạn đang xem: Cho 3.024 gam một kim loại m

B. N2O và Al

C. N2O cùng Fe.

D. NO2cùng Al.


*

Đáp án B

MKhí = 22 chứng minh NxOy là N2O duy nhất

nN2O = 0,042 mol

2N+5+ 8e → N2O M→Mn++ne

0,336 0,042

BT e ⇒ne = 0,036 mol⇒nM = 0,036 /n

Khi kia M=3,024/ (0,336:n)

M=9n ⇒ n=3, M=27⇒ Chọn Al


Cho 3,024 gam một kim loại M rã không còn vào dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (thành phầm khử nhất ở đktc) gồm tỉ kăn năn đối với H2 bằng 22. Khí NxOy cùng sắt kẽm kim loại M là:

A. NO và Mg

B. N2O cùng Al

C.N2O và Fe

D.NO2và Al


Đáp án B:

*

tất cả

*

Hotline n là hóa trị của sắt kẽm kim loại M. Các quá trình nhuờng và thừa nhận electron:

Quá trình nhường nhịn electron:

*

Quá trình nhận electron:

*

Áp dụng định khí cụ bảo toàn mol electron, ta có:

*

*


Cho 2,160g một sắt kẽm kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 672ml Khi NxOy (sp khử duy nhất ngơi nghỉ đktc) bao gồm tỉ khối hận so với H2 bằng 22. Xác định thương hiệu khí Nxoy cùng kim loại M

(dfracd_kd_H2=22)=> dk= 44 => NxOylà N2O

Ta có: nN2O = 0,03 mol

hotline n là hóa trị của sắt kẽm kim loại M

Bảo toàn e:(dfrac2,16M.n)= nN2O . 8 = 0,24

Vì M là sắt kẽm kim loại đề xuất n ∈(left1;2;3 ight\)

Ttốt những quý giá của n thì được n = 3 cho M = 27 là thỏa mãn

=> M là Al


Hòa tan 1,86 gam hợp kim của Mg cùng Al trong hỗn hợp HNO3loãng, dư chiếm được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tuyệt nhất nghỉ ngơi đktc). Thành phần % theo cân nặng của Mg cùng Al vào kim loại tổng hợp là

A. 77,42% cùng 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

C. 12,90% với 87,10%.

D. 56,45% cùng 43,55%.


Đáp án C

Đặt số mol 2 sắt kẽm kim loại theo lần lượt là a cùng b ta có:

+ PT theo khối lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e mang lại nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) với (2) ta gồm nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 0 , 01 × 24 1 , 86 × 100 = 12,9%


Hòa tan 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg và Al trong hỗn hợp HNO3loãng, dư thu được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tốt nhất nghỉ ngơi đktc). Thành phần % theo cân nặng của Mg với Al trong hợp kim là

A. 77,42% và 22,58%.

B. 25,8% với 74,2%.

C.

Xem thêm:

12,90% cùng 87,10%

D. 56,45% cùng 43,55%


Đáp án C

Đặt số mol 2 sắt kẽm kim loại theo thứ tự là a cùng b ta có:

+ PT theo khối lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e mang lại nhận:

2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) với (2) ta tất cả nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 12,9%


Hòa tan 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg cùng Al trong hỗn hợp HNO3loãng, dư chiếm được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tuyệt nhất nghỉ ngơi đktc). Thành phần % theo trọng lượng của Mg và Al vào kim loại tổng hợp là

A. 77,42% cùng 22,58%.

B. 25,8% với 74,2%.

C. 12,90% với 87,10%.

D. 56,45% và 43,55%.


Đáp án C

Đặt số mol 2 kim loại theo thứ tự là a với b ta có:

+ PT theo cân nặng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e mang đến nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) và (2) ta gồm nMg= a = 0,01 mol.

*


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R tan trọn vẹn vào dung dịch HNO3 loãng thu được một,12 lkhông nhiều (đktc) khí NO sản phẩm khử tuyệt nhất. Kyên ổn loại R là

A. Mg.

B. Cu.

C. sắt.

D. Zn.


Chọn đáp án B

Hotline hóa trị của kim loại R là n. Áp dụng đl bảo toàn e ta có.

nR × n = 3nNO ⇔ 4 , 8 n R = 0 , 15 ⇔ R = 32n

⇒ R là Cu ứng cùng với n=2 ⇒ Chọn B


Cho 3,84 gam sắt kẽm kim loại M ( hóa trị IIkhông đổi ) kết hợp trong V (ml) dung dịch HCL 2M. Sau phản nghịch ứng nhận được 3.584 lít khí H2(sống đktc)

a, Xác định sắt kẽm kim loại M

b, Nếu mang đến kim loại M nlỗi bên trên vào dung dịch HNO3loãng thì nhận được sản phẩm gồm muối A, H2O, 1344ml các thành phần hỗn hợp khí N2, cùng NO (sống đktc). Viết phương trình chất hóa học xảy ra và tính thể tích những khí thu được


a)

M + 2HCl→ MCl2 + H2

nH2=(dfrac3,58422,4=)0,16 mol => nM = 0,16 mol

MM=(dfrac3,840,16)= 24 (g/mol) => M là magie (Mg).

b) 8Mg + 20HNO3→ 8Mg(NO3) + 2NO + N2+ 10H2O

Từ tỉ lệ thành phần phương thơm trình , gọi số mol N2là x => nNO = 2x mol

=> V(NO + N2)=3x.22,4 =1,344

x =0,02

=> VN2= 0,02.22,4 =0,448 lít , VNO= 0,04.22,4 = 0,896 lít


Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và Al (có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tung hết vào dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 2,24 lít khí NxOy (sản phẩm khử tuyệt nhất, sinh hoạt đktc) gồm tỉ kăn năn so với H2 bằng 22. Tìm công thức khí NxOy và kim loại M.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *