Các sự khác biệt chính giữa chất nền và vị trí hoạt động là cơ chất là một hợp chất hóa học có thể trải qua một phản ứng hóa học trong khi vị trí hoạt động là một khu vực cụ thể trên một enzyme.

Enzyme là chất xúc tác sinh học. Đây là những protein có thể làm giảm năng lượng kích hoạt của phản ứng hóa học để giảm hàng rào năng lượng của phản ứng đó. Do đó, nó có thể làm tăng tốc độ của một phản ứng. Chất phản ứng của phản ứng trong đó các enzyme liên quan là chất nền cơ bản. Chất nền này liên kết với vị trí hoạt động của enzyme. Các phản ứng diễn ra ở đó. Cuối cùng, nó phát hành các sản phẩm của phản ứng.

Bạn đang xem: Chất nền là gì

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Chất nền là gì3. Trang web hoạt động là gì4. So sánh cạnh nhau - Substrate vs Active Site ở dạng bảng5. Tóm tắt

Chất nền là gì?

Chất nền là chất phản ứng của phản ứng trải qua quá trình biến đổi hóa học để tạo ra sản phẩm của phản ứng. Chúng tôi quan sát sự thay đổi của hợp chất này để xác định tốc độ phản ứng. Các enzyme hoạt động trên hợp chất này trong các phản ứng xúc tác. Khi có một phân tử cơ chất duy nhất, nó liên kết với enzyme, vào vị trí hoạt động của enzyme. Sau đó, một phức hợp enzyme-cơ chất hình thành. Sau đó, nó trải qua các phản ứng hóa học. Cuối cùng, nó chuyển đổi thành các sản phẩm. Những sản phẩm này sau đó phát hành từ các trang web hoạt động. Nhưng nếu có nhiều hơn một chất nền, chúng sẽ liên kết với trang hoạt động theo một thứ tự cụ thể. Sau đó, họ sẽ phản ứng với nhau để đưa ra sản phẩm cuối cùng.

*

Hình 01: Phản ứng với Enzyme

Nếu chất nền cho ra sản phẩm có màu ở cuối, thì chúng ta nói chất nền là chất nhiễm sắc. Tương tự, nếu nó làm phát sinh một sản phẩm huỳnh quang, chúng tôi nói đó là sản phẩm fluor fluor. Mặc dù các enzyme, hầu hết các lần, là đặc trưng cơ chất, một số enzyme có thể phản ứng với một loạt các chất nền.

Trang web hoạt động là gì?

Vị trí hoạt động của enzyme là khu vực nơi chất nền liên kết với enzyme trước khi nó trải qua phản ứng hóa học. Khu vực này có hai trang web quan trọng; trang web ràng buộc và trang web xúc tác. Các trang web ràng buộc có dư lượng mà các chất phản ứng có thể tạm thời liên kết. Hơn nữa, nó có dư lượng có thể xúc tác cho phản ứng hóa học. Do đó, nó là trang web xúc tác. Hơn nữa, vùng này của enzyme rất nhỏ so với toàn bộ thể tích của enzyme. Thông thường, vị trí hoạt động bao gồm ba đến bốn axit amin.

Xem thêm: Mô Hình 1 Cây Cao Su Cho Bao Nhiêu Mủ, Nỗi Niềm Của Người Trồng Cao Su Khi Vào Vụ Mới

*

Hình 02: Trang web hoạt động của một enzyme

Các trang web hoạt động là cụ thể cho chất nền. Nó có nghĩa là mỗi trang web hoạt động có một hình dạng cụ thể phù hợp với một chất nền cụ thể. Sự sắp xếp của các axit amin trong khu vực này quyết định tính đặc hiệu này. Đôi khi, các enzyme liên kết với một số đồng yếu tố như là một trợ giúp cho chức năng xúc tác của chúng. Các sản phẩm của phản ứng hóa học đi ra từ các vị trí hoạt động.

Sự khác biệt giữa Substrate và Active Site là gì?

Chất nền là chất phản ứng của phản ứng trải qua quá trình biến đổi hóa học để tạo ra sản phẩm của phản ứng. Hợp chất này được chuyển đổi thành các sản phẩm. Hơn nữa, nó là một hợp chất hóa học đóng vai trò là chất phản ứng của phản ứng hóa học. Vị trí hoạt động của enzyme là khu vực nơi chất nền liên kết với enzyme trước khi nó trải qua phản ứng hóa học. Vùng này chuyển đổi cơ chất thành các sản phẩm ở tốc độ phản ứng thấp hơn. Quan trọng hơn, đó là một khu vực bao gồm ba đến bốn axit amin nơi xảy ra phản ứng hóa học.

*

Tóm tắt - Substrate vs Active Site

Chất nền và vị trí hoạt động là hai thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng liên quan đến các phản ứng xúc tác có liên quan đến enzyme làm chất xúc tác. Sự khác biệt giữa cơ chất và vị trí hoạt động là cơ chất là một hợp chất hóa học có thể trải qua phản ứng hóa học trong khi vị trí hoạt động là một khu vực cụ thể trên enzyme.

Tài liệu tham khảo:

1. Chất nền (Hóa học). Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Có sẵn tại đây 2. Trang web hoạt động. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Có sẵn tại đây

Hình ảnh lịch sự:

1."Enzyme-chất nền liên kết"By ImranKhan1992 - Công xemlienminh360.netệc riêng, (Muff) qua Commons Wikimedia 2."Enzyme architecture"By Thomas Shafee - Công xemlienminh360.netệc riêng, (CC BY 4.0) qua Commons Wikimedia

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *