Reported speech là dạng câu gián tiếp được gửi lịch sự trường đoản cú câu thẳng, để truyền đạt lại ý của một người làm sao kia. Dạng câu thẳng con gián tiếp hay lộ diện sum sê trong các bài bác tập Tiếng Anh. Bên cạnh vấn đề nhắc lại các kiến thức và kỹ năng triết lý, công ty chúng tôi còn đưa về cho bạn những dạng bài xích tập câu trực tiếp gián tiếp cùng cố nhiên giải mã ví dụ bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp bài tập

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP. GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Bây Giờ đơn)

Past simple

(Lúc Này đơn)

Present continuous

(Lúc Này tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Bây Giờ trả thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khđọng đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Lúc Này dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khđọng dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khđọng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP. GIÁN TIẾP

các bài luyện tập 1: Hãy gửi các câu sau tự câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.

➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friover said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to lớn vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minc asked me.

➔ Minch asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean sover the letter khổng lồ you?”, Mai asked hlặng.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, Soạn Bài Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

4. “Where is the best place to eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What bởi you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hyên ổn, “How long have sầu you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted khổng lồ know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

những bài tập 3: Hãy chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to Japan the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. lớn stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to the cinema

B. she had gone to the cinema

C. she went to the cinema

D. she will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told hlặng ________________________.

A.to lớn use too much cold water

B. not to use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁPhường. ÁN

bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to lớn the theater the next day.Jun said that núm had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive sầu before his brother.My teacher told us not lớn forget to lớn vì that homework.

các bài luyện tập 2:

Minch asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked hyên if Mr Bean had sent the letter lớn hlặng.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked hlặng how long he had learnt English.She wanted to know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

bài tập 3:

Chọn B (lốt hiệu: the day before chuyển tự yesterday buộc phải lùi thì làm việc câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề xuất lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu gián tiếp)Chọn B (told sb not khổng lồ V)

Thực hành về bài tập câu thẳng loại gián tiếp sẽ giúp những em làm quen cùng với dạng bài bác tập này với có tác dụng chất vấn có công dụng cao hơn nữa. Chúc những em học giỏi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *